13.05.2014

Indspark: Rapportering er ikke ens for alle

Det må aldrig blive vigtigere at rapportere om CSR og kortlægge indsatserne end at efterleve det i hverdagen, mener Helle Lund Gregersen, CSR-ansvarlig i Middelfart Sparekasse.

Der bliver skrevet meget om, hvordan vi får aktiveret de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) til at arbejde struktureret med CSR gennem rapporteringer og indsatser.

Det er forståeligt nok, da SMV’erne fylder meget i den danske erhvervsstruktur og dermed også er et af de områder, hvor vi som land kan flytte os mest i arbejdet med CSR.

Men hvordan aktiverer man en så stor og uhomogen gruppe af virksomheder til at arbejde med rapportering på en systematisk måde, der samtidig er nem og ligetil at gå til?

Det må ikke blive for tungt
Christian Honore, der er partner i KPMG, sagde for nylig følgende på CSR.dk:

”Man kan rapportere sig selv ihjel, så udfordringen for SMV`erne er at løfte opgaven, så det ikke bliver for tungt og for dyrt”.

Det er jeg meget enig med ham i. For mig at se er en af de helt store udfordringer nemlig, at spændet i gruppen af SMV`er så stort, at det at snakke CSR-rapportering og indsatser for SMV’erne som samlet gruppe, ofte ikke giver så meget mening. Der er stor forskel på det administrative set-up fra de største og ned til de mindste SMV’er, og ofte er der også meget forskellige bevæggrunde for i det hele taget at arbejde (struktureret) med CSR.

Læs også:  Kom godt i gang med CSR-rapportering

I den tid jeg har beskæftiget mig professionelt med CSR, har jeg oplevet en lang række forskellige bevæggrunde for virksomhedernes arbejde med CSR. Nogle ejere/direktører gør det simpelthen, fordi de gerne vil behandle deres medarbejdere ordentligt og/eller tror på, at hvis de som virksomhed opfører sig ordenligt, så giver det gevinst på bundlinjen. Her skal vi også huske på, at flere af de mindre virksomheder ikke opfatter det, de gør som CSR, men blot som sund fornuft.

Ord eller handling?
Det må aldrig blive vigtigere at rapportere om CSR og kortlægge indsatserne end at efterleve det i hverdagen. Ord, også det skrevne, og handling skal stemme overens. Det skal ikke opfattes som et quick-fix og en tjekliste, der kan krydses af for at kunne sige, at man løfter et samfundsansvar.

For en håndværksmester med ti ansatte er hans ry om medarbejderpleje, og at han har et godt samarbejde med det lokale jobcenter, langt vigtigere end at rapportere om det. Rapporteringen sker her mundtligt gennem medarbejdere og kunder i lokalområdet.

”For en håndværksmester med ti ansatte er hans ry om medarbejderpleje, og at han har et godt samarbejde med det lokale jobcenter langt vigtigere end at rapportere om det”.

- Helle Lund Gregersen, CSR-ansvarlig i Middelfart Sparekasse

Målrettet, men ingen snæver definition
CSR er stadig et bredt og abstrakt område for rigtig mange SMV`er og deres medarbejdere. Der er også forskel fra region til region, fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche på, hvad det vil sige at tage et samfundsansvar.

Dette gør ikke den målrettede opgave mindre, men jeg er alligevel ikke tilhænger af, at vi for at lette kommunikationen til den brede gruppe af SMV’er, eller for at fremskynde arbejde med CSR, skal lave en snæver definition af begrebet.

Hvis vi får et for fastlåst billede af, hvad CSR er, vil det på lang sigt påvirke indsatserne og innovationen af CSR negativt.

Læs også: At være CSR-medarbejder i en SMV

Hvis vi som samfund ønsker et reelt løft af SMV`ernes arbejde og rapportering med CSR, skal indsatsen over for netop den gruppe af virksomheder, efter min mening, tilpasses og målrettes meget mere end det, vi ser i dag. Dette er uden naiv tro på og håb om, at det vil aktivere alle virksomheder til at arbejde med rapportering på en systematisk måde.

Rapportering i Middelfart Sparekasse
Jeg arbejder i dag som CSR-ansvarlig i Middelfart Sparekasse, der beskæftiger cirka 250 medarbejdere. Vi udarbejder årligt en CSR-redegørelse, og siden 2002 har den taget udgangspunkt i værktøjer fra CSR-netværket Green Network.

Vi bruger kun de elementer, som vi mener skaber mening for forretningen. Det er hverken et diplom eller en certificering, der er vigtig for os. Det er handlingerne i hverdagen, der er vigtige.  

Green Networks manualer til redegørelser har været en meget stor hjælp i arbejdet med at gøre vores indsatser mere konkrete og målbare – uanset om der er behov for certificering eller ej.

Ansættelse af unge, i vores tilfælde elever, finansøkonomer, finanstrainees og øvrige praktikanter, er et af de områder, redegørelsen har hjulpet os med at få et fornyet fokus på. Ud fra redegørelsen kunne vi pludselig se, at vi ikke havde gjort nok på dette område.

Årlige undersøgelser om arbejdsmiljøet
En årlig opgørelse af vores kort- og langtids sygefravær er en af de vigtige indikatorer på udviklingen af arbejdsmiljøet. Vi laver årligt en spørgeundersøgelse, faciliteret af Green Network, hvor vi ud over vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse via Danmarks bedste arbejdsplads, får kortlagt forskellige udvalgte områder inden for sundhed.

Læs også: Barrierer for en MMV ved arbejdet med CSR

Middelfart Sparekasses CSR-arbejde

CSR er integreret i Sparekassens forretningsmodel, og der arbejdes med det på alle niveauer – alt fra god selskabsledelse i bestyrelsen til strategiske beslutninger i ledelsen, fra partnerskaber med lokalsamfundet til CSR-produktudvikling og fokus på den enkelte medarbejder, der yder en god og ordentlig rådgivning af vores kunder. Læs mere om Sparekassens samfundsansvar på www.midspar.dk/om-midspar/samfundsvaerdi

Et eksempel er vores fokus på rygning. Vi kortlægger hvor mange rygere, der arbejder i Middelfart Sparekasse, og hvilken indsats de og arbejdspladsen ønsker at gøre for at nedbringe antallet. Det bliver meget konkret i redegørelsen og hjælper os til at se, hvor vi har udfordringer, som vi skal være opmærksomme på. I redegørelsen forholder vi os til følgende:

  • Grundoplysninger (for eksempel antal medarbejdere, kønsfordeling, afgang/tilgang)
  • Udvikling, uddannelse og læring (for eksempel MUS, introduktion af nyansatte)
  • Fastholdelse (for eksempel sygefravær, seniorer, barsel)
  • Integration og ligestilling (medarbejdere på jobs på særlige vilkår)
  • Sundhedsfremme (udgifter til sundhed, stress, blod- og organdonation)
  • Engagement i lokalområdet (er også et punkt i vores strategi)
  • Klager over Sparekassen (opfører vi os ordentligt?)

Mere fra Helle

Helle Lund Gregersen

  • Horisont Gruppen a/s
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere