14.04.2015  |  Klima, miljø og energi

Indspark: Spirende samarbejde mellem kommuner og lokalt erhvervsliv om energieffektivisering

En ny undersøgelse fra Det Økologiske Råd viser, at flere og flere kommuner tilbyder erhvervsvirksomheder hjælp til at spare på energien. Kommunerne vil gerne gøre det nemmere for det lokale erhvervsliv at energioptimere og tilbyder derfor rådgivning, vidensdeling og konkrete værktøjer. Forklaringen er ifølge undersøgelsen, at der kan være store besparelser at hente på kommunens samlede CO2-udledning.

Mange kommuner har målsætninger om at nedbringe CO2-udslippet i kommunen og ser energieffektivisering i erhvervslivet som et vigtigt led i at opnå målsætningerne. Erfaringen viser, at erhvervsvirksomhederne står for en relativ stor CO2-udledning – typisk mellem 30 og 60 procent af kommunens samlede udledning. Derfor er der nu, efter en periode hvor kommunerne har haft fokus på egne bygninger og private boliger, flere og flere som fokuserer på at understøtte virksomhederne i deres arbejde med at spare på energien.   

Læs også: Elbiler giver penge i kommunekassen

En del af kommunerne betragter det som erhvervsservice at hjælpe virksomhederne i gang med energieffektiviseringer. Tankegangen er, at energioptimerede virksomheder også er mere robuste og konkurrencedygtige virksomheder. På trods af dette, oplever kommunerne desværre ofte manglende tilslutning fra erhvervslivet til de aktiviteter, de igangsætter. Især hos de små og mellemstore virksomheder er fokus på energieffektivisering ikke særlig stort, bl.a. fordi virksomhedslederne har travlt med den daglige drift af kerneforretningen.

Energieffektivisering er dog ikke alene godt for kommunernes CO2-regnskaber. Der er også mange fordele for virksomhederne selv ved at tænke i forretningsdrevet samfundsansvar. Den mest åbenlyse fordel er at skabe bedre konkurrenceevne ved at reducere energitab og øge ressourceudnyttelse. Men det kan også give konkrete gevinster der kan mærkes i dagligdagen. Som eksempel kan nævnes, at energieffektivisering ofte giver et bedre indeklima og dermed et bedre arbejdsmiljø og reduceret sygefravær. 

En bred palet af kommunale tilbud
Kommunerne har sat mange aktiviteter i gang med det formål at accelerere energieffektiviseringer i erhvervslivet. Undersøgelsen viser, at der er mange forskellige slags tilbud for virksomheder at hente i kommunerne. Selvom tilbuddene hovedsageligt er rettet mod de små- og mellemstore virksomheder, vil der ofte være relevante tilbud til de store virksomheder også. Fx tilbyder mange kommuner, i samarbejde med et energiselskab eller en privat energirådgiver, at virksomheder kan få kortlagt deres besparelsespotentiale gennem en energiscreening.

Flere kommuner har startet aktiviteter op med henblik på at skabe grønne industrisymbioser. En vigtig del af de grønne industrisymbioser er, at én virksomheds overskudsvarme kan genanvendes i en anden virksomhed. Dermed bliver energien anvendt så effektivt som muligt. Kalundborg Symbiosis har været en stor inspirationskilde for især mange sjællandske kommuner, som enten deltager i netværk med Kalundborg Kommune eller forsøger sig med egne symbiosenetværk. Men også i de øvrige dele af landet har symbiose-tankegangen bredt sig. 

Ud over energiscreeninger og symbiose-dannelse har kommunerne også en række andre tilbud på paletten. Nogle kommuner har fokus på at efteruddanne kommunens håndværkere til energivejledere, således at de er klædt på til at kunne rådgive virksomhederne om nye energiteknologier og finansieringsmuligheder. Andre kommuner er i gang med at udvikle forskellige typer værktøjer, der kan gøre det nemmere for virksomhederne at energieffektivisere – fx såkaldte grønne lejekontrakter og leasingaftaler for energibesparende udstyr.

Samarbejde med det lokale erhvervsliv
Mange af de kommuner, som har igangsat aktiviteter på området, har gjort det i dialog og samarbejde med det lokale erhvervsliv. Hos nogle kommuner foregår samarbejdet ad hoc fra projekt til projekt. Andre steder er der etableret et mere formaliseret samarbejde gennem fx det lokale erhvervsråd. Undersøgelsen viser, at cirka en tredjedel af kommunerne har lagt aktiviteterne, enten helt eller delvist, ud i erhvervsrådene eller andre former for erhvervsnetværk.  

Læs også: Kommuner og regioner stiller grønne krav til storkøkkener og belysning

Det varierer fra kommune til kommune, hvordan man har valgt at organisere samarbejdet med erhvervslivet. Horsens Kommune har valgt at udlicitere store dele af arbejdet med energieffektiviseringer til Business Horsens, der tilbyder både energirådgivning og CSR-rådgivning samt kører miljørettede projekter. I Lyngby-Taarbæk har de etableret Lyngby Videns by, som er et bredt samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, Danmarks Tekniske Universitet og virksomheder om at udtænke projektideer for blandt andet innovation og grøn teknologi.

Om undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen var at afdække, hvilke aktiviteter kommunerne har i forhold til energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder. Den blev udført af Det Økologiske Råd på vegne af Energistyrelsen som telefoninterviewundersøgelse i perioden november 2014 til januar 2015. Alle 98 kommuner blev interviewet.

Undersøgelsens resultater kan læses i rapporten ’Afdækning af kommunernes aktiviteter i forhold til energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder’, der er udgivet som e-publikation og kan downloades gratis her

Ud over samarbejdet med det lokale erhvervsliv, indgår mange kommuner også i regionale eller nationale erhvervsnetværk der har fokus på en grøn omstilling af samfundet. Mest udbredt er Gate 21 samarbejdet, som er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner. Gate 21 laver såkaldte OPI-projekter (Offentlig Privat Innovation) med det formål at udvikle nye løsninger på klimaudfordringer, herunder også på erhvervslivets energiforbrug.

Mere fokus på energieffektivisering i fremtiden
Der er ingen tvivl om at energieffektiviseringer ligger højt på den politiske dagsorden og vil blive ved med at have høj prioritet i de kommende år. Ifølge undersøgelsen forventer mere end halvdelen af de kommuner som allerede nu har tilbud til erhvervslivet, at øge deres aktivitetsniveau i fremtiden. For nylig har Energistyrelsen tilmed oprettet et Energisparesekretariat, som bl.a. skal understøtte erhvervsvirksomheder i forbindelse med energieffektivisering. Så både nationalt og lokalt er der høje ambitioner. Men hvorvidt ambitionerne kan blive indfriet, afhænger af virksomhederne selv.  

Mere fra Sara

Sara Vincentzen

  • Horisont Gruppen a/s
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere