20.04.2022  |  Klima, miljø og energi

Indspark: Nyt lovgrundlag ændrer rollefordelingen på affaldsområdet

Det er nok ikke gået nogen affaldsnæser forbi, at Folketinget den 16. juni 2020 med pomp og pragt fremlagde ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, hvori der blev lagt op til en omkalfatring af organiseringen på store dele af affalds- og ressourceområdet. I de helt store linjer drejer det sig om, at man fra politisk hold ønsker en højere grad af markedsgørelse af mange af de aktiviteter, der gennem de seneste mange år har været i den kommunale opgaveportefølje, for herigennem at opnå såvel guld som grønne skove gennem blandt andet øget cirkularitet og genanvendelse samt mindre forbrænding og klima-/miljøbelastning.

De folketingspolitiske ambitioner har siden juni 2020 udmøntet sig i ikke bare mange, lange og ophedede debatter i sektoren om, hvorvidt det er rigtigt eller forkert at vende (skralde)bøtten på hovedet, men også en lang række konsekvensændringer i love og bekendtgørelser. Det seneste skud på stammen, hvad angår ændring af rammebetingelserne, så dagens lys den 8. april 2022, da høringsforslag til ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen blev skudt ud fra Energistyrelsen, som er den ansvarlige myndighed for den fremtidige rollefordeling.

Og der er virkelig tale om ændringer! Tag nu f.eks. forslaget om ”øgede valgmuligheder for virksomheder til at vælge affaldsindsamler” sammen med ”pligt til at opkræve markedspriser for visse kommunale indsamlingsordninger for erhverv”. Hér løsnes de kommunale anvisningsbånd over for erhvervsvirksomheder, og de kommunale tilbud om indsamling af erhvervsaffald, der i art og mængde svarer til en husholdnings, skal dels udføres identisk med de løsninger, man tilbyder husholdningerne og dels til en pris, der flugter med, hvad de private vognmænd opkræver for en lignende ydelse.

Desuden foreslås der ændrede regler om ”kommuners mulighed for at deltage i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse”, som nok skal ses i sammenhæng med, at man fra politisk hold ønsker ”En Stærk Genanvendelsessektor” – underforstået den private af slagsen – så vi kan blive first movers med henblik på både at løse egne udfordringer med manglende genanvendelsesteknologier og samtidig føde et muligt eksporteventyr på linje med højeffektive vindmøller og højteknologiske affaldsforbrændingsanlæg.

Herudover kan nævnes kioskbaskere som ”mulighed for dispensation til kommunalt ejerskab af automatiserede sorteringsanlæg til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra restaffald” og ”Indførsel af et skærpet økonomisk tilsyn med affaldssektoren”, som begge er emner, der vil komme til at skabe dønninger hele vejen fra fremtidens generelle rollefordelinger til de daglige drifts- og administrationsopgaver i såvel den offentlige som den private del af affalds- og ressourcesektoren.

Ovenstående skal blot ses som en appetizer for de mange delelementer, der indgår i høringsudkast til affaldsaktørbekendtgørelsen, som har høringsfrist den 6. maj 2022. Hvis du vil nørde yderligere i høringsudkastet, kan jeg henvise til DAKOFAs nyhed fra den 8. april, hvor der gives et mere nuanceret overblik og relevante links til selvstudier. Og for ikke at efterlade dig i apatisk frustration over ikke at kunne overskue de mulige nye rammer for sektoren, kan jeg berolige med, at vi i DAKOFA afholder hybridseminar tirsdag den 3. maj, hvor vi – og en håndfuld superkompetente oplægsholdere – vil gøre vores yderste for dels at præsentere høringsudkastet og dels byde op til de respektive interesseorganisationers uforbeholdne glædes- og vredesudbrud foranlediget af selvsamme høringsudkast. Vi ses den 3. maj.

Denne artikel er en del af temaet I fokus: cirkulær økonomi 2022

Mere fra Ole

Ole Morten Petersen

Direktør

  • omp@dakofa.dk
  • 32969022
  • DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere