03.05.2016  |  Supply chain

Samarbejde flytter bjerge i tekstilsektoren i Bangladesh

Indhold fra partner Hvad er dette?

Det er nu tre år siden den tragiske sammenstyrtning af tekstilfabrikken på Rana Plaza i Bangladesh, som kostede 1133 mennesker livet. Ulykken er blevet en game changer og katalysator for et internationalt samarbejde, der har skabt markante forbedringer.

Forfattere: Pia Odgaard - CSR-chef i Dansk Mode & Textil; Jonas Eder-Hansen - Udviklingsdirektør i Danish Fashion Institute; Louise Koch - CSR-chef i Dansk Erhverv

Det er nu tre år siden den tragiske sammenstyrtning af tekstilfabrikken på Rana Plaza i Bangladesh, som kostede 1133 mennesker livet. Ulykken er blevet en game changer og katalysator for et internationalt samarbejde, der på få år har inspiceret mere end 3.600 fabrikker og iværksat omfattende forbedringer i sektoren. De danske mode- og tekstilorganisationer har netop lanceret et ambitiøst partnerskab for at bidrage til udviklingen i Bangladesh gennem fokus på bæredygtig produktivitet.

Intet land har på noget tidspunkt gennemgået en så omfattende øvelse med forbedring af sikkerhed og arbejdsforhold i en hel sektor, som Bangladesh har været igennem de seneste tre år. Bangladesh er blevet et godt eksempel på, hvordan en massiv fælles indsats og samarbejde mellem mange forskellige aktører kan skabe store forandringer på kort tid. Der er tale om et enestående samarbejde mellem virksomheder, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, NGO’er, regeringen og offentlige myndigheder, hvor hver især byder ind med sine kompetencer, og hvor alle forener kræfterne om det fælles mål at skabe en reel forandring til det bedre for arbejdere, miljøet og bæredygtighed.

De danske organisationer i mode- og tekstilbranchen – Dansk Erhverv & WEAR, Dansk Mode & Textil samt Danish Fashion Institute er i fællesskab stærkt engagerede i at bidrage til en positiv udvikling i Bangladesh og i sektoren generelt. I denne artikel gør vi status over fremdriften i Bangladesh og løfter sløret for vores nye partnerskab, der skal styrke ansvarlighed i mode- og tekstilbranchen gennem en ambitiøs fælles indsats.

Internationalt samarbejde for bygnings- og brandsikkerhed er i mål med første fase

Gennem en massiv indsats fra de tre internationale partnerskaber mellem regering, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og internationale virksomheder - Akkorden, Alliancen og Det Nationale Partnerskab - er alle de 3.696 eksporterende tekstilfabrikker i Bangladesh blevet screenet for bygningssikkerhed, brandsikkerhed og for sikkerhed af deres elektriske systemer. Rapporterne viser, at enkelte fabrikker havde styr på alle forhold, mens der på 39 fabrikker ud af det totale antal blev fundet så kritisable forhold, at de blev lukket øjeblikkeligt.  Hos størstedelen af fabrikkerne har inspektørerne fundet forhold, som skal forbedres. Disse fabrikker har formuleret forbedringsplaner, som nu er i gang med at blive implementeret, og bliver fulgt op af uafhængige instanser.

De danske virksomheder, som har tilsluttet sig den internationale aftale, Akkorden, har alle været ansvarlige for, at forholdene hos netop deres leverandører blev forbedret, hvilket har krævet en massiv indsats. Samtidigt har virksomhederne forpligtet sig til at blive hos de samme leverandører i fem år, så leverandørerne har kunnet langtidsplanlægge deres investeringer. Virksomhederne har mødt modstand undervejs, og der har været en række logistiske udfordringer, men nu begynder man reelt at kunne se en positiv effekt af alle forbedringsindsatser.

Enkelte NGO’er har kritiseret arbejdet for at gå for langsomt. Og der har da også været mange udfordringer i forbindelse med arbejdet. Blandt andet er der lang leveringstid på reglementerede branddøre og sprinkleranlæg, som var en mangel på mange af fabrikkerne. Samtidig er det en udfordring for mange af fabrikkerne at finansiere de investeringer, som skal til. Sektoren er økonomisk presset og lånerenterne høje. Derfor er der et akut behov for investering af kapital på lempelige vilkår for at løfte sektoren. Samtidig må man holde sig for øje, at der ikke findes et quick fix, der kan ændre forholdene fra mangelfulde til perfekte over night. Den udvikling, som Bangladesh lige nu gennemgår, har taget et århundrede i en europæisk sammenhæng. 

De danske brancheorganisationer iværksætter ambitiøst projekt i Bangladesh

Allerede før Rana Plaza ulykken var den danske branche i dialog med regeringen om en plan for at forbedre forholdene i branchen i Sydøstasien. Efter Rana Plaza blev der indgået en partnerskabsaftale mellem regeringen, virksomheder, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer samt NGO’er med henblik på at samarbejde for at skabe forandringer i Bangladesh. Formålet med partnerskabet var, at alle aktører skulle med ombord for at skabe et fælles træk i retning af forbedrede arbejds- og miljøforhold. Det førte til et fælles projekt i Dansk Initiativ for Etisk Handel for at styrke social dialog på fabrikkerne i Bangladesh.

De danske organisationer i mode- og tekstilbranchen - Dansk Erhverv & WEAR, Danish Fashion Institute og Dansk Mode & Textil - har i 2015 indgået et enestående partnerskab, hvor man i samarbejde har udviklet den nationale handlingsplan ’Step Up’ for at styrke den danske mode- og tekstilbranche inden for strategisk CSR. Handlingsplanen omfatter en bred indsats i både Danmark og i leverandørlande. Ambitionen er at klæde den danske branche på til at arbejde med social ansvarlighed som en del af forretningsstrategien og på den måde opnå forretningsfordele ved CSR, samtidigt med at man er med til at lave mere bæredygtige produkter produceret under ansvarlige forhold. 

Som en del af partnerskabet har vi, i organisationerne, med støtte fra Danidas CSR pulje, netop taget fat på en forstærket indsats i Bangladesh med projektet ‘Step Up – Responsible Production as a Business Driver’. Her har vi etableret et tæt samarbejde med den største og meget indflydelsesrige arbejdsgiverorganisation i Bangladesh, BGMEA, om at styrke indsatsen inden for CSR og produktivitet i sektoren. Formålet er at vise, at det er god forretningsfornuft og giver øget produktivitet at investere i forbedringer inden for arbejdsforhold og miljø. Det giver bedre ressourceeffektivitet, mere kvalificerede og motiverede medarbejdere, bedre kvalitet i produkterne, og bedre styring af processerne i fabrikken.

Tilgangen i projektet er dermed baseret på en anerkendelse af, at bæredygtige løsninger skal være holdbare for både mennesker, miljø og økonomi.  Det treårige projekt har forskellige indsatsområder og bygger på træning i CSR og produktivitet for arbejdsgiverorganisationer, mellemledere og ude på fabrikkerne, ligesom det lægger sig i forlængelse af eller som supplement til mange af de øvrige initiativer, som allerede er i gang i Bangladesh.  Virksomhedsejerne og deres mellemledere bliver trænet i forståelse af, hvad danske kunder har af forventninger til god forretningsskik og ansvarlig produktion - og hvorfor.

Oversat til daglig tale er det den gamle tommelfingerregel om, at hvis medarbejderne behandles godt, leverer de en bedre kvalitet, har færre sygedage og bliver mere produktive. Vores tilgang i projektet er baseret på en realistisk anerkendelse af, at den bedste drivkraft for at skabe bedre arbejdsforhold for syerskerne i Bangladesh er at vise den økonomiske gevinst for virksomheden. Det er derfor et af projektets fornemste mål at få arbejdsgiverne i Bangladesh til at forstå, at det vil gavne deres forretning at arbejde med forbedring af arbejdsforhold og miljø i deres virksomhed, så det løfter produktivitet og kvalitet samtidig med, at det styrker deres konkurrenceevne i forhold til vestlige kundevirksomheders CSR-krav.

Gennem udvikling af eksempler på god praksis hos danske virksomheders leverandører i Bangladesh vil projektet skabe og indsamle erfaringer, som kan bruges i samarbejdet med andre leverandører og udbredes til brug i andre lande i de kommende år.

Fundamentet skal også løftes på regeringsniveau

Fundamentet for ordentlige arbejdsforhold og respekt for arbejdstagerrettigheder starter med lovgrundlaget i et land. Øvelsen i Bangladesh handler derfor ikke kun om at inspicere flere tusinde fabrikker eller træne virksomhedsejere til at forstå gevinsten ved gode arbejdsforhold. Det handler også om at få lovgrundlaget for arbejdsmiljø og sikkerhed på plads og at opbygge kapacitet hos myndighederne til at varetage deres ansvar med fremadrettet at sikre overholdelse af regler for sikkerhed og arbejdsmiljø på fabrikkerne. Selvom målet langt fra er nået, så er der også her positive takter i Bangladesh.

Bangladesh Labour Law blev ændret i juli 2013 med forbedringer inden for retten til organiseringsfrihed og kollektiv forhandling, herunder retten til at danne frie fagforeninger. Det har resulteret i, at der er dannet 355 nye fagforeninger siden 2013. Det forøgede antal af fagforeninger over de sidste tre år er et af tegnene på forbedringer af arbejdstageres rettigheder. Regeringen i Bangladesh har desuden uddannet 235 nye inspektører til at kontinuerligt at følge op på forbedringer og har iværksat et kontrolsystem, hvor ingen nye fabrikker bliver godkendt til eksport, før de lever op til de korrekte sikkerhedskrav. Her har det danske arbejdstilsyn iværksat et vigtigt samarbejde med myndigheder i Bangladesh netop med henblik på at overføre erfaringer fra Danmark og bistå Bangladesh i at opbygge et system for arbejdstilsyn med både inspektion og træning af personale på fabrikkerne.

Én ting er at ændre lovgrundlaget for arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder. En anden ting er den kapacitetsopbygning og kulturændring, der skal til, for at skabe en positiv bevægelse i retning af en gennemgående respekt for medarbejdere og en tilgang baseret på dialog frem for årtiers konflikt mellem fagforeningen og arbejdsgivere. Derfor har regeringen i Dhaka i samarbejde med fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer iværksat et program med træning af ledelse og medarbejdere på fabrikkerne, som skal give en større forståelse for, hvad loven siger, hvilke rettigheder og pligter man har som medarbejder, og hvordan man kan skabe større dialog og bedre kommunikationen mellem arbejdere og ledelse. Dette begynder så småt at afspejle sig i mindre uro og større tillid til, at dialog kan føre til løsninger. Dette er et helt afgørende skridt hen imod en holdbar løsning med social dialog mellem arbejdsmarkedets parter som fundament for at kunne samarbejde om at skabe langvarige forandringer i fremtiden.

Fremtiden

I Danmark havde vi mere end 100 år til at gennemgå den udvikling som Bangladesh er i gang med nu. Det er svært at se, hvordan det skulle kunne gå hurtigere, end det gør. Vi må acceptere, at der i mange år endnu vil være udfordringer, og at der ligger et langt sejt træk forude. Men der er grund til at være stolt af, at den danske branche har forsat sine forretninger i Bangladesh i stedet for at stikke halen mellem benene og flytte produktionen, når der er problemer. Derfor er det også motiverende via vores indsats at være med til at understøtte den positive udvikling og sikre, at danske virksomheder kan købe mere ansvarligt produceret tøj, som vi som forbrugere så kan få glæde af.

Men branchens, NGO’ernes og fagforeningernes indsats kan ikke stå alene. Hvis ikke regeringer, EU, OECD og andre internationale organisationer gør alvor af at lægge pres på regeringer i Sydøstasien og sætter ind med direkte kapacitetsopbygning, kommer vi aldrig i mål. Der er stadigt mange strukturelle problemer i Bangladesh, som ikke kan løses af erhvervslivet alene, men som kræver, at et højere politisk niveau øver indflydelse og yder support til udvikling af god regeringsførelse.

Bangladesh er blevet en game changer i mode- og tekstilsektoren. Der er lang vej endnu, men Bangladesh er eksemplet på, at samarbejde på tværs rent faktisk kan flytte bjerge. Næste step er at videreføre den positive udvikling i Bangladesh og at udbrede erfaringerne og indsatsen til flere produktionslande og værdikæder i fremtiden.

Links til yderligere information:

Dansk nationalt partnerskab for styrket CSR i mode og tekstil

ILO rapport om status i Bangladesh, April 2016

Akkordens hjemmeside

Alliancens hjemmeside

Mere fra Dansk Erhverv

Dansk Erhverv

WWW.DANSKERHVERV.DK

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service.

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere