03.02.2015  |  Klima, miljø og energi

Indspark: Sådan kommer virksomheder i gang med biodiversitet

Konsulentvirksomheden Habitats har lanceret bevægelsen Vild Med Vilje, der fremmer en mere vild og mangfoldig natur. Bevægelsen inviterer både virksomheder, kommuner, institutioner og private med til at lade en del af deres udearealer være vilde.

Selv den længste rejse starter med det første skridt, og på samme måde kan virksomhedernes CSR-indsats starte lige uden for deres egen dør. Det kan umiddelbart virke som om, at der er lang vej fra regnskov og koralrev til danske græsplæner, men som denne kommentar vil vise, er de meget tættere forbundet end vi lige tænker på. Begge dele spiller en væsentlig rolle i forhold til at opretholde en rig og mangfoldig natur, altså biodiversitet, hvilket i stigende grad hører under virksomheders ansvar.

Stigende krav til CSR-aktiviteter
I forlængelse af kravene om miljørapportering er spørgsmålet om biodiversitet for alvor ved at komme på virksomhedernes dagsorden globalt, og tendensen spores nu også i Danmark.

Det skyldes for det første, at de fleste virksomheder, et eller andet sted i deres produktion er afhængige af velfungerende økosystemer og leverancer af råvarer fra naturen som eksempelvis vand, afgrøder, bomuld og gummi. For det andet ser vi i disse år ikke kun en alarmerende høj rate af udryddelser af arter, og en voldsom nedgang i bestandene af vilde dyr, men også en reel overudnyttelse af størstedelen af jordens økosystemer – økosystemer som virksomhederne har en væsentlig indflydelse på. Endelig er der et folkeligt og politisk pres på virksomhederne om at sætte tabet af biodiversitet og svækkede økosystemer på dagsordenen.

I januar-udgaven bragte videnskabsmagasinet Science en opdateret udgave af konceptet ’planetary boundaries’. ‘Planetary boundaries’ skitserer ni miljømæssige grænser, som vi er nødsaget til at operere inden for, for at kunne opretholde en global bæredygtig udvikling. Ifølge Science overskrider vi allerede i dag fire af disse grænser og herunder grænsen for biodiversitet – ikke overraskende sammen med grænser for næringsstofbelastning og klimaforandringer.

Der er således en stigende bevidsthed omkring forholdet mellem biodiversitet og virksomheder. Vattenfall har f.eks. startet et biodiversitetstiltag omkring deres landvindmøller, Vittel arbejder med landmænd om drift af jorden for at sikre vandkvalitet, og Novo Nordisk har fået en helt mosaik af naturtyper for at skabe gode rammer for medarbejderne.

Om biodiversitet

Biodiversitet er et udtryk for mangfoldigheden af arter, inden for planter, svampe, insekter, fisk, m.m. Det dækker også arternes genetiske variation, og variationen i levestederne, i form af forskellige økosystemer, som sikrer et bredt livsgrundlag. 

En praktisk tilgang til biodiversitet
Konsulentvirksomheden Habitats har tidligere i samarbejde med CSR-ekspert Birgitte Mogensen opfordret virksomheder til at tænke biodiversiteten ind i CSR-strategien. Nu kommer et konkret initiativ, der gør det muligt at handle praktisk på den opfordring. Habitats har nemlig lanceret bevægelsen Vild Med Vilje, der fremmer en mere vild og mangfoldig natur. Bevægelsen inviterer både virksomheder, kommuner, institutioner og private med til at lade en del af deres udearealer være vilde. Resultatet er små velfungerende økosystemer, der giver plads til liv og ikke mindst refleksioner omkring vores daglige indflydelse på dem.

Fordelen ved Vild Med Vilje er, at virksomhederne enkelt og billigt kan lave et mindre CSR-tiltag med en lang række positive effekter. For det første hjælper et Vild Med Vilje-areal virksomhederne med at sætte fokus på naturen og biodiversiteten på en synlig og håndgribelig måde. Med et vildere areal lige uden for vinduet, er det nemmere at rejse CSR-spørgsmålet internt om, hvordan vi betragter og behandler naturen. For det andet, hvad angår eksterne relationer, kan et vildere areal vise kunder, gæster og naboer virksomhedens omtanke for naturen i lokal skala, hvilket skaber grundlag for positiv omtale. Desuden har vilde arealer en positiv biologisk effekt for området, så f.eks. flere forskellige planter, og flere blomster over en længere periode giver fødegrundlag for flere insekter, der igen giver mulighed for et rigere liv af fugle.

Om Vild Med Vilje

Vild Med Vilje er udviklet af Habitats, som arbejder med biodiversitet og landskabsarkitektur i en rådgivende og praktisk rolle.

Vild Med Vilje er et startskud
Vild Med Vilje er et opgør med den trimmede græsplæne, og det er en måde, hvorpå vi kan få flere og rigere oplevelser med naturen omkring os, samtidig med at naturkvaliteten styrkes. Der har udviklet sig en græsplænekultur, som over 100 år har dikteret, at alt grønt skal klippes fladt og helst ligne et gulvtæppe (Den første græsslåmaskine blev faktisk patenteret i 1830 af en tæppeproducent). Hidtil har virksomheders udearealer også været noget, der helst skulle signalere kontrol, dominans og som derfor har været klippet ned og barberet til.

Rent praktisk består deltagelsen i Vild Med Vilje i at skifte den ugentlige græsslåning ud med et til to årlige høslæt, hvor afklippet fjernes. Græsset, som før var kort og ensartet året rundt, får lov at gro langt. Det kan nu svaje i vinden, skifte farve med årstiderne, blomstre og tiltrække et summende insektliv. Nye spændende planter kommer til helt af sig selv og skaber en rig variation i både plante- og dyreliv. Et areal på bare 250 m2 kan give en lille biologisk fremgang, hvis det plejes rigtigt.

Vild Med Vilje er selvfølgelig ikke løsningen på, hvad virksomheder skal gøre ved udfordringen om tab af biodiversitet og sammenbrud af økosystemer, men det er et rigtig godt bud på, hvordan vi kommer i gang med at gøre en forskel. Man kan forestille sig, at når en virksomhed udarbejder sin CSR-politik, er det vilde, summende og blomstrende areal en manifestation af den gode intention og et signal om en øget bevidsthed om hensynet til miljøet.

Vi håber, at rigtig mange virksomheder og kommuner vil være med til at gøre en indsats for biodiversiteten, f.eks. gennem Vild Med Vilje. Så kan der opstå en stærk bevægelse for at øge biodiversiteten, og over tid ske en langt bredere indsats for at opretholde en rig og mangfoldig natur.

Læs mere om Vild Med Vilje

Mere fra Rasmus

Rasmus Vincentz

  • Horisont Gruppen a/s
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere