Nyhedsarkiv

Klima, miljø og energi

Hollænderne satser på cirkulære samarbejder inden for tekstilområdet

En gruppe danske aktører besøgte i sidste uge Holland for at blive klogere på, hvordan hollænderne arbejder med både indsamling, sortering og genanvendelse af brugte tekstiler.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Fra byggeaffald til byggematerialer

Byggesektoren står for i størrelsesorden 30-40% af det samlede ressourceforbrug og er samtidig ansvarlig for en tredjedel af den samlede affaldsmængde. Tallene alene pålægger sektorens aktører at være ansvarlige ressourceforvaltere, og det indebærer, at der til stadighed bør være opmærksomhed på at holde byggematerialerne i kredsløb ved, at materialernes værdi ikke forringes i noget led af værdikæden.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Hvad er definitionen på deleøkonomi og hvor stor er udbredelsen?

En ny rapport fra Danmarks Statistik har på opfordring af Erhvervsministeriet analyseret deleøkonomiens størrelse og natur. I rapporten ’Deleøkonomi - hvordan kan den defineres og måles?” giver Danmarks Statistik nu deres bud på en dansk definition af del

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Danmark er ramt af et rigtigt skodproblem!

Uden sammenligning er cigaretskod antalsmæssigt den største udfordring, når det kommer til henkastet affald i Danmark.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Hvordan kan en kommune arbejde med cirkulær økonomi?

Ønsker din kommune at arbejde mere med cirkulær økonomi, eller ønsker I blot at blive klogere på, hvordan andre kommuner arbejder med konceptet? Så kan du hente inspiration i en ny case-samling, som viser 16 best-practice eksempler fra hele verden.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

God grund til at øge indsamlingen af brugte tekstiler - DAKOFA starter netværk for tekstiler i en cirkulær økonomi

Dugfriske data fra et igangværende erhvervs-PhD projekt viser, at der for en gennemsnitlig borger hvert år ender mellem 3,8 og 4,8 kg tekstiler i dagrenovationen. Størstedelen af disse mængder er egnet til direkte genbrug.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Reduktion af madaffald står højt på den europæiske dagsorden

Europa-Parlamentet understreger endnu engang, at reduktion af madaffald er en dagsorden, der er kommet for at blive.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Der er stadig guld tilbage - Miljøstyrelsen har kigget i danskernes skraldespande

Miljøstyrelsen har i 2017 kortlagt mængde og sammensætning af danskernes dagrenovation og kildeindsamlede organiske affald. Der er i analysen særlig fokus på madaffald og plast.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Madaffald i det store perspektiv – hvad sker der?

Flere og flere husstande sorterer madaffald fra, så det kan komme i biogasanlæg. Mange restau-ranter, storkøkkener og supermarkeder gør det samme. Snart skal alle i EU gøre det, men hvad er formålet?

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Danske regioner går sammen om øget genanvendelse af plastemballager

De danske regioner har lavet et fælles udbud med krav til genanvendeligheden af de plastemballager, som regionernes hospitaler anvender til skyllevæsker. Nu skal emballagerne kunne genanvendes.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Verdens byer skal være cirkulære

Byerne er centrum for kreativitet, innovation og vækst og derfor er byerne også helt centrale i forhold til udvikling og realisering af den cirkulære økonomi.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Konference om fremtidens fokus for MUDP-midlerne

Bestyrelsen for det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) inviterer virksomheder, politikere og organisationer til konference om fremtidens miljøteknologiske løsninger.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Dansk erhvervsliv har i 2030 en global førerposition inden for cirkulær økonomi

- Dette er en del af visionen, der i dag blev lanceret af regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi bestående af 12 erhvervsledere med Flemming Besenbacher fra Carlsberg i spidsen.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Cirkulær økonomi er også en kommunal dagsorden

KL har netop udgivet et nyt inspirationskatalog med gode eksempler på hvordan kommuner kan arbejde langsigtet med cirkulær økonomi - samt potentialerne og fordelene herved. DAKOFA afholder også konference om emnet.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nyt krav om seperat indsamling af tekstiler

Senest 1. januar 2025 skal EU’s medlemsstater have indført separat indsamling af tekstiler. Hvem der indsamler tekstilerne er ifølge de nye regler underordnet

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Øget indsamling af brugte tekstiler giver gevinst for både miljø og økonomi!

Brugte tekstiler og tekstilaffald har fået øget bevågenhed de seneste år – bl.a. på grund af det oplagte cirkulære potentiale, der på nuværende tidspunkt langt fra udnyttes. I Danmark og resten af Europa er der et stigende fokus på at få indsamlet flere af de brugte tekstiler, hvilket ser ud til at give god mening ud fra såvel et miljømæssigt som et samfundsøkonomisk perspektiv. I Danmark er vi langt, men der er fortsat lang vej, før vi får lukket kredsløbet og udnyttet potentialerne. Mere viden om mængder og potentialer, et kommende krav om separat indsamling samt et øget vidensniveau blandt både producenter og forbrugere kan være med til at bane vejen.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

National HUB for cirkulær økonomi er lanceret

Danske aktører er enige om, at der skal tænkes på tværs af både sektorer, fagområder og værdikæder, hvis cirkulær økonomi skal lykkes i Danmark.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nyt inspirationskatalog skal fremme cirkulære indkøb

Et nyt inspirationskatalog, udformet på baggrund af et EU-projekt, giver ny viden om samt best-practices for grønne indkøb og cirkulære udbud.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nyt udvekslingsprogram mellem Danmark, Sverige og Storbritannien for aktører i affalds- og ressourcesektoren

Over en periode på de næste fire år vil fem skandinavere hvert år få mulighed for at deltage i et udvekslingsprogram, der giver deltagerne mulighed for at besøge udvalgte kommuner og virksomheder inden for affalds- og ressourcesektoren i Storbritannien.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Cirkulær omstilling er en vigtig lokal vækstdriver

På DAKOFAs konference d. 22. maj blev en lang række regionale og kommunale erfaringer, under hatten grøn omstilling og cirkulær økonomi, præsenteret og debatteret. Det overordnede budskab var klart – den cirkulære omstilling er en vigtig lokal vækstdriver

Indhold fra partner

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere