06.06.2011  |  Supply chain

IKEA effektiviserer sin miljøkontrol

Med en ny helhedsorienteret indsats på miljøområdet vil IKEA imødekomme det hastigt voksende antal miljørelaterede krav samt kundernes ønsker om grønne produkter. IT spiller en afgørende rolle i den grønne indsats.

”De miljørelaterede krav, som myndigheder og kunder stiller til IKEAs produktudvikling, produktion og logistikkæder begyndte at dukke op tilbage i firserne. Men inden for de seneste par år er de taget så voldsomt til i styrke, at vi i dag betragter det som en seriøs udfordring, der kræver vores fulde opmærksomhed,” siger IKEAs Business Navigation Manager Per Askenberger.

Han peger på, at det ikke alene er antallet af krav, som stiger år for år, det samme gør omfanget af den bevisførelse og dokumentation, der skal tilvejebringes af producenter og leverandører. Udfordringen består således især i at indhente den korrekte information fra leverandører og underleverandører og viderekommunikere den til myndighederne i de rette formater og skemaer.

Fra regneark til informationsmotorvej
Omverdenens stigende fokus på grønne tiltag og krav har påvirket IKEA til nye initiativer og Per Askenberger leder nu en, ifølge ham selv, helhedsorienteret indsats på miljøområdet.

Visionen med hele projektet er at vende den nuværende holdning til omverdenens krav om synlighed i hele produktionskæden, så kravene ikke opfattes som ”djævelens egen opfindelse”, men som ”en konkurrencemæssig fordel”.

Med det helhedsorienterede syn vil IKEA inddrage det område, der har størst betydning for miljøområdet, nemlig produktudviklingen samt sikre, at IKEA drager maksimal nytte af de mange informationer, de indhenter. Hvis det skal lykkes, kræves der IT, der kan automatisere de ressourcekrævende processer.

”Hele det workflow, der skal fremskaffe og formidle de ønskede data, varetages i dag af en række forskellige mere eller mindre automatiske systemer af meget svingende kvalitet. Disse løsninger er ekstremt mandskabskrævende og leverer data i meget dårlig kvalitet.

IKEAs ønske er at erstatte disse forskellige løsninger med en stor bred motorvej, der kan behandle og administrere alle typer af information uberørt af menneskehånd.”

Motorvejen skal bestå af standardkomponenter og best practises, og allerhelst vil Per Askenberger have et overordnet IT-system, der kan indsamle, opbevare, administrere og formidle alle de informationer, som myndigheder, kunder og IKEAs egen udviklingsafdeling kræver.

Målsætningen er ifølge Askenberger, at være i besiddelse af alle informationer der beskriver produkternes materialemæssige indhold, samt måden de er fremstillet på – uanset om der er krav eller ej. Det er ofte de samme informationer, der efterspørges af alle instanser, og IKEA har oprettet et internt forum, der forsøger at spå om fremtidens krav og interne informationsbehov, så leverandører og processer kan forberedes i tide.

Bomuld og læder
En af de IT-løsninger der skal hjælpe IKEA i deres ”grønne” indsats, er InSight Product Analytics fra det amerikanske softwarefirma PTC.

InSight, som er en del af PTC’s Product Lifecycle Management suite Windchill, kan automatisere de grundlæggende informationsbehandlingsprocesser samt foretage de nødvendige koblinger mellem krav, produktudvikling, materialeindhold og produktionsprocesser.

”Vi tester InSight for at se, om det er det, vi skal satse på fremover, og vi arbejder lige nu tæt sammen med PTC på forskellige pilotprojekter,” siger Per Askenberger.

Et projekt forsøger at optimere måden, hvorpå IKEA beder deres leverandører om informationer, og et andet projekt fokuserer på et af de sværeste områder inden for dokumentation - nemlig bomuld og læder. Hvor kommer det fra, og hvordan er det behandlet?

”Vi har valgt området læder, fordi det er et umodent område, hvor der mangler klarhed, og hvor der er rigelig plads til forbedringer. PTC skal hjælpe os med at få alle de ”lidt fluffy krav” sat ind i et automatiseret system.

InSight kender til kravene i de gængse miljøregulativer som blandt andre ROHS, Reach og WEE, og analyseproduktet kan udover at indsamle data fra forskellige kilder også beregne omkostninger og miljøpåvirkningen fra et produkt.

Indbygget i PTC-programmet ligger også en funktionalitet til beregning af forskellige typer af livscyklus-beregninger herunder naturligvis CO2 footprint analyse.

Kolossale besparelser
”Vi agter ikke at opfinde hjulet om og om igen og ser derfor store fordele i at anvende et IT-produkt, der som InSight er bygget op om best practices metoder,” siger Per Askenberger, som sammenligner med IKEAs nuværende metoder.

”Vi har problemer med informationskvaliteten i vores regneark-baserede processer og vores semimanuelle systemer kræver alt for store ressourcer. Antallet af mennesker i IKEAs organisation, der arbejder på at dokumentere krav stiger eksponentielt, og bare ét enkelt krav i ét land kan kræve en mand en hel måneds arbejde,” påpeger han.

Som skræmmeeksempel nævner han den amerikanske Lacey Act, der skal beskytte planter og træer, som er ulovligt indsamlet eller fældet uden for USA. Lacey Act stiller store krav til IKEA, som har regnet ud, at det ville kræve omkring 40 fuldtidsansatte at efterleve den, ”hvis ikke vi havde overladt den opgave til IT. Men det har vi, og nu har vi én person, der maksimalt bruger fem timer om ugen.

IKEA har selv foretaget nogle skønsmæssige beregninger over, hvad det ville koste virksomheden ikke at investere i nye IT systemer, og resultaterne her forklarer med al tydelighed, hvorfor IKEA tager IT-vejen.

”Hvis vi i år skulle klare alle IKEAs dokumentationskrav udelukkende med hjælp fra de semiautomatiske regneark-løsninger, vi lige nu har visse steder i organisationen, ville det kræve et sted mellem 400 og 500 mandeår, siger Per Askenberger. Og når vi så samtidig kan se, at dokumentationskravene er støt voksende i både omfang og kompleksitet, er der ingen vej uden om en gennemgribende fuldautomatisk IT-løsning.

Mere fra Kristina

Kristina Øby Pedersen

  • CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere