18.06.2014  |  Klima, miljø og energi

Vild natur forbedrer miljøet hos Novo Nordisk

Novo Nordisks nye domicil i Bagsværd er omgivet af et vildt naturmiljø, der er specialdesignet til at reducere CO2, forhindre overophedning og aflede regnvand.

Mange af de miljømæssige udfordringer, som bysamfundene står over for i de kommende år, kan afhjælpes ved at lukke mere vild natur ind mellem husene, så der dannes flere grønne åndehuller.

Læs også: Novo Nordisk er blandt verdens mest bæredygtige virksomheder

Sådan lyder idéen bag udviklingen af Urban Green-biotoperne, som bygge- og anlægsleverandøren Byggros netop har lanceret, og som er udviklet i et samarbejde mellem arkitektfirmaet GXN, Nissen Consult og Gartneriet 3Kanten.

Biotoperne kan for eksempel bruges til lokal afledning af regnvand, forhindring af overophedning og reduktion af CO2 – foruden at bidrage til større biodiversitet og flere oplevelseskvaliteter i byområderne.

Urban Green-biotoperne er blandt andet blevet anvendt til at etablere det vilde naturmiljø, som omgiver det nye Novo Nordisk Domicilet i Bagsværd, hvor Byggros har leveret cirka 5.500 m2 af de specialdesignede plantesamfund til Skælskør Anlægsgartnere, der har stået for etableringen af de beplantede udendørsarealer.

Maksimering af biodiversitet
Urban Green består af syv forskellige danske plantesamfund (biotoper): eng, strand, strandeng, rigkær, hede og skovbiotop. Biotoperne er sammensat på baggrund af Danmarks Miljøundersøgelsers overvågningsprogram for Natura 2000, der er et netværk af beskyttede naturområder inden for EU.

Hver biotop indeholder 25-30 forskellige vilde, danske plantearter, der er sammensat, så de giver det bedst mulige biologiske grundlag for at tiltrække forskellige bestøvende bier, sommerfugle og fugle:

”Urban Green er skræddersyet til at maksimere antallet af plante-, fugle- og insektarter inden for det pågældende areal, så der bliver størst mulig biodiversitet. De forskellige biotoper kan derudover kombineres, så biodiversiteten for eksempel på en plads, et vejanlæg eller i et parkområde bliver endnu større”, forklarer Torben Hoffmann, der er projektleder hos Byggros.

Vild natur kræver særlig jordbund
En af de største udfordringer ved at etablere vild natur midt i bymiljøet er, at både jordbunden og luften ofte er alt for næringsrig til, at de vilde plantearter kan klare sig. Det skyldes blandt andet de store mængder kvælstof og CO2, som findes i byområderne. Derfor er Urban Green-biotoperne opbygget på specialdesignede, næringsfattige jordbunde, så vækstbetingelserne optimeres og biotopernes udvikling i et vist omfang kan kontrolleres:

Læs også: Novo Nordisk er ikke social business

”Det unikke ved Urban Green er, at vi tager noget, som egentlig er vild natur, og etablerer det som kulturplanter, der for eksempel kan bruges til byfornyelsesprojekter, hvor der ønskes et frodigt naturislæt. Vi kan i en vis udstrækning forudsige, hvordan biotoperne vil udvikle sig, hvilket giver mulighed for planlægning på længere sigt, for eksempel i kombination med etablering af grønne tage eller andre løsninger til lokal afledning af regnvand”, siger Torben Hoffmann.

- JKK 

Mere fra Joe

Joe Kristian Kipp

  • CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere