09.10.2012  |  Strategi & ledelse

CSR-profilen: CSR-projekterne giver energi til hele organisationen

TDC stormede 17 pladser frem på det seneste Berlingske Imagebarometer og er nu det bedst placerede teleselskab. Strategiske CSR-indsatser, som inddrager de 10.000 medarbejdere, er en del af årsagen til successen, mener Miriam Igelsø Hvidt, der er koncerndirektør for Stakeholder Relations i TDC.

En tredjedel af alle ulykker i trafikken skyldes, at chaufføren er uopmærksom. Derfor gennemførte TDC for et lille års tid siden tv-kampagnen ”Kør bil, når du kører bil”. I de to tv-spots får den kvindelige og den mandlige chauffør en papirspose over hovedet, når de begynder at rode med deres smartphone. Poserne skal illustrere, hvor lidt chaufførerne har styr på situationen. Kampagnen blev til i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og de seks Regionale Færdselssikkerhedsudvalg.

Hvornår har du været i særlig godt humør over at være øverste chef for CSR i TDC?
Det var helt sikkert i forbindelse med kampagnen om sikker trafik. Den gav en masse medvind i vores organisation. Det giver god mening for os at være med til at fremme ansvarlig brug af mobiltelefoner. Vi får masser af henvendelser om sympatiske projekter, men vi vælger dem, der giver mening for vores forretning. Et andet projekt, vi har involveret os i, er telemedicin. Her er vi med til at udvikle en integreret it-løsning, som betyder, at patienter kan komme tidligere hjem fra hospitalet.

Blå bog: Miriam Igelsø Hvidt

  • Nuværende job: Koncerndirektør, Stakeholder Relations, TDC A/S
  • Tidligere job: Advokat, Lett, Vilstrup & Partnere
  • Uddannelse: Cand.jur., Københavns Universitet 1989 og MBA, IMD 1994
  • Fritidsinteresser: Løb, ridning, madlavning, litteratur, havearbejde
  • Civilstatus: Gift

Hvordan er CSR en integreret del af virksomhedens strategi?
Som koncern har TDC mange kontaktflader både til kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Vores produkter er en naturlig del af dagligdagen for rigtig mange mennesker, og det giver os et stort potentiale for at kunne gøre en forskel. Vores medarbejdere er stolte, når vi bidrager med det, vi er særligt gode til som virksomhed. Det kan godt være, at den røde panter trænger til at blive reddet. Men sådan et projekt går vi ikke ind i. Vi leder efter projekter, hvor vi kan gøre det bedre end andre og bidrage med dét, der er særligt ved os.

Hvad tiltrækker dig ved at arbejde med CSR?
Først og fremmest udfordringen med at finde frem til, hvordan størrelsen og styrken ved vores forretning kan bruges til at bidrage positivt til samfundet samtidig med, at det har værdi for virksomheden. Jeg har nævnt telemedicin og sikker trafik, og vil også nævne Danmarks Indsamlingen og Røde Kors.

”Stort set alle CSR-projekter opleves som en fornøjelse og giver super god energi til hele organisationen"

Koncerndirektør Miriam Igelsø Hvidt, TDC

Arbejdet med CSR kræver også en god portion strategisk omtanke og overblik på tværs af koncernen. I de enkelte projekter er det altid skønt at se, når vi kan gøre en forskel i praksis. Et godt eksempel er vores samarbejde med Døves Landsforbund om døves muligheder på arbejdsmarkedet. Det er godt at blive mindet om, at vores virksomhed faktisk kan bidrage med en masse positivt – også selv om det ikke altid er det billede, der tegnes i medierne.

Hvad er de væsentligste udfordringer i dit job lige nu?
Hele tiden at sørge for, at koblingen mellem vores CSR-indsats og vores kerneforretning er så stærk som mulig. Området er i en konstant udvikling og kræver selvsagt en løbende revurdering. Det betyder også, at vi løbende er nødt til at se på de værktøjer, vi bruger og se, om de fortsat passer til opgaven, eller om en justering af målsætninger også kræver et nyt setup til opfølgning.

Hvad motiverer dig i dit arbejde?
Som leder i en udpræget videnafdeling, der foruden CSR blandt andet består af TDC’s juridiske afdeling, kommunikation og Public Affairs, er jeg i mit arbejde omgivet af meget dygtige, selvstændige og motiverede medarbejdere. Det, der motiverer mig mest, er at skabe rammerne, så de kan vokse og udfolde deres potentiale. Jeg er stolt, når mine medarbejdere skaber flotte resultater og anerkendes for dem.

Vi har valgt at have en lille CSR-afdeling og så involvere hele organisationen på tværs i projekterne. Stort set alle CSR-projekter opleves som en fornøjelse og giver super god energi til hele organisationen.

Hvordan får du alle til at have fokus på CSR?
Det afgørende for medarbejdernes motivation, at de kan se en fornuft i vores tilgang til CSR og, at de selv kan være med i en eller anden forstand. Derfor handler det også om at inkludere CSR som en naturlig komponent af vores identitet som virksomhed og at tage udgangspunkt i medarbejdernes kompetencer.

Når det drejer sig om samarbejdspartnere – interne og ekspterne – handler det i høj grad om at have blik for alle parters perspektiver og interesser, så man kan finde frem til, hvordan samarbejdet kan skrues sammen, så CSR kan bringes i spil, og der skabes værdi hele vejen rundt. Den stærkeste motivation kommer af, at folk selv tror på ideen.
 

Hvordan kommer du igennem med dine synspunkter i forhold til direktion og bestyrelse?
Det er ikke vanskeligt, da der både i TDC’s diriktion og bestyrelse er en stor grad af forankring af vores TDC-strategi. Det er selvfølgelig vigtigt at etablere og italesætte forbindelsen mellem CSR og vores forretning, da CSR netop ikke blot er en række godgørende aktiviteter løsrevet fra virksomheden.

Hvordan synes du, CSR har ændret sig?
Jeg ser to grundlæggende ændringer. For det første handlede socialt ansvar tidligere først og fremmest om godgørenhed i form af sponsorater, hvor virksomheder håbede at få positiv omtale uden at behøve involvere sig ret meget i de pågældende aktiviteter. For det andet er det nu alment accepteret, at bevidstheden om virksomhedens ansvar for omgivelser, leverandører, kunder mv. er en helt nødvendig del af at drive forretning.

Hvilke udfordringer ser du generelt for CSR i fremtiden?
CSR er placeret i spændingsfeltet mellem på den ene side at være baseret på en frivillig indsats fra virksomhedernes side og på den anden side at være fastlagt gennem lovgivning og formaliserede krav. I praksis vil den grænse formentlig forblive utydelig samtidig med, at der kommer stigende uformelle forventninger til CSR. På den ene side er det frivillige aspekt en styrke, der giver mangfoldighed og gode muligheder for tilpasning for den enkelte virksomhed. På den anden side kan der være ulemper for virksomheden i kraft af, at der ikke er noget entydigt facit eller helt fastlagte spilleregler for CSR. Så den udvikling er ikke entydigt positiv eller negativ.

Hvordan kobler du bedst af fra dit arbejde?
Ved at løbe en tur, læse en god bog eller ride en tur i Dyrehaven lørdag morgen. Men med to mindre børn er det nu ikke svært at finde noget at fylde tiden med, når jeg ikke arbejder.

Hvor henter du inspiration?
Blandt kolleger og medarbejdere og i en række professionelle netværk.

Mere fra Ulla

Ulla Bechsgaard

  • Horisont Gruppen a/s
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere