19.02.2018  |  Klima, miljø og energi

Giftdepot møder en bæredygtig fremtid

Indhold fra partner Hvad er dette?

Giftdepotet ved Høfte 42 er historien om en af landets mest komplekse jordforureninger. Indtil nu har det ikke været muligt at finde en metode til at fjerne den massive forurening – men nu tyder alt på, at teknologien er parat til at tage livtag med den sorte plet på Danmarkskortet. Metoden hedder MOPS og er født i den cirkulære tankegang: Metoden både renser jorden og høster vigtige råstoffer, der kan genanvendes. Det giver enorme perspektiver for dansk miljøteknologisk knowhow. MOPS testes i disse måneder.

Høfde 42 ligger på Harboøre Tange i Vestjylland og er pejlemærket for en af Danmarks mest forurenede grunde. Fra 1957-1961 blev klitgryden ved den vestjyske høfde udpeget som losseplads for giftige rester efter lokal pesticidproduktion.  Også den danske stat udlagde 30-40 tons giftaffald i klitgryden. Siden år 2000 har de farlige kemikalier som en midlertidig løsning været indkapslet af tykke spunsvægge. Fortum Waste Solutions, der har mere end 40 års erfaring i at fjerne farlige stoffer fra affald, er nu i gang med at teste en ny metode, der både renser og gør det muligt at genanvende ressourcer.

At hive giften ud af sandet i klitten ved høfden er en ingeniørmæssig udfordring, men det er en udfordring, der kan have et stort miljømæssigt potentiale i fremtiden. Udvinding af værdifulde ressourcer i forurenet jord kan nemlig overflødiggøre ny hugst på knappe ressourcer. I den vestjyske klitgryde er særligt jagten på kviksølv interessant.  

Fortums nye teknologi er udviklet i Sverige og kaldes MOPS, som står for ’multi-purpose on-site phase separator. MOPS-teknologien udvinder råstoffer fra forurenet jord og andet affald og renser jorden med minimal risiko for miljøet. Det forurenede materiale bliver ført ind i en reaktor, hvor det bliver neddelt i fraktioner under højtryksspuling med vand. Jorden renses på stedet og kan i princippet genplaceres.   

MOPS-teknologien rækker meget længere end giftgrunden ved Høfde 42. MOPS kan bruges til flere typer problematisk affald, hvor værdifulde komponenter udtrækkes til genanvendelse. MOPS vil for eksempel være i stand til at høste fosfor ud af spildevandsslam eller høste salte og tungmetaller ud af flyveaske i affaldsforbrændingsanlæg.

Det vil både skabe store besparelser og bevare jordens ressourcer.  Derfor har pilotprojektet også internationale dimensioner, fordi de værdifulde komponenter fra giftgrunden får den højest mulige værdi i længst mulig tid.

Fortum Waste Solution oplever allerede stigende interesse fra virksomheder, der allerede arbejder med eller ønsker at udvikle strategier for cirkulær ressourcetænkning, og den Nyborg-baserede virksomhed forventer markant vækst i antallet af rådgivningsopgaver inden for området. 

Denne artikel er en del af temaet Tema om affald

Mere fra Fortum Waste Solutions A/S

Fortum Waste Solutions A/S

http://www.fortum.dk/recyclingandwaste

Fortums mission er at engagere virksomheder og samfund i at omstille sig til en renere verden. En verden med mindre CO2-udledning. En verden hvor skadelige stoffer fjernes fra kredsløbet, og hvor værdifulde råstoffer genanvendes i et uendeligt cirkulært kredsløb.  Fortum har globalt ca. 8.000 medarbejdere. 62 % af virksomhedens elproduktion er CO2-…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere