Nyhedsarkiv

Klima, miljø og energi

Der skal fuld fart på forebyggelsen

EU har allerede fastsat rammebetingelser, der skal sikre at medlemsstaterne gennemfører nationale affaldsforebyggelsesprogrammer og -foranstaltninger. Alligevel er affaldsproduktionen stadig stigende i hele Europa.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Regeringens udspil til CO2-afgift kan gøre affaldsvarme billigere

Regeringens udspil til en grøn skattereform vil omlægge energiafgiften på rumvarme, så dele overgår til en afgift på fossilt CO2.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Hvor cirkulær er den genanvendelige plastflaske?

At genanvende plastikflasker bestående af materialet PET (det mest alment genanvendelige plastmateriale, som bl.a. den klassiske sodavandsflaske er lavet af) burde være relativt simpelt at sætte i et cirkulært system. Men det korte svar på spørgsmålet er, at kun 17 pct. af den PET der blev sat på markedet som (drikkevare)flasker i 2020, blev brugt til nye flasker. Det mere komplekse svar er, at det kan blive svært opretholde en høj andel genanvendt PET (rPET) i flaske-kredsløbet, fordi materialet ’lækkes’ til andre anvendelser.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

EU’s ressourceforbrug overskrider planetens grænser

Ny metode monitorerer udviklingen og identificerer hotspots inden for miljømæssig performance i de europæiske medlemsstater. De fleste miljøindikatorer er på vej mod absolut afkobling fra den økonomiske vækst, men bl.a. ressourceforbrug er fortsat en udfordring.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nyhed: 3 danske virksomheder blandt de mest bæredygtige; heraf 2 i top-2

Vestas, Chr. Hansen og Ørsted ligger i top-7 over verdens mest bæredygtige virksomheder.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nyt projekt skal gøre det lettere at få repareret tøj

Et nyt MUDP-projekt vil igennem et ny digitalt system og en effektiv infrastruktur gøre det lettere og billigere at få repareret tøj i stedet for at kassere det.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Frivillige aftaler skal sikre cirkulære tekstiler

Kan de tekstile kredsløb blive cirkulære inden 2030? I både Danmark og i Storbritannien starter rejsen nu gennem frivillige aftaler.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Fem universelle mål for cirkulær økonomi

Ellen MacArthur Fonden har netop præsenteret fem universelle mål for cirkulær økonomi, der skal danne rammen for den cirkulære transition for både regeringer, byer og virksomheder.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Fælles metode for rapportering om genbrug er vedtaget

I EU er man enige om, at der skal markant øget fokus på genbrug. Ét skridt på vejen er, at man nu er blevet enige om en fælles målemetode.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Næppe sandsynligt, at vi når målet om en halvering af mængden af kommunalt restaffald

I EU generer vi 113 millioner ton om året – det skal reduceres til 56 millioner ton for at nå målet.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

På vejen mod reel genanvendelse af tekstiler i et cirkulært system

Genanvendelse af tekstiler er stadig i sin spæde opstart, men bl.a. øget samarbejde, koordinering og informationsudveksling på tværs af hele værdikæden samt øget finansiering og designkrav kan være med til at skubbe på udviklingen.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Hvilke indgreb kan øge indsamlingen af plast til genanvendelse – England har et bud

Fra 1. april 2022 skal virksomheder, der fremstiller eller importerer mindst 10 ton plastemballage indenfor en periode på 12 måneder, betale en afgift på £200 pr. ton. Afgiften gælder ikke for plastemballage, der indeholder mindst 30 pct. genanvendt plast, eller emballage der, målt i vægt, ikke overvejende er plast. Emballagen bør naturligvis kun indeholde genanvendt plast, hvis det er tilladt i henhold til fødevaresikkerhed og øvrige regler.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Genbrugelig take away-emballage skal være nemt og billigt

Ny undersøgelse viser, at få forbrugere vælger genbrugelig takeaway emballage, når de køber takeaway.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Kun 8,6 pct. af verdens materialeforbrug er fra genbrug eller genanvendelse

Non-profit organisationen Circle Economy har udgivet deres årlige rapport, Circularity Gap Report 2022.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Affaldssortering er et vigtigt klimatiltag

Nye data viser de potentielle klimagasbesparelser for udsortering og genanvendelse af visse plasttyper.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Fremtidens cirkulære krav til affalds- og ressourcesektoren

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Syntetiske tekstilfibre er den tredjestørste kilde til plastaffald

En ny briefing fra Det Europæiske Miljøagentur præsenterer et interessant overblik over syntetiske tekstilfibre i Europa.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

EU’s budget nu endelig vedtaget

Kort inden jul blev både EU’s langsigtede budget for 2021-2027 samt budgettet for 2021 vedtaget. Fokus er på at kick-starte en bæredygtig genopretning af EU.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ny inspiration til cirkulær byudvikling

Den finske Turku-region har netop præsenteret en ny køreplan for cirkulær økonomi.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Status for EU’s cirkulære tiltag i 2022

I løbet af 2022 kan vi forvente en lang række interessante udspil fra EU, der skal bringe os tættere på en cirkulær økonomi. I denne nyhed finder du en oversigt over, hvad vi har i vente.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Coronarelateret affald udgør en trussel

I følge WHO udgør de store mængder ”en trussel mod menneskehedens sundhed og miljøet”.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nyhed: Øget handel med affald kan forbedre genanvendelsen

Sådan lyder besked fra Det Europæiske Miljøagentur, der fokuserer på muligheder og barrierer i forhold til handel med affald blandt EU’s medlemsstater.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Glas: Det er mindst dobbelt så godt at genbruge, som at genanvende

Nye miljøvurderinger, fremlagt af DTU på et DAKOFAs seminar, viser, at genbrug af emballageglas har langt mindre CO2-belastning end genanvendelse. Miljøvurderingen er en del af en kommende rapport om CO2-effekter fra affaldsbehandling generelt

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Affalds- og ressourcesektoren vil være cirkulær

DAKOFAs nye strategi samler alle aktører i bestræbelserne på at fremme den cirkulære omstilling

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Global alliance for en cirkulær omstilling

EU er bannerfører for en ny global alliance, der skal fremme den cirkulære økonomi verden over.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Sund jordbund – ny EU-strategi for jordbunden i høring

EU-Kommissionen har netop åbnet op for en høring om en kommende strategi for jordbunden. Frist for svar er 27. april.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Svensk forslag om producentansvar på tekstiler

Ny udredning præsenterer et bud på, hvordan et svensk producentansvar på tekstiler kan skrues sammen.

Indhold fra partner

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere