17.11.2017  |  Strategi & ledelse

Indspark: Tænk globalt i lokale affaldsløsninger

Kina har varslet over for WHO, at man vil stille markant større krav til renheden af importaffald per 1. januar 2018. Danmark, og for den sags skyld Europa, får et problem.

Det affald, der før blev sendt til Kina, vil hobe sig op på det europæiske marked. Konsekvenserne kan allerede mærkes og er manglende kapacitet til behandling og deraf følgende højere krav til kvalitet. Det er udbud og efterspørgsel. Og det er dén virkelighed, vi bør forholde os til, når vi diskuterer affaldssystemer og cirkulær økonomi i Danmark.

Kildesortering er vejen frem
Vestforbrænding har ansvaret for at afsætte en meget stor affaldsvolumen. Vi er eksperter på området og sender bl.a. plast, pap og papir til genanvendelse på det europæiske marked. Vi mærker konstant en skærpelse af kravene til det sorterede affald, når vi løbende er i kontakt med aftagerne.

Annonce: (Artiklen fortsætter efter annoncen)

Vi må også på affaldsområdet se i øjnene, at vi er en del af et globalt marked, og i den nuværende affaldsverden er det den, der leverer det bedste produkt, der får varen behandlet. Og al erfaring viser, at jo tættere på borgeren affaldet bliver sorteret, jo bedre bliver kvaliteten. Derfor er vi i Vestforbrænding tilfredse med, at vores 19 ejerkommuner allerede i 2012 valgte et fremtidssikret og fleksibelt affaldssystem med afsæt i kildesortering af affaldet ved husstandene. På den måde sikrer vi nemlig den renhed og kvalitet i affaldsfraktionerne, som mange behandlingsanlæg i Europa efterspørger. En efterspørgsel som bestemt ikke bliver mindre i fremtiden.

Vi skal fremtidssikre affaldsbranchen
Vi skal træffe de rigtige beslutninger for at ruste den danske affaldssektor til markedsvilkårene. Vi er enige i, at vi bør sortere ensartet på tværs af landets kommuner. Det er effektivt og giver større affaldsfraktioner, som gør os forhandlingsparate på et presset europæisk og globalt marked.  Med den viden vi kan opdrive, og selv har indhentet via vores mange besøg rundt om i Europa, så er det ude hos borgerne, at affaldet bliver sorteret bedst – og borgerne vil gerne være med. Gennem borgernær kildesortering øges kvaliteten, volumen og værdien af affaldet. Derfor mener vi, at Vestforbrænding og vores ejerkommuner lige nu står stærkt, når affaldet skal afsættes til genanvendelse. Men der er ingen tvivl om, at vi ville stå endnu stærkere med en endnu større volumen, end den vores 19 ejerkommuner genererer. 

I England kan vi se, at der er udfordringer ift. at få afsat til genanvendelse. Her har man flere steder valgt en model, hvor affaldet sorteres på centrale sorteringsanlæg. Problemet er, at kvaliteten af sorteringen simpelthen er for ringe til, at genanvendelsesanlæggene, primært i Tyskland og Holland, kan eller vil behandle affaldet.

Løft blikket ud over landets grænser
Vores anbefaling er, at når vi træffer beslutninger om affaldsløsninger, skal vi løfte blikket ud over Danmarks grænser og se dem i et større perspektiv. Vi skal lære af de løsninger, der allerede virker i dag. Vores ejerkommuner har været meget ambitiøse ift. at imødekomme ressourcestrategiens krav og har investeret i et effektivt og fleksibelt affaldssystem. Et system, der sikrer og understøtter en robust og miljørigtig afsætning, og som også fremadrettet kan udvikles og tilpasses nye krav og afsætningsmuligheder. Det er vi tilfredse med.

Vi må ikke hvile på laurbærrene. Vi skal hele tiden have øje for at udvikle og tilpasse vores affaldsløsninger, så de gavner miljøet og sikrer, at det affald, vi udsorterer, kan afsættes på markedet og omsættes til nye produkter. Det er cirkulær økonomi. Det er sund fornuft. Det er i alles interesse.

Mere fra Yvonne

Yvonne Amskov

Udviklingschef - Affaldsordninger, samarbejde mellem kommuner

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere