02.09.2016  |  Strategi & ledelse

Indspark: Sustainable Development Goals og Global Compact – hvordan hænger de sammen?

Få verdensmålene til at hænge sammen med Global Compact og UN Guiding Principles og supplér med indikatorer - så får I et solidt fundament for en CSR-indsats, der fremmer vækst og bidrager til bæredygtighed lokalt og globalt.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling, Sustainable Devleopment Goals (SDG-erne), er med deres vedkommende temaer - og måske også insisterende farver - blevet dét, som alle gerne vil koble deres CSR indsats op på. Nogle går så vidt som til at ville at smide Global Compact-principperne over bord og i stedet hellige sig de nye mål.

En anden – og bedre – løsning er det dog at se SDG-erne og Global Compact-principperne som indbyrdes forbundne. Sammen kan de skabe et solidt grundlag for en CSR-indsats, der på den ene side åbner for nye forretningsmuligheder, som bidrager til den globale dagsorden for bæredygtig udvikling, og på den anden side håndterer risikoen for at påvirke mennesker og miljø negativt.

Annonce: (Artiklen fortsætter efter annoncen)

På figuren herunder er vist, hvordan SDG-erne, UN Global Compact og UN Guiding Principles (UNGP) spiller sammen og kan skabe grundlaget for en CSR-indsats, der gavner forretningen og samfundet.

SDG-erne repræsenterer et lag i CSR-indsatsen, som mange har savnet, nemlig de tematisk afgrænsede overordene målsætninger, som kan inspirere til forretningsudvikling og styre indsatsen derhen, hvor den enkelte virskomhed kan levere størst effekt med udgangspunkt i sine produkter, services eller geografiske beliggenhed. SDG-erne tilbyder således sytten strategiske målsætninger, alle med dertilhørende konkrete mål, som enten kan favne indsatser, vi allerede har sat i gang, eller inspirere til nye tiltag, som synliggør  produkter eller serviceydelser og deres betydning for en bæredygtig udvikling. SDG’erne fungerer desuden kommunikationsmæssigt – med sine  flotte og genkendelige ikoner – rigtig fint til at illustrere vores indsats og rapporter med. 

Flere virksomheder har sat reduktion af madspild på CSR-dagsordenen. Madspild kan kobles til SDG nr. 12 om responsible consumption, og kan være pejlemærke både for den interne kantinedrift, for produktion og salg af fødevarer, men også stilles som et krav til leverandører. På den måde får indsatsen betydning for hele værdikæden.

På samme måde kan SDG nr. 11 om sustainable cities and communities mål- og rammesætte indsatsen for reduktion af CO2 fra bilkørsel og for grønne mobilitetsindsatser, der skal få medarbejderne flyttet fra bil til cykel og kollektiv transport. En sådan indsats giver positiv bundlinje, er godt for samfundsøkonomien og bidrager til det globale klimaansvar.    

En indsats for sundhed på arbejdspladsen kan kobles til SDG nr. 8 om decent work and economic growth og understøtter bæredygtighedsmålet gennem bedre trivsel og færre ulykker og sygedage blandt medarbejderne. En sådan indsats vil ofte have  bedre performance og højere kvalitet i produkter og services som resultat. Som sådan bidrager den til øget indtjening og reducerede omkostninger og har samtidig positiv effket på både sundhed og samfundsøkonomi. 

Til brug for det praktiske arbejde med SDG-erne er der udviklet en række redskaber og anbefalinger, der kan hjælpe med at gøre indsatserne målbare. Bl.a. er der udviklet et redskab (SDG Compass), hvor man kan hente forslag til KPI-er, herunder branchetilpassede. De er koblet til Global Reporting Initiative (GRI)-paradigmet og andre standarder eller anbefalinger og bidrager derfor til, at vi kan måle og benchmarke vores indsats i forhold til andre i branchen eller på tværs af brancher eller geografiske regioner.

Som eksempel kobler SDG Compass denne banchespecifikke GRI G4 indikator for Event Organizers til SDG 11 og et tilhørende konkret mål:

Målsætning SDG 11

Mål:11.2 By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older persons.

Indikator: GRI G4/EO2/2015 Modes of transportation taken by attendees as a percentage of total options, and initiatives to encourage the use of sustainable transport options.

Imellem det strategiske mål-lag og det mere lavpraktiske KPI-lag skyder Global Compact sig ind. Principperne og de underliggende konventionstekster gør det nemlig muligt at oversætte de konkrete SDG-temaer til specifikke menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø- og klimabeskyttelse og forebyggelse af klimaforandringer samt anti-korruptionskrav. SDG nr. 12 er således knyttet både til retten til en tilstrækkelig levestandard og sundhed for alle samt til miljøbeskyttelse, mens SDG nr. 11 er koblet til forebyggelse af klimaforandringer samt retten til sundhed og adgang til transport. SDG nr. 8  knytter sig bl.a. til arbejdstagerrettigheden til sikre og sunde arbejdsforhold.

På den måde er Global Compact med til at sikre, at vi opfylder lovkrav og omverdenens forventninger til vores samfundsansvar og at vi tager hånd om den risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og klima, som vores produktion, ydelser og adfærd giver anledning til. Compliance, risk og governance bliver dermed en indlejret og naturlig del af den SDG-strategiske CSR-indsats.

Den robuste CSR-indsats inddrager derudover UN Guiding Principles (UNGP) til at sætte rammerne for identifikation af risici, udførelse af due diligence, vedtagelse af politikker, stakeholderinddragelse og god kommunikation samt etablering af klageadgang.

Det er også den Global Comapact og UNGP-baserede del af CSR-indsatsen, der sikrer, at vi kan dokumentere vores CSR-profil og vise, at vi har styr på due diligence og risikohåndtering. Det kan SDG-erne ikke klare alene. Sammen repræsenterer de internationale tiltag og standarder derfor et solidt rammeværk for formuleringen og realiseringen af en CSR-indsats, der fremmer vækst og bidrager til bæredygtighed - både lokalt og globalt.

Læs her om Global Compact Management model og årsregnskabslovens krav

Se hvordan Inventory of business indicators virker på SDG Compass

Se hvordan SDG-erne oversættes til Menneskerettigheder

Mere fra Birgitte

Birgitte Kofod Olsen

Partner, Ph.D.

Jeg har arbejdet med CSR i teori og praksis i mere end 20 år, først som forsker og leder på Institut for Menneskerettigheder, derefter som CSR-chef i Tryg og nu som partner i Carve Consulting, hvor jeg rådgiver virksomheder, organisationer og myndigheder, der ønsker at gøre CSR til en integreret del af deres forretning og drift. Sammen med kunden finder…

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere