30.05.2013  |  Klima, miljø og energi

Forbedring af luftkvaliteten i klasselokaler kan frigøre milliarder

1,3 milliarder kroner årligt i øget BNP og 270 millioner kroner årligt i statskassen. Så meget kan Danmark årligt hente ved at anvende midler øremærket til folkeskolen til at forbedre luftkvaliteten i de danske klasselokaler. ”Lad os komme i gang”, opfordrer direktøren for VELUX Danmark A/S

Tal fra Danmarks Tekniske Institut (DTU) har vist, at over halvdelen af de danske klasselokaler har problemer med luftkvaliteten, hvilket bl.a. har en negativ effekt på elevernes indlæring. På baggrund af DTU’s studier og den internationalt anerkendte DREAM-model har analyseinstituttet SLOTSHOLM A/S beregnet, hvor stor en gevinst, der vil være ved at sikre en bedre luftkvalitet i de danske klasselokaler.
Beregningerne viser, at et bedre indeklima i undervisningslokalerne vil kunne øge Danmarks BNP med op mod 1,3 milliarder årligt bl.a. i kraft af øget produktivitet. Samtidig vil statskassen kunne frigøre 270 millioner kroner årligt på baggrund af bl.a. øget indlæring og dermed nedgang i antallet af 10. klasses elever samt mindre sygefravær hos både lærere og elever i landets 2.380 folkeskoler.
Flere løsninger på problemet

I VELUX Gruppen har specialister i mange år forsket i effekten af et godt indeklima, og ifølge direktør for VELUX Danmark A/S, Jesper Salskov Jensen, findes der simple måder at forbedre luftkvaliteten.

”En enkel måde at skabe et godt indeklima er at åbne vinduerne i klasseværelserne og udskifte luften i pauserne. Desværre glemmer lærere og elever ofte at gøre det. Det kan i mellemtiden imødegås ved at udstyre klasseværelserne med en visuel indikator, der viser, hvornår CO2-niveauet er for højt, og der skal luftes ud, forklarer Jesper Salskov Jensen og fortsætter:”Andre måder at øge mængden af frisk luft, og på den måde sikre en forbedret indlæring, er ved at installere automatisk åbning af vinduer styret af en Co2-måler eller etablering af mekanisk ventilation med varmegenvinding”, forklarer Jesper Salskov Jensen.

Skoleleder: ”Positiv indvirkning på indeklima og undervisning”
VELUX Danmark A/S har deltaget i flere projekter, der har til formål at forbedre skolers indeklimaer. En af disse skoler, Endrupskolen i Fredensborg, fik monteret ovenlysvinduer i to klasselokaler, der anvendes af skolens børnehaveklasser ”Udover en øget mængde dagslys har den systematiske udluftning medført, at det i dag er en helt anden og friskere oplevelse at være i lokalerne. Vi har kun hørt gode ting fra børnehaveklasselærerne, der fortæller, at de forbedrede forhold har haft en positiv indvirkning på både indeklima og undervisning”, forklarer Finn Drabe, skoleinspektør hos Endrupskolen.

”Sæt eksisterende midler i spil”
De positive erfaringer fra skoleprojekterne får nu Jesper Salskov Jensen til at opfordre til handling.”Vi skylder vores lærere og børn, at skabe de bedste og sundeste rammer for deres udvikling. Det er relativt små tiltag, der skal til for at sikre et sundt indlæringsmiljø, men det kræver, at lovgivningen på området fordrer udviklingen, og at der samtidig investeres i en bedre luftkvalitet i klasselokalerne. Der ligger jo angiveligt ubrugte midler efter lærernes lock out, der med fordel kunne sættes i spil, siger Jesper Salskov Jensen.

Billedtekst: Endrupskolen i Fredensborg har monteret ovenlysvinduer i børnehaveklassernes lokaler, og de nye veludluftede og lyse omgivelser har haft en positiv indflydelse på både lærernes og elevernes hverdag.

Faktaboks
Ifølge Bygningsreglementet må undervisningsrum i skoler og lignende ikke have et CO2-indhold, der overstiger 0,1 %, da dette er et udtryk for en utilstrækkelig luftkvalitet. DTU’s målinger af luftkvaliteten i over 800 klasselokaler viser, at 36 % af lokalerne har et CO2-indhold på mellem 0,1 – 0,2 % og at hele 20 % overstiger det tilladte niveau med endnu mere. I en analyse fra DTU vurderes det, at problemet med luftkvaliteten ofte skyldes, at lærer og elever glemmer at lufte ud.

I de svenske folkeskoler måles luftkvaliteten til at være betragteligt bedre end i Danmark. Det skyldes blandt andet, at den svenske lovgivning har langt større fokus på mængden af frisk luft i klasselokaler, og at der samtidig føres løbende kontrol hermed.

Problemet med luftkvaliteten kan blandt andet imødegås ved at opsætte CO2-indikatorer i klasselokalerne, der lyser rødt, når CO2-koncentrationen i et lokale er for høj. En anden mulighed er at installere automatisk vinduesudluftning, så vinduerne åbner, når CO2-koncentrationen i et lokale overstiger det tilladte. Hvor en CO2-indikator kan installeres for 1.000 – 2.000 kr. pr. lokale, kan automatisk styret udluftning installeres for 3.000 – 3.500 kr. pr. vindue.

En mere vidtrækkende løsning er hybridventilation, hvor man anvender naturlig ventilation i forår, sommer og efterår, suppleret med mekanisk ventilation med varmegenvinding om vinteren. Prisen herpå afhænger af installationens omfang og vil være mest oplagt at installere i forbindelse med renoveringer.

2011-opgørelsen fra Undervisningsministeriet viser, at der findes 2380 grundskoler i Danmark med i alt 710.505 elever.
Overføres tallene fra DTU’s målinger til den gennemsnitlige klassekvotient på 20,3 bliver ca. 19.000 skoleklasser hver skoletime undervist i et lokale med utilstrækkelig luftkvalitet.

Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på velux.com.

 

 

Mere fra Marie

Marie Astrup Sørensen

  • Horisont Gruppen a/s
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere