16.10.2014  |  Strategi & ledelse

CSR-certificering giver positiv omtale

Forretningsmæssigt er det i første omgang øget positiv opmærksomhed, blandt andet via presseomtale, som Berendsen Textil Service har fået ud af sin CSR-certificering.

Om Berendsen Textil Service

Berendsen Textil Service har hovedkontor i Søborg og 16 vaskerier fordelt i hele landet.

Virksomheden har cirka 1.200 medarbejdere og er markedsledende i Danmark inden for vask af tøj, tekstiludlejning og måtte-ordninger med videre til private og offentlige virksomheder.

Berendsen Textil Service er en af de virksomheder, der er certificeret efter DS49001, den ”danske” CSR-certificering.

Servicevirksomheden, der har 16 vaskerier i Danmark, fik det første certifikat, ISO 14001, i slutningen af 90’erne og er i dag fuldt ud certificeret inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, Svanemærket med mere. Mantraet hos Berendsen er, at man bliver certificeret, når det giver mening rent forretningsmæssigt.

”Så der skal for os være mere i at blive certificeret end, at det er oppe i tiden”, siger Anne-Sophie Stokbro, kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøchef i Berendsen. I og med DS49001-certificeringen handler meget om kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, var Berendsen allerede godt dækket ind på flere parametre.

”I forvejen gjorde vi mange af de ting, som ligger i standarden, så derfor handlede det meget om, at vi gerne ville have stemplet. Så vi kiggede på, hvad vi manglede i forhold til at opnå CSR-certificeringen og foretog derefter en gap-analyse for at afdække, hvad det ville kræve af ressourcer”.

Lokale initiativer
I processen fandt Anne-Sophie Stokbro ud af, at mange af vaskerierne havde igangsat lokale initiativer, der dækkede dele af DS49001.

”Vi kunne se, at vi ikke skulle bruge forfærdelig meget energi på det, det lå til højrebenet, så vi besluttede at starte certificeringsprocessen op. Men hvis det havde krævet en større omvæltning, havde vi ventet og set tiden an”, fortæller Anne-Sophie Stokbro.

Læs også: Det giver mening at certificere

Der skulle især arbejdes med involveringen af interessenter, som fylder en betydelig del i DS49001. Og så blev der desuden stillet skarpt på risikobaseret ledelse som en del af væsentlighedsanalysen i certifikatet. Risikobaseret ledelse, som virksomheden allerede var i gang med at ændre ledelsessystemet til, betyder i Berendsen, at der er procedurebeskrivelser for eksempelvis produkter, produktionsflow og kundehåndtering.

Desuden vurderes processer ud fra en risikobaseret tilgang, hvor man afdækker, hvad der er vigtigt for kunderne, Berendsens ejere, medarbejdere og miljøet. Det skal sikre, at kunderne får det rigtige tøj retur, ejerne får et fornuftigt afkast, respekt for miljøet og en samfundsansvarlig forretningstilgang.

En luftig standard
Der har ifølge Anne-Sophie Stokbro været mange gode interne diskussioner vedrørende fortolkningen af DS49001.

”Den er mere luftig end andre standarder, og der er heller ikke megen præcedens endnu. Men selv om CSR-certificeringen er åben for fortolkning, er der ikke frit spil, da certificeringsorganerne stiller krav til det, vi gør. For os handler det også om, at vi får eksterne auditorer til at kigge på vores systemer og processer. De ser på, hvad vi kan gøre bedre og giver os nogle idéer med på vejen. Det holder os på tæerne”, siger Anne-Sophie Stokbro.

”… selv om CSR-certificeringen er åben for fortolkning, er der ikke frit spil, da certificeringsorganerne stiller krav til det, vi gør”. 

Anne-Sophie Stokbro, kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøchef i Berendsen

Arbejdet med at implementere DS49001 sker trinvist, og man har valgt at fokusere indsatsen hos driftsafdelingerne i første omgang, da det er her, effekten ifølge Anne-Sophie Stokbro er størst. Hver afdeling har afsat to hele dage i ledelsesgruppen til at gennemgå certificeringen, hvor de bliver samlet til en workshop, hvor der arbejdes med risikobaseret ledelse. Dernæst foretages en interessentanalyse, certificeringen bliver sat i relation til kommunikationsstrategien, der tilpasses den enkelte afdeling og kundesortimentet.

Alle vaskerier skal efter planen være certificeret i slutningen af 2015, hvilket er to år efter den oprindelige tidsplan. Årsagen til forsinkelsen har været mangel på ressourcer, oplyser Anne-Sophie Stokbro.

Certificering og forretning
Når talen falder på, hvad Berendsen indtil videre har fået ud af at være certificeret rent forretningsmæssigt, fremhæver Anne-Sophie Stokbro den øgede positive opmærksomhed, blandt andet via medieomtale af virksomheden.

”Vi har valgt at lægge alle certificeringer på vores hjemmeside. Det har tvunget os til at have en mere udadvendt strategi med hensyn til, hvordan vi kommunikerer det ud, i stedet for at beholde det inden for vores egne fire vægge. Så det har givet presseomtale, at vi er blevet CSR-certificeret”, siger hun.

Læs også: CSR er vores omdrejningspunkt

Ifølge Anne-Sophie Stokbro har Berendsen ikke fået et væld af nye kunder qua CSR-certificeringen. 
”Men for vores store strategiske kunder har det betydning, at vi udvikler os, og CSR-certificeringen er derfor medvirkende til, at disse kunder bestyrkes i, at de har den rigtige leverandør”.

Ud over medieomtalen bruger Berendsen CSR-certificeringen i forbindelse med udbud og tilbud. Og i præsentationer ved eksempelvis foredrag.   

Gode råd til certificering
Har du nogle gode råd til andre virksomheder, der vil DS49001-certificeres? 
”Det har fungeret godt for os, at driften er blevet inddraget rigtig meget. Mange, jeg taler med i andre virksomheder, oplever, at deres ledelsessystemer og dermed også certificeringer befinder sig ude på sidesporet, men den udfordring synes jeg ikke, at vi har. For os er det nemt at involvere driften, fordi de er vant til det. Jeg vil mene, at det er den eneste rigtige måde at gøre det på”.

I Berendsen bliver medarbejdere og ledere inddraget via workshops, hvor lederne selv definerer deres CSR-ledelsessystem. De vedligeholder det selv og arbejder videre med det. Anne-Sophie Stokbro har konsulentrollen, hvor hun hjælper de forskellige afdelinger i gang og efterfølgende sikrer sig, at de lever op til kravene, inden det certificerende organ kommer ud.

”Hvis ikke du inddrager, bringer det ikke nogen værdi internt i organisationen. Dermed bliver det også tomt over for kunderne. Så mit hovedbudskab er: Facilitér processen, og lad derefter driften tage ejerskab”. Anne-Sophie Stokbro råder desuden til, at man udviser fleksibilitet, når certificeringen skal implementeres. ”Hvis en afdeling for eksempel har en stor udfordring med en kunde, er det nok ikke lige på det tidspunkt, du skal sætte en certificeringsproces i gang”.

Mere fra Joe

Joe Kristian Kipp

  • CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere