30.04.2012  |  Klima, miljø og energi

Smart Grid – også i fjernvarmesystemet

Indhold fra partner Hvad er dette?

D. 14. marts 2012, afholdte LEC sammen med Fjernvarmens Udviklingscenter og Design2Innovate en udviklingssworkshop om fjerde generations fjernvarme (4GDH). Mange af ideerne handlede om optimering og kommunikation på tværs af værdikæden for fjernvarme

Mange af ideerne handlede om optimering og kommunikation på tværs af værdikæden for fjernvarme. Ideerne er nu samlet i et fælles projektoplæg for et koncept for Smart Grid i fjernvarmesystemet.

Formålet med projektoplægget er bl.a. at samle aktørerne på tværs af værdikæden om udvikling af et koncept for bedre kommunikation. Fra forbrugere, fjernvarmeværk, kraftvarmeværk og leverandører til fjernvarmebranchen. Ambitionen er bl.a. at udvikle og demonstrere de teknologier, der skal til for, at visionerne om et 'Smart Grid' kan realiseres - også i fjernvarmesystemet.

Fjernvarme og bedre kommunikation
Formålene med det samlede koncept for intelligent kommunikation i fjernvarmens værdikæde er:

  • At skabe et grundlag for at udvikle strategier og scenarier for optimal drift op mod fremtidens elsystem, hvor sol og vind omdannes direkte til el, og hvor der derfor ikke, i samme omfang som nu, opstår lavværdi energi i forbindelse med elproduktion.
  • At muliggøre integreret modellering af produktion, distribution og forbrug og derved opnå forbedret design og styring i alle led. Dette kan ske ved forbedret kommunikation/udveksling af data mellem modeller for henholdsvis produktion, distribution og forbrug.
  • At udvikle og demonstrere 'Smart' fjernvarmenet løsninger og teknologier.
  • At bidrage med data til fjernvarmeforskningscentret på AAU.

Bæredygtige gevinster

Gevinsterne ved at implementere det skitserede koncept for forbedret kommunikation i fjernvarmesystemet er mange. Grundlæggende vil forbedret kommunikation gøre det muligt at indkoble forskellige varmekilder alt efter tilgængelighed og rentabilitet og dermed bidrage til at fjernvarmen fortsætter med at være et konkurrencedygtigt alternativ.

Realistiske data vil give mulighed for en mere præcis dimensionering af fjernvarmesystemerne i en fremtid med flere lavenergi-huse og i det hele taget bedre isolerede huse. Dermed kan konceptet for Smart Grid i fjernvarmesystemet bidrage til færre anlægsomkostninger og et lavere ressourceforbrug.

Intelligent styring udnytter bygningernes muligheder for at lagre varmen optimalt. På den måde vil bedre kommunikation også give fjernvarmekunderne fordele i form af samme komfort - men lavere energiregning.

Next Stop: EUDP
Lean Energy Cluster og Fjernvarmens Udviklingscenter fortsætter med at udvikle projektet, med henblik på at sende en ansøgning til enten EUDP eller Højteknologifonden senere på året. Projektet er p.t. struktureret i 3 arbejdspakker:

Arbejdspakke 1       
Værktøjer til energisystemanalyse, der kan bruges til fremadrettet vurdering af eksempelvis valg af brændsler.

Arbejdspakke 2   
Forbedret grundlag for dimensionering af fjernvarmeledninger. Varighedskurver for forskellige bygningstyper, anvendelser og energiklasser og maksimal effektens afhængighed af antal forbrugere. Prognoser for forbrug til brug for simuleringsmodeller af fjernvarmenet og produktionsdata. Udveksling af data.

Arbejdspakke 3
On-line prognosebaseret optimering og styring af varmetilførsel i bygninger.

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere