30.01.2017  |  Medarbejder

Indspark: Rengøring og bæredygtighed - hvordan nu det?

Der er nok ikke mange, der ser rengøring som en vigtig brik i FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling. Men når rengøringen svigter, bliver sammenhængen mere klar. D. 15/3 afholder Rådet for Bedre Hygiejne en konference, der kaster lys over land

2015 blev på flere måder et år, som markerede de gode viljer for en omstilling mod et globalt fællesskab. Særligt skelsættende var FN’s vedtagelse af de 17 Verdensmål, som sætter en retning for den bæredygtige udvikling med ambitiøse mål under paroler som ”Afskaf fattigdom” og ”Stop sult”; aldrig før har der så entydigt og med så stærke kræfter bag været lagt op til et opgør med nogle af menneskehedens største svøber.
 
Nr. 3 blandt verdensmålene bærer overskriften ”Sundhed og trivsel” og har som det overordnede mål: ”Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper”. Det drejer sig om motion, kost og adgang til sundhed. Men det handler også om sikkerhed mod infektioner og smittesygdomme. God rengøring er jo et grundvilkår for at sikre sundheden og for den gode trivsel; er rengøringen ikke i orden, er vores sundhed og trivsel truet. Så rengøringens udførelse og kvalitet vedkommer os alle; vi lever, og lider fra tid til anden, alle med konsekvenserne af dårlig rengøring, om det er i fødevareproduktionen, på hospitalet, på arbejdspladsen, ja, sågar derhjemme. Kort sagt: dårlig rengøring smitter.
 
Rengøringen – ”the Dark Ages”?
Rådet for Bedre Hygiejne – et forum, der samler alle sider af hygiejneområdet for i fællesskab at bedre anvendelsen og indsamlingen af viden inden for hygiejne – stiller det på en konference d. 15. marts endnu mere på spidsen ved at slå fast, at rengøring slet og ret redder liv. Konferencen zoomer ind på rengøringsbranchen selv som arbejdsplads og kommer gennem en række indlæg ved centrale aktører godt rundt om det paradoks, at branchen på den ene side er vores garant for god hygiejne og som servicetung branche god til at integrere socialt udsatte og flygtninge. På den anden side er det en branche med høj personaleomsætning, hyppig strid om kvalitet og et konstant pres mod lavere pris og mindre tid til arbejdet. Og måske det netop er årsagen til, at dagens gæstetaler taler under overskriften ”Cleaning for the 21st Century – The Dark Ages?”.
 
Læs mere: program for konferencen ”Rengøring som arbejdsplads”
 
Det er klart at ”Dark Ages” skal tages med et gran salt. Men noget er der alligevel om snakken, for tydeligvis lider området af konstante besparelser, mangel på uddannelse og uden en samlet strategi. Selv om vi teknologisk set har taget store skridt de sidste 100 år, er det som om, mange har glemt, at mikrobiologien omkring os stadig skal respekteres: mens teknologien peger mod menneskets guldalder, så tyder udviklingen på rengøringsområdet – i hvert fald i Danmark – på en branche, hvor uvidenhed, ubalance og mistrivsel er fremherskende, mens smitte og infektioner har meget bedre kår, end det burde have.
 
For sundhedens og trivslens skyld
Verdensmålene er, baseret som de er på konsensus, oplysthed og videnskab, en milepæl på vejen væk fra middelalderen, mørkemænd og dogmatisme. Ja, det er ikke for lidt at sige, at lykkes vi med målene, er det menneskehedens triumf over … os selv.

Læs mere: Rådet for Bedre Hygiejne

Annonce: (Artiklen fortsætter efter annoncen)

Industrien skal naturligvis tage sin del i opfyldelsen af målene, og verdenssamfundet har en klar forventning om, at industrien som central aktør vil løfte sin broderpart af byrden. Rengøringsbranchen og dens følgeindustri er ingen undtagelse herfor. Tværtimod har den en betydelig rolle ikke alene omkring sundhed og trivsel, men for opfyldelsen af flere af de andre mål med sult og fattigdom blandt de tungeste.
 
Danmark er som velstående nation på mange måder foregangsland for andre og vores innovative frembringelser er med til til stadighed at løfte kvaliteten i rengøringen overalt i verden – og redde liv. Derfor er paradokset ikke bare et anliggende for rengøringsbranchen i Danmark, men for os alle og med større rækkevidde end vores landegrænser.
 
Skal rengøringsbranchen kunne udnytte sit fulde potentiale og løfte i det omfang, den kan, skal den gives fundamentet og mulighederne til det. Og det forudsætter, at branchen som arbejdsplads fungerer optimalt. Det kan kun ske, hvis vi går væk fra kontrakter, som holder branchen fast i en tilstand, eksperter vil betegne som middelalderlige. Kunderne skal i langt højere grad værdsætte og belønne rengøringsbranchen for det arbejde, den udfører, og de skal sikre sig, at forholdene hos deres rengøringsselskab giver dem det bedste resultat på alle bundlinjer. Ikke bare for deres egen sundhed og trivsels skyld. Med Verdensmålene er der meget mere på spil. Så ”Rengøring som arbejdsplads” er bestemt et relevant og aktuelt emne for en konference – meget mere end man umiddelbart skulle tro.

Mere fra Jens

Jens Prebensen

stiftende partner

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere