Event

Perspektiver på Forandringsledelse

CBS Executive Fonden

cbs-executive.dk

  • info@cbs-executive.dk
  • +45 38 15 60 00
  • Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg
Se profil  
Type: Kursus
Start dato: 21.08.2023
Start tidspunkt: 09:00
Sted: CBS Campus, Dalgas Have, 2000 Frederiksberg
Tilmeld  

Bliv bedre i stand til at tilrettelægge komplicerede forandringsprocesser

LEDELSESMÆSSIGT ARBEJDE MED FORANDRING
Dette kursus har konkrete organisatoriske forandringsprocesser som sit gennemgående tema.

Du bliver guidet igennem grundlæggende teorier og modeller, som giver dig et bredere og mere nuanceret repertoire til at analysere, forstå og påvirke organisatoriske udviklingsprocesser.

Du vil se, hvordan innovation og fornyelse lader sig fortolke i forskellige paradigmer, hvor fx fusionsprocesser kan betragtes ud fra meget forskellige perspektiver og skabe rammer for meget forskellige strategier for forandringsledelse.

Underviserne giver dig stof til eftertanke, provokerer og giver dig overraskende vinkler, alt sammen i et trygt læringsrum, hvor du får mulighed for at se dig selv og din organisation fra nye vinkler.

Derudover får du redskaber til, hvordan du som forandringsleder kan udvide dit handlerum til at opnå de bedst mulige resultater, herunder værktøjer til at håndtere de udfordringer og konflikter, der opstår - også i en krisetid.

"Aldrig har det været så tydeligt, at ledelsesopgaven er under stærkt pres fra omverdenen", fortæller underviserne på kurset professor Jan Molin og professor Jesper Strandgaard - og fortsætter:

"Der har historisk været en tendens til at overfokusere på interne virksomhedsforhold. Forandringsledelse har i den sammenhæng ofte en bias imod interne, aktørorienterede processer. Med den nuværende krise bliver det uafvendeligt nærværende, at ledelse og organisering er nødt til at sammentænke viden om kræfter uden for organisationen med forståelsen af interne og lokale betingelser. En sådan sammentænkning er grundlaget for moderne forandringsledelse".

Kurset blev i august 2022 evalueret til 4,4 på en skala fra 1-5, hvor 5 svarer til meget tilfredsstillende.

INDHOLD I FORLØBET
Kurset tager udgangspunkt i fire forskellige teoretiske perspektiver, hvor et skift i perspektiv får konsekvenser for den måde, hvorpå vi opfatter organisation, ledelse og forandring. Hvert teoretisk perspektiv bliver introduceret, anvendt på en case og i en fælles analyse finder vi frem til stærke og svage sider ved det pågældende perspektiv. På femtedagen samler vi iagttagelserne på tværs af de fire perspektiver i en samlet forestilling om væsentlige perspektiver og værktøjer til forandringsledelse.

Det er et praksisnært kursus med plenumdiskussioner og gruppearbejde, der skaber forbindelse mellem teori og virkelighed, læring fra best practice og en teoretisk/forskningsmæssig brugbar værktøjskasse.

DET FÅR DU
Kurset øger dine kompetencer til at analysere organisatoriske forudsætninger for eksekvering af forandringer og foretage kritisk anvendelse af eksisterende værktøjer i planlægningen af konkrete forandringsprocesser.

Du lærer at se din egen rolle som ”forandringsleder” i organisatorisk kontekst og får et bredere grundlag for at kunne tilrettelægge komplicerede forandringsprocesser i din egen organisation.

De to særdeles kompetente og rutinerede undervisere, professorerne Jan Molin og Jesper Strandgaard, vil i løbet af ugen blive suppleret med 1-2 erfarne eksterne oplægsholdere, der deler ud af deres personlige erfaringer.

På dette kursus vil du i høj grad blive involveret i et meget engagerende, forpligtende og læringsmættet kursusforløb.

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere