13.11.2019  |  Klima, miljø og energi

Afløseren til cirkulært byggeri er regenerativt byggeri

Indhold fra partner Hvad er dette?

I en tid hvor cirkulær økonomi og FN’s verdensmål dominerer den politiske agenda for bæredygtig udvikling, har Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma spurgt sig selv, hvad næste generations byggeri mon vil byde på.

Skal vi i fremtiden bo i selvforsynende og selvregulerende mekaniske maskiner? Eller byder fremtiden på biologiske bygninger, hvor bygningsintelligens taler naturens sprog og bygninger – ligesom planter – visner, hvis de ikke bliver anvendt eller selv sår en tilbygning, når der er brug for den. Fortsætter den bymæssige fortætning og urbaniseringen? Eller etablerer vi os i mindre, selvforsynende enklaver?

Det vil fremtiden vise, men én ting er de sikre på hos Søren Jensen – næste generations byggeri er regenerativt.

Regenerativt byggeri går ud over cirklerne i cirkulær økonomi
Mens cirkulær økonomi i høj grad fokuserer på den finansielle business case ved at genbruge og genanvende ressourcer, har Søren Jensens udviklet en tilgang til regenerativt byggeri med et bredere fokus på social, miljømæssig og økonomisk regenerering.

Befolkningstilvækst i kombination med en voksende middelklasse og nutidens forbrug-og-smid-væk kultur, har lagt stort pres på Jordens økosystemer.  Derfor fokuserer Søren Jensens tilgang til regenerativt byggeri på at kombinere genbrug af ikke fornybare ressourcer med hurtigt fornybare ressourcer både i byggefasen og brugsfasen af et byggeri.

For Søren Jensen er regenerativt byggeri også et sundt og ressourceeffektivt byggeri, hvor sundhedsskadelige og allergifremkaldende stoffer i kombination med et naturligt, energibesparende og reguleret indeklima sikrer brugernes sundhed. Det er også et byggeri, hvor brugerne i højere grad kommer i kontakt med naturen i løbet af dagen.

Næste generations byggeri byder på et designmæssigt paradigmeskift, hvor bygningers geometri og facadedesign i højere grad tager udgangspunkt i anvendelse af lokalt producerede materialer, lokal energiforsyning og stedets udeklima. Her fokuserer Søren Jensen på reduktion af miljøpåvirkning fra fremstilling, transport og bortskaffelse af byggeriets materialer og på patinering, funktionel ornamentik, synergi mellem energiforbrug, brugeradfærd og forsyning samt balance mellem ude- og indeklima.

For Søren Jensen er handler social regeneration også om at byggeri fremmer interaktion mellem forskellige typer brugere, sikrer inklusion og forebygger ensomhed. Dette skal blandt andet sikres ved at bygningens funktioner er tilpasningsdygtige og nudger brugerne til en bevægelse, interaktion med andre brugere og ansvarlig adfærd.

Digitaliseringen af byggeriet vil øge byggebranchens viden om brugeradfærd, ressourceforbrug og byggeriets funktionelle levetid.  Her samarbejder Søren Jensen med søsterselskabet New Nordic Engineering, der er specialiseret i nyttiggørelse af data fra bygningsinstallationer. Parterne fokuserer på aktivt at anvende data til at forudse og tilpasse sig brugernes behov og via apps til at synliggøre ledige lokaler i bygningen. Samme data anvendes til at identificere potentialer for at forbedre miljøpåvirkningen fra brugeradfærd, driftsøkonomi og anvendelse af bygningens arealer.

Regenerativt byggeri er gennemtænkt og langtidsholdbart. For Søren Jensen betyder det bygninger af høj funktionel og visuel kvalitet, som samfundet og brugerne har lyst til at passe på og bevare. Fremfor at overdimensionere bygningens tekniske installationer og føringsveje fremtidssikres byggeriet til eventuelle forandringer via gennemtænkte og forandringsparate byggesystemer i kombination med decentrale, tilpasningsdygtige og enkle tekniske systemer, der er tilpasset brugernes konkrete behov. 

Vejen mod det regenerative byggeri
Pionerer for det regenerative byggeri findes i alle lag af byggeriets værdikæde. Mens der er bred enighed i branchen om at regenerativt byggeri først bliver skalerbart via regulering af byggeriet og/eller et mentalt skifte, der medfører en ændring af hvordan byggebranchens aktører italesætter og beregner værdi. Mens andre venter på efterspørgslen, forsøger Søren Jensen at præge sine samarbejdspartnere og bygherre til at tage oplyste, ansvarlige og langsigtede valg. Dette gøres ved at Søren Jensen præsenterer bygherren for konsekvensvurderinger af eksempelvis miljøpåvirkninger og levetidsomkostninger, når der skal tages vigtige beslutninger der har stor indflydelse på miljøpåvirkningen, driftsøkonomien og brugerens oplevelse af byggeriet.

Denne artikel er en del af temaet I fokus: nyt fra byggebranchen

Mere fra Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

http://www.sj.dk/soeren-jensen/

  • info@sj.dk
  • +45 8612 2611
  • Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C

Søren Jensen et rådgivende ingeniørfirma hvor hardcore ingeniørviden og nyeste teknologi kombineres med passion og drømme. Det giver inspirerende ingeniør¬kunst. Vi er et multidisciplinært ingeniørfirma, som dækker alle specialer inden for ingeniørrådgivning på byggeri og anlægsprojekter. Vi har stor erfarin…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere