29.08.2011  |  Supply chain

Indspark: Fagfolk skriver: Sådan håndteres børnearbejde i globale leverandørkæder

Bidrager vores virksomhed til børnearbejde i leverandørkæden? Mange virksomheder stiller sig selv dette spørgsmål, men er usikre på, hvordan de bedst håndterer problematikken. Derfor har Dansk Initiativ for Etisk Handel sat fokus på emnet i en ny folder om børnearbejde. Folderen giver konkrete råd til, hvordan man kan gribe problemstillingerne an.

Børn repræsenterer fremtiden i ethvert samfund eller land. Enhver skade gjort mod børn er en skade gjort mod samfundets fremtid. Etisk adfærd indebærer derfor beskyttelse af alle børns rettigheder blandt andet retten til uddannelse og retten til afslapning og leg. Afskaffelsen af børnearbejde er en yderst vigtig faktor for på sigt at sikre overholdelsen af børns rettigheder.

Børnearbejde er ikke blot et brud på menneskerettigheder og et resultat af manglende fattigdomsbekæmpelse, men i allerhøjste grad også en arbejdsmarkedsproblematik. Forældrenes manglende indkomst pga. underbetaling og dermed manglende evne til at forsørge deres familier, er en af de væsentligste årsager til, at børn sendes ud i ulovligt arbejde. Familiers overlevelse er dybt afhængig af den smule ekstra indkomst, et barn kan supplere med.

Selvom man som virksomhed ikke finder børnearbejde på sine fabrikker eller i sin leverandørkæde, vil man sandsynligvis bidrage til børnearbejde, hvis man ikke respekterer internationale konventioner om foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger og ikke udbetaler en ordentlig løn, da de ansatte voksne arbejdere af nød må sende deres børn i arbejde.

Børnearbejde hænger derfor tæt sammen med voksnes manglende rettigheder på arbejdsmarkedet, hvor foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger på sigt vil kunne sikre familier en ordentlig indkomst og sikre børn retten til uddannelse, afslapning og leg.

Hvad er børnearbejde?
Men på den korte bane er den barske virkelighed, at mere end 215 millioner børn i verden er fanget i børnearbejde. Det svarer til ca. hvert syvende barn i verden. Ud af disse er 115 millioner børn ifølge den Internationale Arbejdsorganisation, ILO, udsat for farligt arbejde.

Børnearbejde er per definition ulovligt. Det er arbejdets karakter og/eller måden hvorpå det udføres, der skader, misbruger og udnytter barnet og fratager det muligheden for en uddannelse. Men ikke alt arbejde udført af børn bør klassificeres som børnearbejde, der skal afskaffes. Det er vigtigt at skelne børnearbejde fra lovligt arbejde, der gavner børn og unges overordnede livssituation. Dog skal børns lovlige arbejde ikke forekomme på bekostning af deres øvrige rettigheder, inklusiv retten til uddannelse eller retten til afslapning og leg.

Børnearbejde skader ikke blot børns fysiske og mentale udvikling og berøver dem deres barndom men berøver dem også en uddannelse og adskiller dem i visse tilfælde fra deres familier. Børn uden uddannelse vil sandsynligvis vokse op som analfabeter og mangle de nødvendige færdigheder til at erhverve et job, der kan understøtte deres fremtidige familier. De vil derfor ikke være i stand til at bidrage til fattigdomsbekæmpelse og udvikling af en kvalificeret arbejdsstyrke i udviklingslandet.

Virksomheders ansvar
ILO Konvention nr. 182 om de “Værste former for børnearbejde” og ILO Konvention nr. 138 om ”Mindstealder for adgang til beskæftigelse” samt FNs Konvention om Barnets Rettigheder udgør rammen for al national lov om børn i beskæftigelse. Disse konventioner er primært rettet mod stater, men forpligtelserne kan ikke opfyldes, hvis ikke virksomheder og andre aktører respekterer den internationale lovgivning. Virksomheder er moralsk og etisk forpligtede til at respektere disse konventioner.

ILOs kernekonventioner er omsat til principper af FN Global Compact, som virksomheder kan bekende sig til. FN Global Compact tilskynder virksomheder til at støtte op om disse principper og agere inden for deres indflydelsessfære. Virksomheder er ansvarlige for at skabe opmærksomhed om og bidrage aktivt til afskaffelse af børnearbejde. Leverandørkæden er inden for virksomheders indflydelsessfære.

DIEH og børnearbejde
DIEH forsøger gennem dialog og samarbejde mellem sine medlemmer, som repræsenterer fagbevægelsen, folkelige organisationer, erhvervsorganisationer, virksomheder og offentlige instanser, at identificere og fremme god praksis og finde praktiske løsninger på etiske dilemmaer, herunder børnearbejde. DIEHs medlemmer har således delt deres viden om børnearbejde og dets egentlige årsager. Gennem denne dialog har man opnået en fælles forståelse af de udfordringer og dilemmaer, som virksomheder står over for ved håndtering af børnearbejde i deres leverandørkæder og er nået til enighed om anbefalede tiltag.

DIEH har som resultat af dette arbejde lanceret en folder om børnearbejde til vejledning af virksomheder i håndtering af børnearbejde i deres leverandørkæder. I tråd med ILOs og FN Global Compacts anbefalinger, indebærer DIEHs anbefalede tiltag, at der sættes ind både på arbejdspladsen og i lokalsamfundet for effektivt at håndtere børnearbejde i globale leverandørkæder.

Hvad bør virksomheder gøre?
DIEH anbefaler virksomheder at skabe opmærksomhed og opnå viden om årsagerne til og konsekvenserne af børnearbejde som led i deres indsats for at afskaffe børnearbejde. Dette indebærer at identificere problemstillingerne og vurdere risiciene for, hvorvidt børnearbejde er et problem for virksomheden. Et gennemgående element i DIEHs anbefalinger til bekæmpelse af børnearbejde er at have en tæt, løbende dialog med sine leverandører om, hvordan den konkrete indsats bør foregå.

Mere fra Hanne

Hanne Gürtler

  • Horisont Gruppen a/s
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere