25.05.2020  |  Klima, miljø og energi

Stærke danske partnere står klar til at bakke op om regeringens vision om en ny energi-ø i Nordsøen

Indhold fra partner Hvad er dette?

Et konsortium bestående af tre af de største danske pensions- og energiselskaber er klar til at finansiere og drive en kommende energi-ø – kaldet VindØ – i Nordsøen. VindØ kan på sigt være base for op til 10 gigawatt havvindmøller, svarende til ca. 25 traditionelle havmølleparker. Regeringens ambition om en energi-ø i Nordsøen vil således kunne finansieres helt uden statslige midler.

I forlængelse af regeringens forståelsespapir fra sommeren 2019 og udmeldingen i forbindelse med klimahandlingsplanen i dag er PensionDanmark, PFA og SEAS-NVE klar til at finansiere VindØ i Nordsøen – i første omgang med op til 400 mio.kr. til at udvikle projektet. Partnerne tegner tilsammen et meget stærkt konsortium, der er kendt for langsigtet, bæredygtigt ejerskab med fokus på kunder, medlemmer og andelshavere.

Samarbejdet baserer sig på at udnytte kendt teknologi inden for klassiske danske styrkepositioner, men i et innovativt koncept, der fundamentalt ændrer vores tilgang til at udnytte havvind. En markant udbygning til havs reducerer samtidig behovet for landvindmøller og solcelleparker, og de gener, det kan medføre i lokalområderne.

Med VindØ er der tale om en ø bygget op af betonsænkekasser ca. 100 km ude i Nordsøen, hvor møllestrømmen kan samles og sendes til land. Afstanden til kysten sikrer, at vindmøllerne ikke kan ses fra kysten.

Det statsejede selskab Energinet, der ejer den overordnede energiinfrastruktur i Danmark, kan købe en del af øen for at anlægge transmissionskabel til land, så der sikres offentligt ejerskab af transmissionsnettet.

”En energi-ø i Nordsøen er en vigtig del af en økonomisk forsvarlig udbygning af havvind el-kapaciteten. Den har desuden potentiale til at blive et eksportprodukt til de dele af verden, hvor de kommende årtiers udbygning af havvind vil finde sted. Erfaringer fra Nordsøen vil kunne udbredes til resten af verden”, siger Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark.

Partnerne ser statens ambition om en energi-ø som meget visionær og værdiskabende for dansk off-shore teknologi. Projektering og anlæg af VindØ er et stort og krævende projekt, men kan gennemføres med eksisterende teknologi.

”Danmark er foregangsland i at drive den grønne omstilling, og det kræver markante investeringer at indfri de ambitiøse mål regeringen har lagt frem. En vind-ø i Nordsøen vil sætte endnu mere fart i den grønne omstilling, mens vi på samme tid skaber værdi for Danmarks pensions-opsparere. Derfor står vi i PFA klar til, sammen med de andre i konsortiet, at løfte dette historiske projekt, og derigennem sikre, at PFA’s 1,3 mio. kunders opsparing kommer ud og arbejde i den bedst tænkelige tjeneste”, siger Kasper Ahrndt Lorenzen, koncerninvesteringsdirektør i PFA Pension.

VindØ vil løbende kunne udbygges i takt med udvikling af lagringsteknologi eller fx Power-to-X, ligesom der vil kunne etableres forbindelse fra VindØ til andre lande rundt om Nordsøen.

”Samfundets energibehov skal fremover i endnu højere grad dækkes af vedvarende energikilder, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Og det skal vi. I SEAS-NVE har vi en lang tradition for at tage et betydeligt medansvar for at udvikle det danske energisystem. En udvikling, der er drevet af en stærk faglig indsigt. Det er blandt andet den viden, vi kan bringe i spil i forbindelse med VindØ. Senest har vi konkrete erfaringer fra forsøg med energilagering”, siger Jesper Hjulmand, administrerende direktør, SEAS-NVE.

Partnerne bistås af Copenhagen Infrastructure Partners, et af verdens førende investeringsselskaber inden for grøn infrastruktur med betydelig erfaring fra store offshore-projekter i hele verden.

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere