26.05.2021  |  Strategi & ledelse

Fra hestens egen mund: SMV’er vil gerne tage ansvar, men ikke reguleres

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) oplever i stigende grad, at bæredygtighed bliver et forbrugerkrav, et lovkrav og et konkurrenceparameter, og de har lille viden men stor interesse i at vide mere om emnerne bæredygtighed, samfundsansvar og FNs Verdensmål. Det viser en undersøgelse om SMV'ers samfundsansvar.

I en undersøgelse sat i værk af arbejdsgiverforeningen KA, som organiserer 1200 SMV’er, står det klart at virksomheder i denne størrelse gerne vil arbejde med feltet. Hele 79 procent er bevidste om deres samfundsansvar og næsten 60 procent vil gerne arbejde mere med samfundsansvar. Kun 3 procent vil ikke.

Virksomhederne i undersøgelsen oplever et stigende krav om bæredygtighed. Pga. lovkrav, som 64 procent af virksomhederne oplever som stigende, men også fordi kunder og omverdenen generelt bliver stadig mere optaget af emner som bæredygtighed og samfundsansvar.

Ifølge lektor Steen Vallentin fra CBS Sustainability viser undersøgelsen, at samt at virksomhederne er etisk og moralsk motiverede til at integrere et samfundsansvar i alle dele af deres virksomhed.

"Respondenterne i undersøgelsen oplever generelt, at der er øget pres på bæredygtighedsagendaen både markeds- og lovgivningsmæssigt og i det offentlige rum, og at det stiller krav om et højere vidensniveau," fortæller Steen Vallentin og fortsætter:

"Det er interessant at se, at mange respondenter lægger vægt på vigtigheden af at bæredygtighed og samfundsansvar bliver integreret - ikke kun i produkter, serviceydelser og forretningsmodel, men også i virksomhedens organisation og kultur. Undersøgelsen viser, at det ikke kun er vigtigt af hensyn til virksomhedens brand og bundlinje, men også af etiske og moralske grunde. Samfundssindet synes at stikke dybt blandt undersøgelsens SMV'er," siger Steen Vallentin fra CBS Sustainability.

Samfundsansvar skal frem i lyset og kommunikeres
Den nye undersøgelse om SMV'ers samfundsansvar viser ifølge Steen Vallentin fra forskningscenteret CBS Sustainability en tendens henimod større åbenhed om virksomheders bæredygtighed og samfundsansvar.

"Det er interessant, at der synes at være en udbredt holdning om at bæredygtighed og samfundsansvar er noget der helst skal kommunikeres. Her kan det virke som om, der har været et holdningsskred i de senere år. Tidligere har devisen om at 'den, der lever stille, lever godt' været udbredt i dansk erhvervsliv. Hvis man undlod at sige alt meget om sit sociale ansvar, var man mindre eksponeret og sårbar over for kritik. Samtidig viser undersøgelsen også en bevidsthed om, at virksomheders grønne budskaber ofte kan virke som greenwashing. Det peger på de udfordringer, der kan være forbundet med at kommunikere grønne budskaber på en troværdig måde," konstaterer Steen Vallentin fra CBS Sustainability.

Virksomheder vil og kan finde de konkrete veje
Mange af virksomhederne i undersøgelsen fremhæver manglende viden som en udfordring for at komme videre i arbejdet med samfundsansvar. En tredjedel siger at de kun ved lidt om SMV’er og bæredygtighed og 39 procent vurderer deres vidensniveau til at være middel.

Ifølge arbejdsgiverforeningen KA, som står bag undesøgelsen, skal de store ord og overordnede mål i f.eks. FN’s Verdensmål finde konkrete veje hos SMV'erne.

"SMV'er har skaberlyst og virketrang og lever af at tage ansvar, løse problemer og skabe bæredygtig værdi. Vi oplever derfor, at de store ord og høje ambitioner i fx Verdensmålene bliver omsat til konkrete initiativer og resultater i SMV'ernes udvikling. Det kræver dog, at virksomhederne oplever en tillidsfuld samfundskontrakt og ikke demotiveres af bureaukrati. SMV'er skal inspireres af konkrete eksempler, forretningsudvikling og partnerskaber, der skaber bæredygtighed for både virksomheden, mennesker, økonomien, miljøet og samfundet," udtaler Karsten Høgild, direktør i KA.

Virksomheder ser regulering som et tveægget svær
Undersøgelsen viser, at netop regulering er et springende punkt i små og mellemstore virksomheders samfundsansvar.

"På den ene side lægger mange respondenter i undersøgelsen vægt på frihed til selv at kunne handle og finde på de bedste løsninger - og på, sådan kan det tolkes, frihed fra omstændeligt bureaukrati og reglers snærende bånd. På den anden side er der også mange, der anerkender stigende lovkrav som en vigtig drivkraft for bæredygtig udvikling. Det korte af det lange er, at der er brug for begge dele: både for lovgivning, herunder ikke mindst EU-regulering, som kan være med til at sikre gunstige rammevilkår, økonomiske incitamenter og fælles standarder m.m. og for innovative virksomheder, som kan rykke selv - og i samarbejde med andre," konstaterer Steen Vallentin fra CBS Sustainability.

- EHS

Denne artikel er en del af temaet I fokus: CSR i SMV'er

Mere fra CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning

CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning

www.csr.dk

CSR.dk – forum for bæredygtig forretning – er Danmarks eneste erhvervsmedie og community med dedikeret fokus på forretningsdrevet CSR. Medlemmer på CSR.dk kan bidrage aktivt med indhold og erfaring og betragtes som en indsigtsfuld vidensressource i udviklingen af CSR.dk. Vi udkommer dagligt på CSR.dk, ugentligt med nyhedsbreve samt fire gange om året med magasinet CSR Quarterly.

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere