19.01.2012  |  Strategi & ledelse

Indspark: Fagfolk skriver: Social kapital giver færre sygedage og god performance

En høj social kapital gavner medarbejdernes sundhed og helbred og har stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø.

Social kapital giver færre sygedage og god performance. Sådan kommer en ny grundsætning snart til at lyde hos ledelsen i danske virksomheder. Social kapital kan umiddelbart fremstå som et plastisk og lidt uhåndgribeligt fænomen, men sikkert er det, at begrebet kommer mere og mere i fokus landet over. Det ligger fast, at social kapital rummer andet og mere end det hyggeprægede kollegiale samvær, som findes i mange virksomheder. Og langt mere og andet end fornøjeligt samvær på cafeen efter arbejdstid. Og slet ikke: ”Nu skal vi altså sætte os ned og være lidt søde og rare ved hinanden.”

Definitionen er ganske klar. Social kapital handler om relationer blandt virksomhedens ansatte. Når de udtrykker sig gennem tre nøglebegreber; tillid, retfærdighed og samarbejde og sammen taler i kor, betyder det, at virksomheden har stor social kapital. Medarbejdere og ledelse opnår et styrket, konstruktivt og målrettet samarbejde om at levere kvalitet effektivt. Og virksomheden løser sine opgaver optimalt og sikrer sig tilfredse og trofaste kunder samt høj trivsel blandt medarbejderne.

Forebyggelsesfonden har fokus på social kapital. Fonden støtter i 2011 og sandsynligvis også i 2012 i udbredt grad projekter, som har social kapital som omdrejningspunkt. På Forebyggelsesfondens konference ”Det gode arbejdsliv” i september allierede man sig med konsulent- og teatervirksomheden ACT! for at sætte billeder på social kapital og de tre nøglebegreber.

Ansatte øger virksomhedens performance
Social kapital udgør knoglerne i det skelet, der holder virksomheden sammen og understøtter samarbejde om nye initiativer til alles fordel. På den måde er social kapital en ressource, der rækker udover den enkeltes styrker og svagheder. Det bliver muligt at træffe konstruktive beslutninger ud fra et helhedssyn, der flytter fokus fra individets svaghed til gruppens styrke. At dele viden med andre bygger på tillid. At tingene foregår på en ordentlig måde handler om retfærdighed. Og med de to spirer sået, sprudler samarbejdet.

Hjemlige projekter om psykisk arbejdsmiljø peger på, at høj social kapital gavner medarbejdernes sundhed og helbred, forbedrer det psykiske arbejdsmiljø og mindsker kriminalitet og sygefravær. Det betyder meget for forholdet mellem medarbejdere og ledelse og for virksomhedens performance over for interessenter og i det offentlige rum generelt.

Virksomheder fokuserer nemlig i stigende grad på de enkelte medarbejdere og deres kvalifikationer og på, at de bliver anvendt på den rigtige måde – både i og uden for organisationen. I USA og Europa ønsker man mere og mere at vise omverdenen, at man ikke kun fokuserer på produkter, men i høj grad også på sine medarbejdere.

Ledelsen skal optræde troværdigt
På ledelsesplan handler det om, at medarbejderne skal kunne spejle sig i ledergruppen, forstå dens måde at handle på og de beslutninger, som lederne ønsker truffet. Her skal lederne agere i alle retninger - på tværs - og op - og ned i organisationen.

Det handler om at skabe retfærdige processer på arbejdspladsen. Beslutninger skal være gennemskuelige. Medarbejdere skal føle, at de får feedback på deres synspunkter. Samtidig er det afgørende, at ledelsen optræder troværdigt i virksomheden. Udtrykker sig klart og siger, hvad den mener og tør stå ved det.
Hvis virksomheden ignorerer eller undervurderer social kapital, kan den gøre det svært for sig selv at komme helskindet igennem en krise og måske endda ødelægge det fundament, den skal rejse sig på, når en eventuel krise er overstået.

Konflikter skal til
Det er ønsketænkning at tro, at den sociale kapital bare vokser ud af den blå luft. Både den private og den offentlige sektor er udsat for pres, og det skaber helt naturligt en række interessekonflikter ledelse og medarbejdere imellem. Det er derfor nødvendigt at udnytte de forskellige holdninger i organisationen og skabe rum for debat for på den måde at høste fordele af de forskellige input.

Modsætninger skal kunne mødes og inspirere til at skabe merværdi. Det er nødvendigt at anerkende, at der kan være forskellige synspunkter i spil i en virksomhed. Der kan ligeledes være forskellige fortolkninger af virksomhedens mål og retning. Og endelig kan der være specifikke faglige interesser på færde. Alt dette skal erkendes, hvis man skal samarbejde sig frem til løsninger.

Ingen har monopol på at definere, hvordan forholdene er. Det er en opgave, alle står sammen om.

Plads til brokkehoveder
Det kan være nødvendigt, at ledelsen skærer igennem. Men det bør ske gennem retfærdige og velargumenterede forklaringer, så det forstås og accepteres af medarbejderne. Selv de største modstandere af en forandring kan på den måde arbejde med og ikke imod processen. De besværlige medarbejdere rummer ofte viden og ideer, der kan være god brug for i en virksomhed under forandring.

Mere fra Ebbe

Ebbe Lautrup

  • Horisont Gruppen a/s
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere