14.09.2023  |  Klima, miljø og energi

CSRD & CSDDD - Nye lovkrav til virksomheders bæredygtighed

Indhold fra partner Hvad er dette?

Der stilles flere krav til virksomheders arbejde med bæredygtig omstilling. Disse krav omfatter blandt andet bæredygtighedsrapportering (CSRD) og bæredygtighed i værdikæder (CSDDD).

Hvad er CSRD?

EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) er et direktiv fra Den Europæiske Union, der indfører nye lovkrav til virksomheders bæredygtighedsrapportering i årsrapporten.

CSRD erstatter det eksisterende direktiv (NFRD) og udvider dets rækkevidde og krav. Direktivet baseres på ESRS-standarder og forpligter en række virksomheder til at indsamle og rapportere på deres indvirkning på mennesker, miljø samt om deres selskabsledelse (ESG). 

Forskellen fra NFRD til CSRD:

 • Større antal virksomheder.
 • Krav om tredjepartsforsikring
 • Nye retningslinjer for ESRS-rapportering
 • Digital "tagging"
 • Implementering af princippet om dobbelt væsentlighed

Direktivet blev vedtaget den 7. juni 2021 som en del af EU's overordnede bæredygtighedsdagsorden og skal være indarbejdet i dansk lovgivning i sommeren 2024.

Hvorfor?

Formålet med CSRD er at sikre, at virksomheder rapporterer mere omfattende og præcise oplysninger om deres indvirkning på samfundet og miljøet. CSRD forventes at styrke virksomhedernes ansvarlighed og gennemsigtighed på bæredygtighedsområdet og bidrage til en mere sammenhængende og bæredygtig EU-økonomi.

Nogle af de vigtigste træk ved CSRD inkluderer:

 • Udvidelse af rapporteringskravene til flere virksomheder. Det gælder i første omgang for store børsnoterede og senere de ikke-børsnoterede virksomheder. Herefter også de store offentlige virksomheder med mere end 250 ansatte. SMV’er vil også blive påvirket via de større virksomheders værdikæder.
 • Direktivet sigter mod at harmonisere rapporteringskravene og standarderne på tværs af EU-landene for at sikre sammenlignelighed og kvalitet i rapporteringen.
 • Virksomhederne skal rapportere om en bred vifte af bæredygtighedsaspekter, herunder miljømæssige, sociale og governance-relaterede oplysninger.
 • CSRD kræver ekstern bekræftelse af bæredygtighedsrapporter fra uafhængige revisorer eller revisionsfirmaer.

I DEM klæder vi jer godt på og hjælper jer med at opfylde de nye krav. Herunder tilbyder vi bl.a. rapportering af scope 1, 2 og 3 drivhusgasemissioner (GHG), strategi og handlingsplaner, som alle er en obligatorisk del af det nye direktiv. Kontakt os på cda@dem.dk eller +45 20652665 for en uforpligtende snak.

CSDDD - Due Diligence for bæredygtighed bliver lovpligtigt

CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) indebærer, at større virksomheder skal forpligte sig til at udføre due diligence-processer for at undgå at medvirke til bl.a. miljøskader og brud på menneskerettigheder.

Due diligence-processen tager udgangspunkt i internationale retningslinjer fra OECD og FN og består af seks trin. Denne metode hjælper virksomheder med at identificere, forebygge og begrænse deres negative påvirkninger på menneskerettigheder og miljø i globale værdikæder.

Som følge heraf skal virksomheder forberede sig på at imødekomme nye lovkrav, der kræver aktiv håndtering af risici, ikke kun inden for egen organisation, men også hos deres leverandører.

Det er dog endnu uklart, hvordan disse lovkrav konkret vil tage form, hvilke virksomheder der vil blive omfattet, og hvornår de træder i kraft, da forslaget stadig er under forhandling i EU.

SMV'er påvirkes også

Det forventes, at store virksomheder omfattes først, men det kommer også til at påvirke SMV'er gennem virksomhedernes værdikæder. Det er derfor en god idé, at I allerede nu forbereder jer og igangsætter arbejdet med due diligence for bæredygtighed.

Lad DEM hjælpe jer med at blive forberedt på direktivet og igangsætte arbejdet med de 6 trin. Vi kan f.eks. være behjælpelige med udarbejdelse af risikovurderinger og handlingsplaner. Kontakt os på cda@dem.dk eller +45 20652665.‍

Mere fra Dansk Energi Management A/S

Dansk Energi Management A/S

http://www.dem.dk

 • mah@dem.dk
 • 20549706
 • Vestre Kongevej 4, 8260 Viby

DEM A/S er en innovativ og højt specialiseret rådgivende ingeniør- og konsulentvirksomhed inden for energi, bæredygtighed og tekniske installationer. Virksomheden er dannet på baggrund af en fusion mellem det internationalt anerkendte Dansk Energi Management og de innovative, prisvindende Esbensen Rådgivende Ingeniører tilbage i 2015. Fusionen g…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere