29.11.2016  |  Kommunikation

I CSR-kommunikationens krydsfelt

Indhold fra partner Hvad er dette?

CSR og forskning i sundhedsfremme hænger sammen, siger direktør for Center for Sundhedssamarbejde. Det sættes der en tyk streg under d. 30/11, hvor centret er vært for et debatseminar om CSR-kommunikation og -dilemmaer

”Det er vigtigt at have sparring med en vidensinstitution i forhold til CSR,” siger Carsten Obel, professor i almen medicin og direktør for Center for Sundhedssamarbejde under Aarhus Universitet.

Læs om debatseminaret: Program

Med et forskningstungt formål om at udvikle, understøtte og fremme samarbejde inden for sundheds- og velfærdsområdet mellem forskere ved universitetet og det omgivende samfund er det ellers ikke lige CSR, tankerne først falder på. Men Carsten Obel understreger, at centrets arbejde går ud på at bringe Aarhus Universitets forskere i spil i forhold til væsentlige samfundsudfordringer herunder virksomhedernes CSR-indsats.

”Vi arbejder bredt set med at understøtte et sundt samarbejde, som vi ved er sundt både for den enkelte, en virksomhed og samfundet. CSR drejer sig om ordentlighed i den måde, vi som mennesker finder balancen i at skabe vækst og innovation med respekt for det omgivende miljø og vores medmennesker, herunder medarbejdere,” siger Carsten Obel.

CSR-kommunikationen fra en sundhedsvinkel
For Carsten Obel er der særligt to retninger for CSR-kommunikationen set fra en sundhedsvinkel. Den ene retning er virksomhedernes kommunikation med det omgivende samfund, og han peger på, at centret og virksomhederne på det punkt har sammenfaldende interesser på hele tre af FN’s Verdensmål, og nemlig mål 3, Sundhed og trivsel, mål 2, Sult, og mål 1, Fattigdom. Hvor ”sundhed og trivsel” nok ligger lige for, er ”sult” og ”fattigdom” måske sværere at forstå.

Læs mere Center for Sundhedssamarbejde: SuSa

”Sult og fattigdom hænger tæt sammen med sygdom, sundhed og trivsel, for med sult og fattigdom har du – det siger sig selv - dårlig trivsel, svært ved at oprette din sundhed og er mere udsat for sygdom,” forklarer Carsten Obel og oplyser, at centret gerne vil i kontakt virksomheder, der arbejder med den sociale sundhedsfremme, og han fremhæver Arla Foods og COOP som gode eksempler på det.

Få balance mellem arbejde og privatliv
Den anden retning er fra virksomhederne til medarbejderne, og det hører for Carsten Obel sammen med Verdensmål 8, som blandt andet omhandler anstændige jobs: ”Det er vigtigt, at både medarbejdere og arbejdsgivere har en grundlæggende forståelse af motivation og social robusthed, herunder den væsentlige balance mellem arbejde og privatliv. Der er ikke tvivl om, at mange medarbejdere driver sig selv for hårdt og føler sig under et stort pres for at præstere mere, end de kan, især når de er udfordrede i livet generelt. Vi ser en stigning i sygemeldinger for stress, som måske kunne være forebygget af en større åbenhed og viden på arbejdspladserne.”

Andre artikler om debatseminaret: Nyheder

Det er klart, at chefens kommunikation spiller en afgørende rolle for medarbejdernes løsning af deres opgaver, men ikke sjældent overses det, at chefens italesættelse af arbejdets negative sider såsom stress er lige så vigtig. Særligt skal man som chef være opmærksom på medarbejdernes balance i livet, siger Carsten Obel: ”Jeg tror, at de virksomheder, som anerkender, at arbejdstrivsel ikke kan ses isoleret, og som skaber en kultur, hvor man kan have en åben dialog mellem chef og medarbejder om, hvordan man finder den bedste balance mellem arbejdsliv og familieliv, får de bedste resultater.”

Faldgruber og djævelske dilemmaer
Der, hvor Carsten Obel finder, kommunikationen for alvor bliver interessant, er, når virksomhedens kommunikation med samfundet og kommunikationen indadtil krydser hinanden. Det er her, Carsten Obel fra en sundhedsmæssig vinkel ser, at virksomhederne har størst mulighed for at blomstre og udvikle sig: ”Det er i krydsfeltet mellem det personlige og arbejdspladsen, virksomheden og medarbejderne kan møde hinanden og gøre det, der er bedst for virksomheden på en ordentlig og respektfuld måde over for medarbejderne. Vi vil gerne være med til at drive virksomhedsevolutionen i den retning.”

Andre CSR LINK arrangementer: Responsible Entrepreneurs 2017

Center for Sundhedssamarbejde vil derfor gerne i kontakt med virksomheder, regioner, kommuner og organisationer, som ønsker at arbejde i krydsfeltet. Debatseminaret sætter fokus på CSR-kommunikationens faldgruber og de djævelske dilemmaer, og med sit afsæt i forskning i sundhedsfremme vil Carsten Obel kaste nyt lys over det problemfyldte emne.

Stærke cases og debat
Carsten Obel sætter scenen med emnet ”Fra viden til virkelighed – hvordan partnerskaber med forskning kan bringe CSR-arbejdet videre”, når Aarhus Universitet og CSR LINK på debatseminaret d. 30. november stiller skarpt på CSR-kommunikation og -dilemmaer

Mød og hør:
• Dennis Friis Thaagaard, direktør og grundlægger, Sustainor
• Carsten Obel, Professor, Direktør for Center for Sundhedssamarbejde, AU
• Rune Jungberg Pedersen, Communication & CSR Director, JYSK Nordic
• Lene Hjorth, Afdelingsdirektør Koncern-CSR, Jyske Bank
• Mogens Werge, Direktør for CSR og Corporate Communication, Bestseller
• Monica Klepp Bjerrum, CEO og stifter, MOOW
• Line Schmeltz, Assistant Professor, PhD, Aarhus University
• Martin Christiansen, Head of communication, Rambøll Management Consulting
• Flemming Møldrup, Partner, og Nicole Olsen, Sustainable Business Change Advisor, Märk CPH

Arrangementet afholdes i Aarhus Universitets lokaler i Aarhus.
Tilmeld debatdagen: http://www.csr-link.dk/?page_id=800

Tags: CSR LINK

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere