14.09.2017  |  Strategi & ledelse

Verdensmålene: Samarbejdet mellem skoler og virksomheder er afgørende

Indhold fra partner Hvad er dette?

Når NEXT d. 11/10 er vært for CSR i Praksis II konferencen, er det med udgangspunkt i især ét Verdensmål: mål nr. 4 – Kvalitetsuddannelse. For Ulrik Bak Nielsen, udviklingsdirektør i NEXT, er samarbejdet med virksomhederne afgørende for målets opfyldelse

”Som skole ved vi godt – selv om også skoler kan fare vild i strategier, handleplaner, harmonisering og anden organisatorisk management – at det i sidste ende er i undervisningslokalet, at den lige adgang effektueres.” Ordene er Ulrik Bak Nielsens, og som udviklingsdirektør hos NEXT – Uddannelse København understreger han, at det overordnede mål om, at alle skal sikres lige adgang til kvalitetsuddannelse, og at alles muligheder for livslang læring skal fremmes på mange måder ligger dybt indlejret i uddannelsesinstitutionens kultur og forståelse af, hvad den er sat i verden for, og hvad uddannelse er og hele tiden skal stræbe hen imod i højere grad at blive.

Læs mere: program for CSR i Praksis d. 11. oktober

Ulrik Bak Nielsen erkender, at lige adgang et langt stykke af vejen er en politisk målsætning, men hos NEXT er de samtidigt meget bevidste om, hvis de som skole ikke følger op og netop sikrer kvalitet over for alle deres elever og kursister, uanset deres forudsætninger, så forbliver det gode intentioner: ”Det er sidste ende os som uddannelsesinstitution, der kan levere kvaliteten. Den koster, så det letteste ville være at lade være. Men jeg tør godt at påstå, at det, der forener vores skole er viljen til at levere kvalitet – hver dag, uge efter uge – år efter år. For alle elever og kursister – unge som gamle.”

Det er virksomhederne, der uddanner de unge
NEXT har skoler på 14 adresser i Hovedstadsområdet og omkring 7.400 årselever og 1.100 lærere fordelt inden for 4 gymnasiale retninger, 19 eux-linjer, 41 erhvervsuddannelser og mere end 200 kompetencegivende efteruddannelser til faglærte og ufaglærte. Da en stor del af uddannelserne således er erhvervsuddannelser, og dermed vekseluddannelser, betyder det, at det reelt er virksomhederne, der uddanner de unge, oplyser Ulrik Bak Nielsen: ”Vi skal som skole stille et supplement til rådighed for virksomhederne (optagelse, grundfag, prøver, harmoniserende undervisning, specialer m.m.). Derfor er virksomhederne vore kunder – og det er dem, der tegner erhvervsuddannelserne.”

Læs mere: NEXT – Uddannelse København

Erhvervsuddannelserne har traditionelt været kendt for, at de kan tilbyde en anden uddannelsesvej, hvor den unge i højere grad bliver valgt til på grundlag af lyst, motivation og vilje – og i mindre grad de bedømmelser, der i høj grad præger grundskolen. Og det er en tilgang, de hos NEXT fortsat finder hos virksomhederne, siger Ulrik Bak Nielsen: ”Hos virksomhederne honoreres evnen til at løse opgaver og indgå i arbejdsfællesskab fortsat højt. Og det kan for mange unge være vejen til at genstarte motivationen for at gennemføre en uddannelse – og senere bygge videre. For os er lige adgang vigtig – men lige så vigtig er lige muligheder for at gennemføre. Det glemmes ofte i hele diskussionen om uddannelse – også i Danmark.”

I front på Verdensmålene
Når Ulrik Bak Nielsen d. 11. oktober byder velkommen på CSR i Praksis og et program spækket med seminarer med praktiske redskaber, hands-on vejledning og cases i, hvordan Verdensmålene i praksis kan implementeres i virksomhedernes drift og forretningsstrategi, bliver det med budskabet om, at uddannelsesinstitutioner i almindelighed og erhvervsskoler i særdeleshed bør koble sig ikke bare aktivt, men proaktivt på samfundsudviklingen.

Læs mere: flere artikler om CSR i Praksis II

”Vi skal tænke stort og globalt – samtidig med at vi kobler os på behovet i virksomhederne lokalt. Vi vil gerne løfte os selv ud af egen og andres forestilling om, at skolen er et statisk sted og hvor lærebøgerne og faglige mål alene dikterer indholdet,” påpeger Ulrik Bak Nielsen, som gerne ser NEXT indgå i et tæt samarbejde med virksomhederne om Verdensmålene: ”Vi har faktisk mange og rige muligheder for at gå foran – og i højere grad være dem, der fortæller virksomhederne om nye veje og muligheder. Omvendt ved vi også godt, at virksomhederne altid vil være mange skridt foran på specialiserede områder – og her er samspillet mellem skole og virksomhed hel afgørende, og derfor bliver vi nødt til hele tiden at aflæse og forstå virksomhedernes behov. I virkeligheden er det en anden måde at forholde sig til det omgivende samfund og arbejdsmarked.”

Læs mere: NEXT – mission/vision

Den helt store udfordring for NEXT er dog de evindelige og skrappe sparekrav, nye reformer og stram målstyring, som konstant presses ned over uddannelsesinstitutionerne. Men det gør ikke Ulrik Bak Nielsen til pessimist med hensyn til at bidrage Verdensmålene: ”Der er slet ingen tvivl om, at det helt store benspænd lige nu er økonomi. Men det kan sådan set sagtens gå hen og vise sig ganske nyttigt og afgørende for institutionernes evne til at overleve, selv om det lige nu presser skolerne hårdt. Omvendt er der heller ikke råd til ikke at rette blikket mod fremtiden i et større perspektiv. Og ved at adressere Verdensmålene, gør vi samfundsudviklingen til vores anliggende – ved at sætte dem i meningsgivende relation til vores kerneydelse: God undervisning og uddannelser.”

CSR i Praksis II d. 11. oktober
Med vedtagelsen af Verdensmålene har verden fået en fælles retning for sin bæredygtighedsindsats, og målene er så konkrete, at alle, som vil bidrage til den bæredygtige udvikling, nemt kan forholde sig til dem. Men hvordan implementerer en virksomhed målene i sin drift og forretningsstrategi, så man kan arbejde med dem i praksis?

På CSR i Praksis kan deltagerne få et dybere indblik i, hvordan det konkret kan gøres gennem en stribe seminarer med gode cases, solide værktøjer og hands-on vejledning, som klæder deltagerne på til selv at arbejde med Verdensmålene, hvad enten man kommer fra en virksomhed, er NGO eller ansat i en vidensinstitution.

Som værter for seminarerne står følgende organisationer:

  • Verdens Bedste Nyheder - Fortæl de gode historier om Verdensmålene
  • Kooperationen - Opnå Verdensmålene i et partnerskab. Tips og tricks til at komme godt i gang!
  • Grakom - Hvordan kan Verdensmålene gøres til relevante mål i virksomhedernes daglige arbejde– konkret og forretningsmæssigt
  • FSC - Skovenes plads i det biobaserede samfund
  • Sociability - Human Rights due diligence og Verdensmålene
  • Factlines - Verdensmålene og leverandørkæden – muligheder og krav

Læs mere om konferencen og tilmeld her: http://www.csr-link.dk/csr-i-praksis-ii-2017/

Tags: CSR LINK

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere