Tema om affald

Klima, miljø og energi

Dansk Affaldsforening står i spidsen for projekt om fælles sorteringskriterier

Dansk Affaldsforening står i spidsen for at udvikle fælles sorteringskriterier for 12 affaldsfraktioner, så borgerne på tværs af kommunegrænser møder de samme definitioner af, hvad f.eks. pap og papir er. Det skal lette affaldssorteringen.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

"Det er ikke noget, man bare sådan gør på en gang"

Danfoss har arbejdet med at gøre deres produktion mere ressourceeffektiv i en del år, men ser mange udfordringer forbundet med øget genanvendelse. Der skal udvikles på både lovgivning og metoder, hvis den økonomiske case skal blive stærk nok til at drive udvikling.

Klima, miljø og energi

Berendsen sparer miljøet for affald – ved at forlænge arbejdstøjets levetid

At reducere affald og være bæredygtige er en megatrend – alligevel smider medarbejdere straks deres arbejdstøj ud, hvis lynlåsen går i stykker, eller en syning revner. Men hos Berendsen gør vi alt for at reparere tøjet, så det holder længere – og samtidig garanterer vi landets virksomheder, at deres arbejdstøj altid lever op til de højeste standarder.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Hos Berendsen ser vi ikke affald som affald – men som ressourcer, der kan genbruges

Alle Berendsens landsdækkende vaskerier er svanemærkede, og det stiller høje miljøkrav til alle led af vores vaskeproces og forsyningskæde – også til håndteringen af affald. Derfor har vi målrettet fokus på at sortere vores affaldsfraktioner, så de kan genbruges optimalt.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Madaffald i det store perspektiv – hvad sker der?

Flere og flere husstande sorterer madaffald fra, så det kan komme i biogasanlæg. Mange restau-ranter, storkøkkener og supermarkeder gør det samme. Snart skal alle i EU gøre det, men hvad er formålet?

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Har affald en fremtid?

Affaldssektoren er i fuld gang med at forberede sig på en fremtid med mindre affald og mere genanvendelse. Skal presset på klodens ressourcer lette, kræver det dog både politisk vilje og at virksomhederne stiller om til bæredygtigt design.

Klima, miljø og energi

Det ved vi om Danmark og affaldet

Vi er ret gode til affald i Danmark, især målt på hvor meget af det producerede affald, der bliver genanvendt. Der er dog stadig plads til forbedring, og med ny lovgivning om affald på vej er de mange aktører aktive med forslag og positionering.

Klima, miljø og energi

Sorterings-pionerer af plast og metal

ARC er en aktiv medspiller, når ejerkommunerne realiserer deres affaldsmålsætninger. Et forsøgssorteringsanlæg for plast og metal er et eksempel på en konkret opgave ARC udfører for Københavns Kommune. ARC driver anlægget for at indsamle viden om, hvilke typer plast fra husholdninger der er bedst egnet til afsætning og genanvendelse som nye plastprodukter.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Øget indsamling af brugte tekstiler giver gevinst for både miljø og økonomi!

Brugte tekstiler og tekstilaffald har fået øget bevågenhed de seneste år – bl.a. på grund af det oplagte cirkulære potentiale, der på nuværende tidspunkt langt fra udnyttes. I Danmark og resten af Europa er der et stigende fokus på at få indsamlet flere af de brugte tekstiler, hvilket ser ud til at give god mening ud fra såvel et miljømæssigt som et samfundsøkonomisk perspektiv. I Danmark er vi langt, men der er fortsat lang vej, før vi får lukket kredsløbet og udnyttet potentialerne. Mere viden om mængder og potentialer, et kommende krav om separat indsamling samt et øget vidensniveau blandt både producenter og forbrugere kan være med til at bane vejen.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Sparer 50.000 bilers NOx-udledning

Et halvt års detaljerede målinger viser, at Amager Bakke kontinuerligt sparer miljøet for, hvad der svarer til næsten 50.000 bilers NOx-udledning, når vi sammenligner med udledningen fra vores gamle anlæg.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Fra byggeaffald til byggematerialer

Byggesektoren står for i størrelsesorden 30-40% af det samlede ressourceforbrug og er samtidig ansvarlig for en tredjedel af den samlede affaldsmængde. Tallene alene pålægger sektorens aktører at være ansvarlige ressourceforvaltere, og det indebærer, at der til stadighed bør være opmærksomhed på at holde byggematerialerne i kredsløb ved, at materialernes værdi ikke forringes i noget led af værdikæden.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ni affaldsfraktioner fra hver husstand kræver intelligent logistik

Alle erfaringer viser, at affaldet skal hentes tættere på borgerne, hvis man vil øge genanvendelsen. Desværre medfører flere affaldsfraktioner hos husstandene også, at kvaliteten af det indsamlede affald falder. Efterfølgende sortering er nødvendig, men åbner samtidig for en intelligent logistik.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Genbrugspladser er med til at reducere CO2-udslippet

På ARCs genbrugspladser har vi inddelt affaldssorteringerne i farvezoner, som gør det nemmere for dig at navigere pladsen. På den måde, kan du nemmere regne ud hvor du skal hen, for at komme af med dit affald og bidrage til genbrug og genanvendelse.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Integreret affaldsløsning gavner miljø, klima og ressourcer

AffaldPlus indvier nu en ”pulper”, en slags overdimensioneret foodprocessor, der kan forvandle 20.000 ton madaffald til en energi- og næringsrig grød. Det er i sig selv ikke specielt opsigtsvækkende, men anlægget danner krumtappen i en gennemintegreret ’fra-bord-til-jord-løsning’, som fuldender næringsstoffernes cyklus og samtidig udnytter energiindholdet i madaffaldet.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Giftdepot møder en bæredygtig fremtid

Giftdepotet ved Høfte 42 er historien om en af landets mest komplekse jordforureninger. Indtil nu har det ikke været muligt at finde en metode til at fjerne den massive forurening – men nu tyder alt på, at teknologien er parat til at tage livtag med den sorte plet på Danmarkskortet. Metoden hedder MOPS og er født i den cirkulære tankegang: Metoden både renser jorden og høster vigtige råstoffer, der kan genanvendes. Det giver enorme perspektiver for dansk miljøteknologisk knowhow. MOPS testes i disse måneder.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Skån naturen for affald og spildevand – få arbejdstøjet vasket på et industrielt vaskeri

Lige nu har mange virksomheder fokus på at reducere mængden af affald, de belaster miljøet med – og en effektiv vej til målet er at få arbejdstøjet vasket på et industrivaskeri. I 2016 lavede Teknologisk Institut en undersøgelse, som sammenligner vask af arbejdstøj i hjemmet med industriel vask på et Berendsen-vaskeri. Og resultatet er klart: Den industrielle vask er langt mere miljøvenlig end hjemmevasken, da den forbruger og udleder markant mindre spildevand og affaldsstoffer.

Indhold fra partner

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere