27.09.2018  |  Klima, miljø og energi

Vi redder ikke verden fra bunden af en skraldespand

Indhold fra partner Hvad er dette?

Den cirkulære økonomi har svære vilkår, hvis vi kun fokuserer på affaldsperspektivet. For hvis affaldet ikke er designet til at blive genbrugt, er vi lige vidt, skriver Dansk Affaldsforenings formand Mads Jakobsen i Altinget.

Der er flere pæne ting at sige om regeringens nye strategi for cirkulær økonomi. Først og fremmest glæder vi os over, at regeringen bakker op om kommunerne og affaldsselskabernes initiativer til at lette affaldssorteringen.

FÆLLES LØSNINGER STÅR ØVERST PÅ TO-DO-LISTEN
Det gælder blandt andet de fælles sorteringskriterier, affaldssektoren og repræsentanter fra aftagere og oparbejdningsindustrien i fællesskab har defineret for en række affaldsfraktioner, som hentes hjemme hos borgerne.

Vi er nemlig meget optagede af at levere god affaldsservice til borgerne, som rammer den rette balance mellem ensartethed på tværs af kommunegrænserne på ene side, og på den anden side fleksible løsninger, der er målrettet de forskellige måder, folk bor, lever og forbruger på i vores land.

AFFALDET ER KUN SÅ GODT SOM PRODUKTERNE
Vi er dog nødt til at gentage vores fortsatte undren over, at cirkulær økonomi meget ofte kommer til at handle udelukkende om affald. Det bliver desværre svært at redde verden fra bunden af skraldespanden, når sagerne dernede er designet så håbløst, at de er umulige – eller skadelige – at bruge igen. Her er vi langt hen af vejen enige i Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råds kritik af strategien: Det er for slapt.

Særligt byggeriet og elektronikproducenterne slipper for forpligtende tiltag. På trods af at elektronikproducenterne har det fulde ansvar for håndteringen af elskrot og dermed masser af muligheder for cirkulær økonomi, er det småt med de positive resultater herfra. Ifølge DPA System blev kun 0,5 procent det indsamlede elektronik genbrugt direkte i 2017. I stedet ryger det i en kæmpe persillehakker, fordi det er mere interessant kun at genanvende metallerne. Det sker til trods for, at analyser fra SDU indikerer, at op mod 25 procent af f.eks. husholdningsapparater kan genbruges direkte. Så stedet for at overlade mere styring til markedskræfterne, efterlyser vi klare mål for direkte genbrug af elektronik og bedre muligheder for samarbejde mellem kommuner og industri.

BYGGERIET SLIPPER FOR NEMT
For byggeaffaldet ser vi gerne, at Danmark går foran. Hvorfor skal en bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet kun være frivillig? Og hvor fint det end er med en international standard for bygningspas, har flere danske projekter undersøgt det samme, så lad os da være foregangsland og udvikle egne standarder. Vi vil gerne rose regeringen for at opprioritere arbejdet på europæisk plan for skrappere designkrav og forbud mod ikke-cirkulære produkter – men vi opfordrer til parallelt at stille danske krav om mere cirkulær design og produktion.

Fortidens byggematerialer er belastede af miljøskadelige stoffer, som vi stadig døjer med. Det er i sig selv et problem. Samtidig er mange af nutidens byggematerialer komplicerede sandwichkonstruktioner af forskellige materialer, som aldrig kan skilles ad igen. Det hindrer genbrug og genanvendelse.

Og initiativet om selektiv nedrivning er tæt på at være elastik i metermål. Selektiv nedrivning som metode har eksisteret i årtier, så nu må det være på tide, at vi gør alvor af intentionerne og kræver en langt mere aktiv indsats. Det har vi brug for her og nu – dels så vi forsvarligt kan affaldsbehandle det byggeaffald, som indeholder skadelige stoffer, og dels så vi kan sortere de byggematerialer fra, som kan genbruges direkte.

HVOR ER FOKUS PÅ ALMINDELIGE MENNESKER?
Derudover efterlyser vi et stærkere fokus på borgerne. I relation til affald fokuserer regeringen udelukkende på erhvervs- og industriinteresser. Det er ærgerligt, for det skal også give mening for almindelige mennesker at arbejde for en cirkulær økonomi. Det ved vi om nogen i kommunerne og affaldsselskaberne. Derfor er der allerede i dag byttehjørner og genbrugsbutikker på mange af landets genbrugspladser.

De initiativer skal skaleres op. Derfor har vi foreslået en ny model for direkte genbrug gennem socialøkonomiske virksomheder. Samtidig mener vi, at moms og produktgaranti skal omlægges, så det bliver nemmere, billigere og mere attraktivt for almindelige forbrugere at genbruge og reparere de produkter, vi bruger i vores hverdag.

Debatindlægget er bragt i Altinget Forsyning 26. september 2018.

Mere fra Dansk Affaldsforening

Dansk Affaldsforening

www.danskaffaldsforening.dk

Dansk Affaldsforenings mission er at skabe værdi for medlemmerne ved at arbejde for bedre, enklere og mere miljø-, klima- og ressourcerigtig affaldshåndtering, så vi får optimeret den samfundsmæssige udnyttelse af ressourcerne i affaldet.

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere