26.03.2012  |  Strategi & ledelse

Indspark: Fagfolk skriver: Transformation til en rentabel og bæredygtig forretning

Virksomheder bør holde fokus på de CSR-fodaftryk, de selv sætter, mener CSR-eksperten Gitte Krasilnikoff. I denne artikel argumenterer hun for, at virksomhederne skal bruge deres CSR-budget til at sikre, at de produkter, de selv fremstiller og sælger, er produceret bæredygtigt.

Mange CSR-arrangementer og -artikler handler om, at virksomhederne skal sponsorere NGO’er, arrangementer og godgørende formål. Men er det nu også den bedste og mest bæredygtige måde for virksomhederne at bruge deres penge på? CSR gennem sponsorering minder ofte om køb af aflad, som vi igennem historien kender det fra diverse religioner. Sponsoreringen ser tit ud som markedsføring i stedet for som godgørende tiltag!

Når jeg deltager i eller holder oplæg på CSR- og bæredygtighedskonferencer, får jeg altid følgende spørgsmål: ”Er noget CSR bedre end andet? Implicit ligger der ofte i dette spørgsmål, om virksomhederne må tjene på CSR.

Min opfattelse er, at virksomhederne først og fremmest bør stille krav til graden af bæredygtighed, men endnu vigtigere bør virksomhederne overveje at investere deres CSR budget i at transformere egen virksomhed til en bæredygtig forretning gennem et integreret arbejde med virksomhedens kerneforretning.

De produkter, virksomheden fremstiller og sælger, bør produceres bæredygtigt. Ligesom de aftryk, virksomheden selv sætter gennem alle dens aktiviteter, er bæredygtige på alle områder: økonomisk, miljømæssigt og menneskeligt. Dette er selvfølgelig et omfattende arbejde, men til gengæld er det forretningsmæssigt langt mere attraktivt, fordi det ofte er rentabelt at opføre sig bæredygtigt. Baseret på sund fornuft vil virksomhedernes evne til at integrere bæredygtighed hænge sammen med det, de får ud af det.

Ræsonnementerne er simple, idet bæredygtig forretning især påvirker tre elementer i virksomheden:

- Ressourceforbruget skal optimeres og minimeres, således at der bruges færrest mulige ressourcer, og at de, der bruges, er miljømæssigt forsvarlige – det er ofte omkostningsbesparende at transformere virksomheden til et bæredygtigt ressourceforbrug.

-Prissætning af bæredygtige produkter. Der viser sig en stigende tendens til, at forbrugerne er villige til at betale en merpris for bæredygtige produkter. Dermed skabes der mulighed for at øge priserne indenfor eksisterende varekategorier, ligesom der er mulighed for at udvide virksomhedens markeder mod nye kundesegmenter.

-Branding af virksomheden samt styrkelse af virksomhedens position overfor kunder, leverandører, investorer og især nuværende og nye medarbejdere. En transformationsproces hen mod en bæredygtig forretning kan være et væsentligt element i at øge medarbejdertilfredsheden, fastholde medarbejdere, rekruttere især højtuddannende.

PÅ vej mod cirkulær værdikæde

Transformationen til en bæredygtig forretning skal være en integreret del af forretningsstrategien for at lykkes, og den omfatter stort set alle områder og processer i virksomheden. Det er nødvendigt, at virksomheden integrerer bæredygtighed i udviklingen af egne produkter. Ofte vil dette også medføre en certificering af produkterne som dokumentation overfor kunderne.

Måden, hvorpå virksomhederne fremstiller og bortskaffer deres produkter, kommer til at ændre sig i fremtiden, idet efterspørgsel fra kunder, begrænsede ressourcer og stigende råvarepriser vil medføre en transformation fra den lineære værdikæde, som vi kender i dag mod en cirkulær værdikæde med en høj grad af ressourcegenanvendelse. Den lineære værdikæde producerer affald, fordi vi smider produkterne ud, når vi ikke ønsker at bruge dem længere. Følgerne er udgifter til bortskaffelse, miljøforurening og store værditab. Alternativet er, at virksomhederne i højere grad tager ansvar for, at produkterne fremstilles således, at de kan genanvendes gennem:

- et udbygget offentligt / privat genanvendelsessystem (øget krav fra EU lovgivning).

- råvarefællesskaber – en ny type virksomheder, der kan sikre, at virksomhederne får adgang til genanvendte råvarer.

-et retursystem, hvor virksomhederne selv tager brugte varer tilbage gennem pant eller leasingsysteme.r

Det nye er, at forbrugerne i fremtiden vil stille krav om, at varerne er fremstillet ansvarligt. Det krav ser vi allerede indenfor især fremstilling af tøj og relaterede produkter, som produceres i udviklingslandene. Den cirkulære værdikæde vil i fremtiden overtage den lineære. I den cirkulære værdikæde har virksomhederne økonomisk gavn af at kigge på, hvad produkterne indeholder, og hvorledes de fremstilles, hvilket er en fordel for både miljø og mennesker.

Mange virksomheder er allerede begyndt at fokusere på deres eget fodaftryk, især deres CO2 aftryk. Virksomhederne har øget fokus på at nedbringe deres forbrug af energi, papir mv. Enkelte virksomheder er begyndt at kigge på deres indkøbspolitikker og stille grønne krav til deres leverandører gennem forskellige miljøledelses- og produktcertificeringer.

Håndtering af data

Hele denne transformation kræver, at virksomheden i langt højere grad er i stand til at håndtere deres ikke-finansielle data på samme måde, som de håndterer de finansielle data, således at der implementeres it-systemer til denne type data i samme omfang, som virksomhedernes økonomistyringssystemer. SAP og Axapter har allerede udviklet standardmoduler til håndtering af denne type data. Derudover skal dataene valideres, og den løbende ledelsesrapportering og årsrapporten skal i højere grad indeholde ikke-finansielle data for, at ledelsen er i stand til at styre virksomheden mod en bæredygtig forretning. For de største virksomheder i Danmark findes der allerede i Årsregnskabsloven (§99a) krav om, at virksomhederne rapporterer om deres samfundsansvar.

Denne transformation er omfattende, men gribes den ambitiøst og systematisk an, vil transformationen være med til at fremtidssikre virksomheden ved at skabe nye markeder, nye kunder og afværge risici mod stigende ressourcepriser, stigende miljøkrav og stigende krav fra virksomhedens interessenter. Alt i alt noget, der hurtigt vil afspejle sig i virksomhedernes aktieværdier. Figuren ved artiklen skitserer transformationsprocessen.

Mere fra Gitte

Gitte Krasilnikoff

  • Horisont Gruppen a/s
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere