31.08.2017  |  Klima, miljø og energi

SKI har miljøet på dagsordenen

Indhold fra partner Hvad er dette?

Hvordan formår SKI at varetage deres kunders meget forskellige grønne ambitionsniveauer, samtidig med at de opnår store besparelser?

På vegne af Forum for Bæredygtige Indkøb

Der er ingen tvivl om, at SKI’s rammeaftaler leverer stordriftsfordele som ressourcebesparelser og reducerede priser. SKI stiller samtidig en række miljøkrav. Det rejser spørgsmålet om, hvordan SKI formår at varetage deres kunders meget forskellige grønne ambitionsniveauer, samtidig med at der opnås store besparelser?

SKI bygger på logikken om, at sammen er vi stærkere. I stedet for, at de offentlige myndigheder selv skal mingelere med EU’s udbudsregler, omkostningshensyn og miljøkrav, kan de tilslutte sig SKI’s rammeaftaler. Det betyder, at SKI laver alt benarbejdet. De gennemfører markedsdialogen, udarbejder udbudsmaterialet på baggrund af input fra SKI´s kundekreds og gennemfører udbudsforretningen. Det munder ud i rammeaftaler, som de offentlige organisationer senere kan bestille varer på uden at skulle bekymre sig om hverken konkurrenceudsættelse eller kravspecifikationer.

Når det kommer til hvilke miljøkrav, der skal stilles i kontrakterne, er der ikke altid enighed blandt de offentlige kunder. Og det placerer SKI på en knivsæg, hvor de skal balancere de offentlige myndigheders krav til grønne prioriteringer og økonomisk effektivisering.
 

Kommunalt krydspres
Som enhver anden virksomhed skal SKI varetage deres kunders interesser. For af få en indsigt i kundernes behov, søsætter SKI forud for ethvert udbud en arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra kunderne. Her er miljø- og bæredygtighed altid på dagsordenen.

”Igennem vores samarbejde med projektgrupperne får vi indblik i, hvad vores kunder gerne vil have. Og vores aftaler afspejler altid vores kunders behov” understreger Katrine Pape Huldahl, udbudsjurist og CSR ansvarlig i SKI.

På det grønne indkøbsområde navigerer SKI dog i et krydsfelt af forskelligrettede interesser. En stigende andel af SKI’s kommunale kunder stiller flere og skærpede krav til grønne indkøb, mens andre prioriterer økonomiske hensyn.

For at imødekomme dette krydspres, opererer SKI med forskellige værktøjer. De muliggør, at deres kunder får valget om at prioritere de billigste produkter og services eller købe miljøvenligt, hvis det samme produkt ikke kan opfylde alle behovene.

Hvis der ikke er opbakning til, at et specifikt miljøkrav skal gælde hele sortimentet på en aftale – oftest på baggrund af en prisstigning – indarbejder SKI typisk kravet på udvalgte varelinjer. Aftalen tilbyder på den måde både varelinjer, der lever op til det grønne krav, og varelinjer, der ikke gør. Derved kan kunderne selv vælge, hvad de vil købe.

På SKI’s rammeaftale for fødevarer tilbydes eksempelvis parallelle varesortimenter, hvoraf det ene sortiment er økologisk, mens det andet er konventionelt, men til gengæld billigere.

”Vi forsøger os med forskellige udbudsformer som dynamiske indkøbssystemer og parallelle sortimenter, der smidiggør vores indkøbsaftaler og i højere grad sikrer, at vi kan tilgodese vores kunders behov”, fortæller Katrine Pape Huldahl.
 

Det grønne spor er lagt
Fremadrettet vil SKI fortsætte med at understøtte grønne indkøb. De har en klar CSR-strategi, anvender TCO-formler og stiller krav om miljømærker. Alt sammen for at tilgodese de grønne indkøb. Og det er vigtigt for SKI, at kunderne ved, der gøres en indsats for miljøet.

”Måske ved man ikke, hvad vi gør på det grønne indkøbsområde. Vi prioriterer grønne indkøb, men bruger flere ressourcer på at indarbejde grønne tiltag i vores rammeaftaler end på at synliggøre vores indsats på indkøbsområdet. Fremadrettet skal vi nok blive bedre til at fortælle om vores grønne initiativer”, forklarer Katrine Pape Huldahl.

I første omgang har SKI fået tilladelse til at anvende logoet fra Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Logoet skal markere produkter på SKI´s rammeaftaler, der lever op til POGI´s indkøbsmål – og logoet vil helt konkret optræde på SKI´s hjemmeside og kataloger. Det bidrager til at synliggøre hvilke produktlinjer, der er grønne – og kan være kundernes rettesnor, når de ønsker at købe grønt.

POGI tæller 16 offentlige organisationer, hvoraf flertallet også er kunder hos SKI. SKI og POGI indgik tilbage i 2013 en aftale om, at SKI skal bestræbe sig på at efterleve POGI’s grønne indkøbskriterier.

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere