02.03.2016  |  Supply chain

Når du skal være helt sikker

Indhold fra partner Hvad er dette?

SGS’s slogan er: ”When You Need To Be Sure”. Når det gælder CSR i forsyningskæden, er sikkerhed helt afgørende, for et svagt led kan gøre stor skade på alle de efterfølgende led. SGS trækker erfaringerne frem på CSR Master Class-konferencen d. 3/3

Leverandørforhold har traditionelt haft en central placering i CSR, og det er der god grund til. For selv om en virksomhed har nok så godt styr på sine egne forhold, så kan en enkelt leverandør, der ikke har det, koste den dyrt. Derfor er det sund fornuft at prioritere leverandørerne højt i indsatsen for at risikominimere. Men med en verden, der er bundet sammen af leverandørers leverandører, er det ganske naturligt ikke muligt at nå ud i de yderste led af varekæden. Hvordan sikrer man sig så, at ens leverandører opfylder de stillede krav?

SGS har sin oprindelse i netop at give svar på det spørgsmål. Ved sin grundlæggelse i 1878 handlede det om at kontrollere skibsleverancer af korn for svind og svindel i de franske havne. Siden har kompetencefeltet bredt sig til inspektion, verifikation, testning og certificering inden for en lang række af samfundets kerneområder: landbrug og fødevarer, bil, fly og logistik, kemikalier og life science, forbrugerprodukter og detailhandel, bygninger, energi og finans, minedrift, olie & gas og industriel produktion og ikke mindst den offentlige sektor. Med mere end 85.000 ansatte fordelt på 1.800 kontorer og laboratorier over hele kloden er SGS vokset til at være verdens største på sit felt.

Smarte virksomheder nedbryder siloerne
”Enhver forandring starter med dig selv”, siges det, og for SGS er det selve koden til at opnå succes i forhold til sine leverandører. Selv om leverandørerne styres benhårdt gennem kontrakter, er det desværre ikke altid oplevelsen, at de opfylder alle kravene, og ofte mangler forståelsen for, hvorfor det er nødvendigt at opfylde dem, endsige det fordelagtige i at være på forkant med dem. SGS’s udgangspunkt er, at virksomheder, der har en harmoniseret og integreret CSR-tilgang på tværs af organisatoriske enheder, har bedre mulighed for at påvirke deres leverandører og nå sine mål.

”En af de væsentligste forhindringer for at få en succesfuld implementering af CSR-programmer er de forskelle, der er mellem drivere og mål blandt de interne aktører i virksomheden,” siger Effie Marinos, Technical Governance Manager i SGS Supply Chain Assessments & Solutions division, og forklarer, at dagsordnerne hos de ansatte i en virksomhed kan være meget modsatrettede: ”En virksomhed med separate afdelinger, der har kontakt til leverandørerne på forskellige områder, såsom prisfastsættelse, leveringsbetingelser og kvalitet, kan let komme til at operere i siloer, som hver især skubber på ud fra deres egen dagsorden, og det kan give konflikter i forhold til leverandørerne.”

”Smart companies”, derimod, har sikret sig, at CSR er på radaren i alle de relevante afdelinger, og at alle ansatte, der har kontakt til leverandørerne, arbejder ud fra medarbejdermål, som trækker på samme hammel og én og samme dagsorden. Særligt afgørende er det, at der følges aktivt op med korrigerende handlinger, og at der er implementeret IT-systemer, som forhindrer, at der gives ordrer til leverandører, der forsømmer sig mod kontrakten - også når det gælder CSR; ”køberen” skal tale med én stemme, siger Effie Marinos: ”Når der udvikles en ensartet tilgang i kontakten til leverandørerne, får virksomheden meget bedre mulighed for at drive en reel, etisk forandring hos dem: tales der med én stemme til leverandørerne, har de også meget lettere ved at forstå, hvorfor det er vigtigt for virksomheden, at de etiske krav opfyldes.”

Intern accept er essentiel for succes
Forstår leverandøren først, at virksomheden mener det alvorligt, og at det handler om et langsigtet engagement, vil incitamentet til at foretage systematiske ændringer og investeringer være det større. På sigt vil det endda kunne brede sig længere ned i forsyningskæden, siger Effie Marinos: ”Når leverandøren indser, at kunderne har en interesse i det og at det styrker kunderelationen, vil de begynde at arbejde med deres egne leverandører og sørge for, at det udnyttes positivt ikke alene hos deres medarbejdere på fabrikkerne, men også de lavere trin i forsyningskæden.”

Den interne accept og fælles ageren er således essentiel for at opnå succes i processen, understreger Effie Marinos, og understreger, at selv funktioner, der ikke er i direkte kontakt med leverandørerne, skal indtænkes. Eksempelvis har HR en nøglerolle i forhold til at få indskrevet CSR i de ansattes jobbeskrivelser og jobmål, IT skal sørge for at tilvejebringe og vedligeholde de interne systemer til håndtering af data, mens det juridiske team og marketingafdelingen har endnu andre roller, som spiller ind i forhold til leverandørerne. Det kan nok lyde som en stor mundfuld at få alle led med, men det er det værd, fastslår hun: ”Den tid, der bruges på at kommunikere fælles mål internt, er aldrig spildt, og det er indlysende, at det skal inkludere alle organisatoriske enheder og alle ansatte på alle niveauer. Det gælder ikke bare dem, der har den direkte kontakt til leverandørerne. Støtte- og hjælpefunktionerne har også betydning og skal derfor involveres.”

Effie Marinos kommer med en lang række lærerige cases fra hendes arbejde med store som små virksomheder, og det er en af ni unikke best-in-class cases på CSR LINK’s Master Class. De andre virksomheder er: Skandia, ISS, Microsoft, Deloitte, L’Oréal, Arla Fonden, Microsoft og NCC. Hver især byder de på inspirerende fortællinger om deres CSR-indsatser, og tilsammen giver det et billede af state-of-the-art af CSR i Danmark. Skandia lægger som vært lokaler til arrangementet og står desuden for et miniseminar om sociale investeringer i forebyggelse. Konferencen rammes ind med gæstetaler ved professor ved DTU Michael Hauschild og professor ved Aalborg Universitet Steen Hildebrandt. Som noget nyt er CSR LINK oveni vært for et seminar om CSR-branding med KommunikationsKompagniet, Siemens og Ingeniører uden Grænser.

Master Class afholdes i år d. 3. marts på Kay Fiskers Plads 9, Ørestaden. Læs mere om programmet og tilmeld på www.csr-link.dk.

Tags: CSR LINK

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere