19.08.2016  |  Klima, miljø og energi

Indspark: Vognmænd om klimakrav: Det handler om kroner og øre

DEBAT: Der skal være et økonomisk incitament for vognmændene, hvis EU's nye klimakrav skal gå glat igennem i branchen. Hvis EU's handlingsplan bliver klogt gennemført, kan det være til gavn for vognmændene, skriver direktøren for Danske Vognmænd.

Spørger man en vognmand, hvad klimaindsatsen betyder for virksomheden, så er det første, vognmanden tænker, sjældent noget med klodens opvarmning, med oversvømmelser i nogle områder af verden og tørke i andre.

Vognmanden vil derimod spørge: “Hvad er der i dette for mig?“

Kort og godt: kroner og øre.

Det kan man forarges over eller lade være. Men det er grundpræmissen, hvis man skal have transporterhvervet helhjertet med i klimaindsatsen.

For det, der spares, skal være tjent, og den store faktor for transportsektoren er selvfølgelig brændstoffet. Kan man spare brændstof, kan man spare omkostninger – og tjene penge. Og det er sektoren nu tvunget til med de nye krav fra EU om at nedbringe udledningen i 2030 med samlede 39 procent i de ikke-kvotebelagte sektorer i Danmark.

DTL – Danske Vognmænd er meget tilfreds med, at EU nu kommer på banen med en strategi og en handlingsplan, som – klogt gennemført – vil kunne give vognmandserhvervet adgang til mere effektive lastbiler og alternative brændstoffer.

Især når EU nu har lovet at bidrage med midler til forskning, investeringer i infrastruktur og med regulering, der skal fremme avancerede biobrændstoffer. EU har også lovet at sætte fokus på digitaliserede transporter, intelligente transportsystemer (ITS) med bedre flow og mindre trængsel, udvikling af alternative energikilder og eksempelvis overvågning af CO2 fra lastbiler.

EU-regulering er central
Sidste år deltog DTL sammen med en række energiorganisationer og FDM i et analysearbejde kaldet ”Grøn Roadmap 2030”. Analysen nåede frem til, at det er teknisk muligt at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra vejtransport i Danmark med 35 – 40 procent frem mod 2030. Det skal kunne gøres ved at satse på et miks af effektiviseringer, kendte teknologier og drivmidler. For lastbilerne kommer især biobrændstoffer og biogas til at få stor betydning.

Analysen pegede også på, at EU-regulering er helt central for at nå målene. Det er især vigtigt, at reguleringen af person- og varebilers effektivitet fortsætter, og at der også stilles effektivitetskrav til lastbiler og busser. Der skal også sættes mål for øget anvendelse af avancerede biobrændstoffer og syntetisk diesel i perioden 2020 – 2030. Og det er netop nogle af de initiativer, som EU har lagt frem i sin strategi og handlingsplan.

Bred danske erfaringer ud
Vi kunne dog ønske, at Kommissionen udviste langt mere mod og initiativ, hvad angår vægt og dimensioner for lastbiler. De høj-kapacitetskøretøjer, som vi bruger i de nordiske lande, bidrager markant til reduktion af emissioner. Og der er et kæmpemæssigt europæisk potentiale her. DTL har foreslået Vejdirektoratet at få dokumenteret de meget positive erfaringer med modulvogntog i Danmark med en engelsk udgave, som vi kan sende til de øvrige medlemslande og Kommissionen, så vi kan få noget europæisk skub i sagen.

En mere effektiv infrastruktur, herunder i byer og med anvendelse af ITS, vil desuden kunne reducere trængsel og brændstofforbrug og dermed luftforurening og klimabelastning væsentligt.

For lastbiler vurderer DTL, at både biodiesel og biogas vil være helt centrale, og at det vil kræve finansielle incitamenter til at gøre avanceret biodiesel, biogas og gas-lastbiler attraktive på markedet. El-drift vil kunne bruges i varebiler og måske også i visse typer af lastbiler. Det må den teknologiske udvikling vise.

Tag hensyn til branchen
På denne rejse mod mindre klimabelastning fra transport, er det vigtigt, at der tages hensyn til det danske transporterhvervs internationale konkurrenceevne og finansieringen af den nye teknologi.

Det vil for eksempel være helt uacceptabelt, hvis danske vognmænd pålægges særligt kostbare krav til lastbiler eller brændstof, som vil presse dem yderligere ud af markedet. Der stilles nemlig ikke samme høje reduktionsmål til en række af de østeuropæiske lande, hvilket kan forrykke konkurrencesituationen – ikke blot på transportområdet.

Det har DTL til gengæld en stærk tro på, at den danske regering har øje for, når den i sit regeringsgrundlag har skrevet, at ”Danmark indfrier sine internationale klimaforpligtelser på en omkostningseffektiv og markedsbaseret måde.”

For branchen skal tingene være konkrete. Og når de bliver det, så skal branchens egne initiativer nok også komme. Derom senere.

_____________

Debatindlægget har tidligere været bragt på Altinget.dk 

Mere fra Erik

Erik Østergaard

Adm. direktør

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere