Nyhedsarkiv

Klima, miljø og energi

EU’s budget nu endelig vedtaget

Kort inden jul blev både EU’s langsigtede budget for 2021-2027 samt budgettet for 2021 vedtaget. Fokus er på at kick-starte en bæredygtig genopretning af EU.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Høj kvalitet i genanvendelsen

Alle taler om det, men hvad betyder det egentlig? I en ny rapport har den europæiske forskningsenhed JRC forsøgt at præsentere et svar, som kan bruges til noget.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nyhed: Ny aftale om forskningsmidler i 2021 med mange millioner til affaldsrelevante partnerskaber

En bred politisk aftale om den statslige forskningsreserve i 2021 afsætter 700 mio. kr. til nye forsknings- og innovationspartnerskaber om bl.a. CCS/U, Power-to-X samt CØ indenfor plastik og tekstiler. Aftalen tildeler MUDP 121 mio. kr. i 2021.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Betydelig risiko for, at EU ikke når sine mål for genanvendelse af plast

I en undersøgelse foretaget af Den Europæiske Revisionsret står det klart, at der er ”en betydelig risiko” for, at EU ikke får opfyldt sine mål for genanvendelse af plastemballager i 2025 og 2030.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ti trends der driver bioøkonomien i de nordiske og baltiske lande

En ny rapport har til formål at identificere ti bioøkonomiske tendenser og bidrage til, at beslutningstagere får en mere dybdegående forståelse af, hvor bioøkonomien er på vej hen samt gøre øge muligheden for at kunne navigere i potentialer og faldgruber

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

EU fastholder tidsfrister for forbud mod engangsemballage

Industrien ønsker et års forlængelse, inden engangsplastdirektivet skal træde i kraft. Men den verserende coronakrise vil ikke ændre på de deadlines, der er sat af EU, da der ved den forestående, økonomiske genopbygning af Europa er vigtigere ting at brug

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nyt om automatisk sortering af ikke-genbrugsegnede tekstiler

Det EU-finansierede Fibersort-projekt er nu afsluttet og afrapporteret. I sidste uge blev resultaterne præsenteret mens fremtidens muligheder og udfordringer for genanvendelse af tekstiler blev diskuteret.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Tekstiler og tekstilaffald - hvad er det vigtigste du skal vide?

I 2019 kom tekstiler og tekstilaffald for alvor på dagsordenen, og skriften på væggen er tydelig: vi skal blive langt bedre til at producere, forbruge og håndtere tekstiler på bæredygtig vis. DAKOFA har samlet trådene i 6 tema-nyheder om emnet.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Emballagestatistik 2017: Danskerne udsorterer mere plast end tidligere

I 2017 var emballageforsyningen i Danmark 970.000 tons eller 167 kg per indbygger. Det er en stigning på 35.000 tons siden 2016, hvor emballageforsyningen var på 935.000 tons eller 162 kg per indbygger.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Svensk forslag om producentansvar på tekstiler

Ny udredning præsenterer et bud på, hvordan et svensk producentansvar på tekstiler kan skrues sammen.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

En ny europæisk forbrugerdagsorden

Europa-Kommissionen her netop præsenteret en meddelelse om en ny forbrugerdagsorden, der skal styrke forbrugernes rolle i forhold til den bæredygtige genopretning af unionen.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ny strategi for grønne offentlige indkøb

Regeringen ønsker med strategien ”Grønne indkøb for en grøn fremtid” at sætte retningen for de 380 mia. kr., som det offentlige hvert år køber ind for. Strategien skal ses som et startskud til, at Danmark i 2021, som et af de første lande i verden, vil sætte et konkret klimamål for det offentlige indkøb. I 2019 medførte indkøbet i staten, kommunerne og regionerne en drivhusgasudledning på i alt ca. 12 mio. ton, hvoraf ca. 4 mio. ton blev udledt i Danmark.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Plast som et skridt på vejen mod færre klimagasudledninger

Et nyt svensk studie viser, hvordan en overgang fra fossil til biobaseret eller genanvendt plast kan nedbringe drivhusgasudledningerne i tilfælde af, at materialerne ender til forbrænding.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

En omkalfatring af den danske affalds- og ressourcesektor?

Klimaplanen for affald og cirkulær økonomi medfører store forandringer, og DAKOFA har lagt et program, som skal hjælpe alle med at få overblik.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Vil der blive mangel på råstoffer til bygge- og anlægssektoren?

Ny undersøgelse af eksisterende viden om risikoen for mangel på de basale råstoffer og i hvor høj grad genanvendelse og genbrug kan erstatte jomfruelige råstoffer.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ny cirkulær handlingsplan for EU

Europa-Kommissionen har præsenteret en ny handlingsplan for CØ, der skal ændre måden vi producerer og forbruger. Planen, der er en af hjørnestenene i den europæiske Green Deal, anses for værende et væsentligt skridt på vejen til klimaneutral vækst i EU.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Green Deal for EU er nu en realitet - cirkulær økonomi har en central plads

Den nye Green Deal fra EU skal sætte retningen for, at EU kan blive klima-neutral i 2050. Cirkulær økonomi bliver en central del af omstillingen, og og der forventes et forslag om en EU-model for separat affaldsindsamling.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Tekstiler er det fjerde mest miljøbelastende forbrugsgode efter bil, bøf og bolig

Det har man egentlig vidst længe, men udsagnet får nyt liv gennem et nyt stort studie fra Det Europæiske Miljøagentur, hvor man gør status på det europæiske forbrug af tekstiler samt dets effekt på både miljø og klima.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

En renoveringsbølge for Europa – grønnere bygninger, jobskabelse og højere livskvalitet

Dette er titlen på en ny EU-strategi med det formål at fordoble renoveringsprocenten i løbet af de næste ti år og sikre større energi- og ressourceeffektivitet i forbindelse med renoveringer.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nyhed: Ét skridt nærmere en ny plastøkonomi

I 2018 forpligtede en lang række virksomheds- og regeringsledere samt organisationer sig til en ”global Commitment” med et fælles 2025-løfte for en ny og cirkulær økonomi for plast. En ny rapport gør status for det seneste års arbejde.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Projekt til øget genanvendelse af plast i industrien

Innovationsfonden har bevilliget 22,7 mio. kr. til et nyt forskningsprojekt med henblik på at øge genanvendelsen af plast i industrien. Projektet går under navnet ”Re-Plast”og skal medvirke til at udvikle maskiner, der kan finsortere plastaffald efter plasttype.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Opbakning til Kommissionens cirkulære handlingsplan

Europa-Parlamentets miljøudvalg bakker op om Kommissionens cirkulære handlingsplan og understreger i øvrigt egne høje cirkulære ambitioner.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

De hollandske tekstiler skal være cirkulære i 2050

Første skridt på vejen bliver 2025, hvor hollænderne vil genanvende minimum 30% af de ikke-genbrugelige mængder samt øge andelen af genanvendte materialer i ny produktion.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nye anbefalinger til produkter i en cirkulære økonomi

En ny uafhængig rapport giver anbefalinger til, hvordan EU-Kommissionen og EU’s medlemsstater kan være med til at fremme (mere) cirkulære produkter.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Skal mængden af restaffald halveres inden for de næste 10 år?

Et netop lækket dokument giver indikation om fokusområderne for Kommissionens kommende handlingsplan for cirkulær økonomi.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ingen europæiske lande er på sporet af at nå FN’s bæredygtighedsmål

Sådan lyder konklusionen i en nyligt udgivet rapport, der har undersøgt status for, hvor langt de europæiske medlemsstater er fra at nå de 17 bæredygtighedsmål.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

EU’s Ministerråd presser på for øget cirkularitet i bygge- og anlægssektoren

Halvdelen af Jordens ressourcer anvendes i bygge- og anlægssektoren mens omtrent en tredjedel af de affaldsmængder, der generes i EU, består af bygge- og anlægsaffald.

Indhold fra partner

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere