Nyhedsarkiv

Klima, miljø og energi

Implementering af klimaplan for affaldssektoren

I juni 2020 indgik flertallet af partierne i Folketinget en bred politisk aftale om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Knapt et år efter vedtagelsen, giver vi en status for implementering af planen.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Et stort skridt nærmere den første europæiske klimalov

Repræsentanter for Europa-Parlamentet og Rådet indgik 21. april 2021 en foreløbig politisk aftale om den europæiske klimalov. Aftalen bringer EU et stort skridt nærmere en realisering af den europæiske klimalov.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Køb grøn it

Der er gode muligheder for at købe grønt, når det offentlige Danmark indkøber it og it-ydelser.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Klimaplanen for en grøn affaldssektor kræver en ændring af organiseringen

Den politiske aftale om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020 vil få store konsekvenser for kommunerne og de kommunalt ejede affaldsanlæg, hvis den omsættes til lov.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

EU foreslår ny klimalov med mål om klimaneutralitet i 2050

EU-kommissionen har fremlagt et forslag om en ny bindende klimalov, der skal sikre klimaneutralitet. Delmålene om reducering af drivgasser møder kritik fra flere medlemslande.

Indhold fra partner

Samfund

Hvordan kan kommuner arbejde med CSR i udbud?

Kommunerne køber sammen med regionerne og staten ind for ca. 300 mia. kr. om året. Som offentlig ordregiver har de mulighed for at gå forrest som rollemodel i forhold til at tage et etisk og socialt samfundsansvar.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Cirkulær økonomi i byggeriet - Circle House

Circle House er verdens første almene boligbyggeri, der bygges efter cirkulære principper. Vi giver overblik over de væsentligste lovgivningsmæssige udfordringer ved cirkulært byggeri.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Sådan arbejder du med FN's Verdensmål i udbud

Interessen for at arbejde med FN’s 17 verdensmål i offentlige udbud er steget markant de seneste år. Men hvordan kan målene indarbejdes i udbudsmaterialet og i den efterfølgende kontrakt?

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Sådan går det med de grønne indkøb

Stadigt flere kommuner arbejder aktivt med at få indarbejdet grønne krav i udbud, men det kan være svært at omsætte et ønske om en grønnere profil til udbudskrav.

Indhold fra partner

Medarbejder

Ansvar for arbejdsskader

Hvem har ansvaret, når medarbejderne kommer til skade på jobbet? Managing partner i Horten Finn Schwarz og senioradvokat Signe Werming stiller skarpt på vurderingen af arbejdsgiverens ansvar for arbejdsskader og giver syv vigtige huskeregler.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Sådan forebygger og håndterer du seksuel chikane

Som arbejdsgiver har man pligt til at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø for sine medarbejdere og til i rimeligt omfang at sikre sine ansatte mod chikane, herunder seksuel chikane og anden krænkende adfærd.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Ledelsens ansvar under corona-krisen

Corona-krisen er ved at få sit tag i de danske virksomheder. Nu er det vigtigt, at ledelsen udviser rettidig omhu og sikrer dokumentation for de beslutninger, der træffes.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Videndeling og innovation i vandsektoren: klimatorium

Det nye Klimatorium i Lemvig er en forening og et klimavenligt og bæredygtigt byggeri i ét. Som en del af det seksårige klimaprojekt Coast to Coast Climate Challenge skal Klimatorium arbejde på at finde løsninger mod ødelæggelser forårsaget af kraftige klimaforandringer samt understøtte videndeling inden for området til både erhvervsliv og befolkningen.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Affaldssektorens rolle i den cirkulære økonomi

Udviklingen imod en cirkulær økonomi kræver en stor omstilling i affaldssektoren med fokus på direkte genbrug, genanvendelse og på at få giftige materialer helt ud af cirkulationen. Det vurderer direktør i Dansk Affaldsforening, Jacob Hartvig Simonsen.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ny lov betyder krav om whistleblowerordninger

Ny lov om beskyttelse af whistleblowere indebærer, at offentlige myndigheder skal have etableret whistleblowerordninger senest 17. december 2021.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nye regler for varmeprojekter: Start den grønne omstilling nu

Fra 1. januar 2021 gælder nye regler for godkendelse af projekter om kollektiv varmeforsyning. Det er nu, vi skal sætte gang i varmepumpeprojekter samt konvertering af blokvarmecentraler og områder, der i dag har olie- og naturgasfyr.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ny lov om klimatilpasning

Fra den 1. januar 2021 gælder der nye regler for spildevandsselskabers klimatilpasning. Reglerne afskaffer blandt andet de gældende regler om medfinansieringsprojekter. Få et overblik over reglerne og en række vigtige frister.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nye krav om etablering af ladestandere til elbiler

Som led i den grønne omstilling af transportsektoren til el er der fastsat nye regler om, at der ved visse bygninger skal etableres ladestandere til elbiler. Her er et indblik i reglerne og i kommunernes muligheder for at fremme elbilismen.

Indhold fra partner

Samfund

10 gode råd til virksomheders håndtering af coronavirus

Få Hortens juridiske eksperters ti bedste råd til virksomheders håndtering af den krise, som coronavirus har medført.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Lovforslag åbnede døre til at tale cirkulært byggeri

Fuldt flyvefærdige lovforslag er midlet til at få de politiske ordførere til at interessere sig for, hvordan man kan lave konkret lovgivning, der fremmer cirkulært byggeri, mener Tine Lange, der rådgiver i samfundsansvar. Hun er en af hovedkræfterne bag partnerskabet Circle House, der skal give byggebranchen ny viden om at bygge cirkulært.

Indhold fra partner

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere