05.02.2021  |  Samfund

Indspark: Velkommen debat om ansvarlig skat

Efter en uge, hvor verdens topledere ved World Economic Forum drøftede forskellige aspekter af stakeholderkapitalisme, er det velkomment, at professor dr. jur. Linda Nielsen i en kronik i Politiken rejser spørgsmålet om ansvarlig skat som en del af virksomhedernes sociale ansvar.

Efter en uge, hvor verdens topledere ved World Economic Forum drøftede forskellige aspekter af stakeholderkapitalisme, er det velkomment, at professor dr. jur. Linda Nielsen i en kronik i Politiken rejser spørgsmålet om ansvarlig skat som en del af virksomhedernes sociale ansvar.

Det er en vigtig og relevant diskussion al den stund, at skatterne og skattesystemet er det bærende element i finansieringen af velfærdsstaten. Opbakning til skattesystemet, efterlevelse af skattereglerne og respekt for ånden i skattelovgivningen er således afgørende for holdbarheden af vores samfundsmodel.

Annonce: (Artiklen fortsætter efter annoncen)

Når det handler om ansvarlig skat, er fraværet af regulering noget af det mest iøjnefaldende. I hvert fald har det vist sig vanskeligt at komme igennem med forpligtende regulering på internationalt niveau. Givet vis, fordi skat også er en konkurrenceparameter i landenes indbyrdes konkurrence om at tiltrække virksomheder og arbejdspladser – og naturligvis også fordi skat traditionelt anses som et nationalt anliggende.

Det eneste område, hvor det er lykkes at blive enige om fælles EU-regulering, og som omfatter elementer af skatteunddragelse, er hvidvaskområdet. Det illustrerer så til gengæld med al ønskelig tydelighed begrænsningerne og byrderne ved den "hårde" regulering. Bevidstløs compliance og uendelige krav om indberetninger, som ingen forholder sig til, fremmer ikke respekten for systemet og regelefterlevelsen.

Op til topmødet i World Economic Forum præsenterede analysefirmaet Edelman deres årlige tillidsbarometer, som er en måling af befolkningernes tillid til samfundets institutioner – det politiske system, medierne, erhvervslivet og NGO'ere. Det er i den forbindelse interessant, at der i målingen er en generel forventning i befolkningerne til erhvervslivet om at tage ansvar, der, hvor politikerne ikke gør det. Det har en lang række danske virksomheder allerede gjort, når det gælder ansvarlig skat.

For eksempel er en række danske pensionsselskaber gået sammen om et skattekodeks med et sæt fælles principper for ansvarlig skatteadfærd, som både handler om at overholde reglerne i de lande, hvor man investerer, men også om at sikre transparens og undgå aggressiv skatteplanlægning ved at strække og udnytte skattereglerne til det yderste eller i modstrid med intentionerne med reglerne. Og et antal globale virksomheder - heriblandt Mærsk - står sammen om syv principper for ansvarlig skat, hvor det bærende element er gennemsigtighed, og hvor virksomhedens skattepolitik er et anliggende for bestyrelsen og overvejelser om skat ikke må være styrende for virksomhedens forretningsmæssige dispositioner.

Denne seriøse tilgang til ansvarlig skat blandt virksomheder og investorer vidner om, at man kan komme langt ved at læne sig op ad de mere bløde reguleringsformer, hvor markedet og dialogen med virksomhedernes interessenter spiller en vigtig rolle. For eksempel ved være mere tydelig i anbefalingerne for god selskabsledelse eller belønne de virksomheder, som er transparente omkring deres skattepolitik og opererer efter et sæt etiske principper.

I FSR – danske revisorer understøtter vi udviklingen i retning af mere ansvarlig skat ved at fokusere på den professionelle skatterådgivning. Vi har i foreningen formuleret et sæt skatteetiske principper, som vores medlemmer er forpligtede til at følge. Det handler dels om signalgivning, men det handler også om at give inspiration til og vejledning i det daglige arbejde. Netop revisorbranchen har med sin centrale rolle som skatterådgiver for store dele af dansk erhvervsliv et særligt ansvar for, at barren for ansvarlighed sættes højt.

Mere fra Charlotte

Charlotte Jepsen

Administrerende direktør

  • FSR - danske revisorer
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere