Nyhedsarkiv

Klima, miljø og energi

Glas: Det er mindst dobbelt så godt at genbruge, som at genanvende

Nye miljøvurderinger, fremlagt af DTU på et DAKOFAs seminar, viser, at genbrug af emballageglas har langt mindre CO2-belastning end genanvendelse. Miljøvurderingen er en del af en kommende rapport om CO2-effekter fra affaldsbehandling generelt

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Affalds- og ressourcesektoren vil være cirkulær

DAKOFAs nye strategi samler alle aktører i bestræbelserne på at fremme den cirkulære omstilling

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Global alliance for en cirkulær omstilling

EU er bannerfører for en ny global alliance, der skal fremme den cirkulære økonomi verden over.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Sund jordbund – ny EU-strategi for jordbunden i høring

EU-Kommissionen har netop åbnet op for en høring om en kommende strategi for jordbunden. Frist for svar er 27. april.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Svensk forslag om producentansvar på tekstiler

Ny udredning præsenterer et bud på, hvordan et svensk producentansvar på tekstiler kan skrues sammen.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

En ny europæisk forbrugerdagsorden

Europa-Kommissionen her netop præsenteret en meddelelse om en ny forbrugerdagsorden, der skal styrke forbrugernes rolle i forhold til den bæredygtige genopretning af unionen.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ny strategi for grønne offentlige indkøb

Regeringen ønsker med strategien ”Grønne indkøb for en grøn fremtid” at sætte retningen for de 380 mia. kr., som det offentlige hvert år køber ind for. Strategien skal ses som et startskud til, at Danmark i 2021, som et af de første lande i verden, vil sætte et konkret klimamål for det offentlige indkøb. I 2019 medførte indkøbet i staten, kommunerne og regionerne en drivhusgasudledning på i alt ca. 12 mio. ton, hvoraf ca. 4 mio. ton blev udledt i Danmark.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Plast som et skridt på vejen mod færre klimagasudledninger

Et nyt svensk studie viser, hvordan en overgang fra fossil til biobaseret eller genanvendt plast kan nedbringe drivhusgasudledningerne i tilfælde af, at materialerne ender til forbrænding.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

En omkalfatring af den danske affalds- og ressourcesektor?

Klimaplanen for affald og cirkulær økonomi medfører store forandringer, og DAKOFA har lagt et program, som skal hjælpe alle med at få overblik.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nyt projekt skal gøre det lettere at få repareret tøj

Et nyt MUDP-projekt vil igennem et ny digitalt system og en effektiv infrastruktur gøre det lettere og billigere at få repareret tøj i stedet for at kassere det.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Frivillige aftaler skal sikre cirkulære tekstiler

Kan de tekstile kredsløb blive cirkulære inden 2030? I både Danmark og i Storbritannien starter rejsen nu gennem frivillige aftaler.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Fem universelle mål for cirkulær økonomi

Ellen MacArthur Fonden har netop præsenteret fem universelle mål for cirkulær økonomi, der skal danne rammen for den cirkulære transition for både regeringer, byer og virksomheder.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Fælles metode for rapportering om genbrug er vedtaget

I EU er man enige om, at der skal markant øget fokus på genbrug. Ét skridt på vejen er, at man nu er blevet enige om en fælles målemetode.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

En renoveringsbølge for Europa – grønnere bygninger, jobskabelse og højere livskvalitet

Dette er titlen på en ny EU-strategi med det formål at fordoble renoveringsprocenten i løbet af de næste ti år og sikre større energi- og ressourceeffektivitet i forbindelse med renoveringer.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nyhed: Ét skridt nærmere en ny plastøkonomi

I 2018 forpligtede en lang række virksomheds- og regeringsledere samt organisationer sig til en ”global Commitment” med et fælles 2025-løfte for en ny og cirkulær økonomi for plast. En ny rapport gør status for det seneste års arbejde.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Projekt til øget genanvendelse af plast i industrien

Innovationsfonden har bevilliget 22,7 mio. kr. til et nyt forskningsprojekt med henblik på at øge genanvendelsen af plast i industrien. Projektet går under navnet ”Re-Plast”og skal medvirke til at udvikle maskiner, der kan finsortere plastaffald efter plasttype.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Opbakning til Kommissionens cirkulære handlingsplan

Europa-Parlamentets miljøudvalg bakker op om Kommissionens cirkulære handlingsplan og understreger i øvrigt egne høje cirkulære ambitioner.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

De hollandske tekstiler skal være cirkulære i 2050

Første skridt på vejen bliver 2025, hvor hollænderne vil genanvende minimum 30% af de ikke-genbrugelige mængder samt øge andelen af genanvendte materialer i ny produktion.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Affaldssortering er et vigtigt klimatiltag

Nye data viser de potentielle klimagasbesparelser for udsortering og genanvendelse af visse plasttyper.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Fremtidens cirkulære krav til affalds- og ressourcesektoren

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Syntetiske tekstilfibre er den tredjestørste kilde til plastaffald

En ny briefing fra Det Europæiske Miljøagentur præsenterer et interessant overblik over syntetiske tekstilfibre i Europa.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

EU’s budget nu endelig vedtaget

Kort inden jul blev både EU’s langsigtede budget for 2021-2027 samt budgettet for 2021 vedtaget. Fokus er på at kick-starte en bæredygtig genopretning af EU.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Høj kvalitet i genanvendelsen

Alle taler om det, men hvad betyder det egentlig? I en ny rapport har den europæiske forskningsenhed JRC forsøgt at præsentere et svar, som kan bruges til noget.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nyhed: Ny aftale om forskningsmidler i 2021 med mange millioner til affaldsrelevante partnerskaber

En bred politisk aftale om den statslige forskningsreserve i 2021 afsætter 700 mio. kr. til nye forsknings- og innovationspartnerskaber om bl.a. CCS/U, Power-to-X samt CØ indenfor plastik og tekstiler. Aftalen tildeler MUDP 121 mio. kr. i 2021.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Betydelig risiko for, at EU ikke når sine mål for genanvendelse af plast

I en undersøgelse foretaget af Den Europæiske Revisionsret står det klart, at der er ”en betydelig risiko” for, at EU ikke får opfyldt sine mål for genanvendelse af plastemballager i 2025 og 2030.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ti trends der driver bioøkonomien i de nordiske og baltiske lande

En ny rapport har til formål at identificere ti bioøkonomiske tendenser og bidrage til, at beslutningstagere får en mere dybdegående forståelse af, hvor bioøkonomien er på vej hen samt gøre øge muligheden for at kunne navigere i potentialer og faldgruber

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

EU fastholder tidsfrister for forbud mod engangsemballage

Industrien ønsker et års forlængelse, inden engangsplastdirektivet skal træde i kraft. Men den verserende coronakrise vil ikke ændre på de deadlines, der er sat af EU, da der ved den forestående, økonomiske genopbygning af Europa er vigtigere ting at brug

Indhold fra partner

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere