20.02.2018  |  Klima, miljø og energi

Integreret affaldsløsning gavner miljø, klima og ressourcer

Indhold fra partner Hvad er dette?

AffaldPlus indvier nu en ”pulper”, en slags overdimensioneret foodprocessor, der kan forvandle 20.000 ton madaffald til en energi- og næringsrig grød. Det er i sig selv ikke specielt opsigtsvækkende, men anlægget danner krumtappen i en gennemintegreret ’fra-bord-til-jord-løsning’, som fuldender næringsstoffernes cyklus og samtidig udnytter energiindholdet i madaffaldet.

Grøden, eller ”pulpen” som teknikkerne foretrækker at kalde den, bliver tilført biogas- og biogasfællesanlæg som et væsentligt energi- og næringsstoftilskud. Digestatet, altså dét der er tilbage, når affaldet er bioforgasset, spreder landmændene på markerne. Dermed vender næringen og restmængden af kulstoffet fra madaffaldet tilbage til det sted, hvor maden oprindelig er produceret – i form af både næringsstoffer og jordforbedringsmiddel, dvs. strukturmaterialer og kulstof.

Energien, CO²-neutral biogas, kan omdannes til el og varme – og på sigt bruges som brændstof til biler, herunder f.eks. de skraldebiler, der indsamler affaldet.

Grøn omstilling i fokus
Størstedelen af madaffaldet bliver i dag kørt til forbrændingen sammen med den øvrige dagrenovation. På den måde fremstiller AffaldPlus godt nok både el og varme, men det er begge energiformer, der, til forskel fra biogas, ikke kan oplagres. Herudover går næringsstofferne i madaffaldet tabt, når det brændes. Fremstilling af biogas og gødnings- og jordforbedringsmidler ud fra madaffald er derved et væsentligt element i den grønne omstilling.

Forudsætningen for, at indsamling af madaffald og fremstilling af biogas kan ske på en bæredygtig vis, har derfor været at udtænke integrerede løsninger i samarbejde med de kommuner, der står for indsamlingen, og som samtidig er ejere af AffaldPlus.

Integration er nøgleordet
For at få en så integreret affaldsløsning som muligt, der samtidig er til stor gavn for miljø, klima og ressourcer har AffaldPlus i samarbejde med ejerkommunerne valgt følgende integrerede løsninger:

Indsamling i to-kammerbeholdere begrænser tømnings- og transportarbejde
Indsamling af madaffald sker samtidig med indsamling af restaffald. Det kan lade sig gøre ved at indsamle i to-kammerbeholdere og tilsvarende to-kammerbiler. Opdelingen af dagrenovationen i hhv. madaffald og restaffald øger altså ikke behovet for antallet af hverken beholdere eller tømninger.

Fælles afleveringssted for rest- og madaffald reducerer transportbehov
Afleveringsstedet for madaffaldet er det samme som afleveringsstedet for restaffaldet. Indsamlingsbilerne skal derfor ikke ud på ekstra ture for at aflevere madaffald efter at have afleveret restaffald til forbrænding, og det samlede transportbehov er på den måde uændret.

Pulperanlægget erstatter en tidligere ovnlinje
Selve pulperanlægget er rent fysisk indpasset på en tidligere ovnlinjes plads – helt i overensstemmelse med mantraet i regeringens ressourcestrategi om at forbrænde mindre og genanvende mere.

Pulperanlægget er integreret i affaldsenergianlægget:

  • Der kan være fejlsorterede emner i madaffaldet, som opdages ved forbehandlingen i pulperanlægget. Disse sendes direkte ind i affaldsenergianlægget, dvs. uden omlastning og mellemlagring.
  • Det nødvendige luft-afsug fra forbehandlingsanlægget, som sikrer, at der ikke opstår lugtgener, er koblet direkte på affaldsenergianlæggets indsugning af forbrændingsluft. Der bruges derfor ikke ekstra energi. Herudover indgår den afsugede luft i forbrændingsprocessen ved minimum 850 grader, hvor ingen lugtstoffer overlever, og hvor eventuel metan ligeledes udbrændes, endda med fuld energiudnyttelse.
  • Den smule ekstra vand, der bruges ved fremstillingen af pulpen, hentes fra den i forvejen etablerede forsyning til affaldsenergianlægget med såkaldt ’teknisk vand’ – dvs. renset spildevand fra det nærliggende renseanlæg. Der bruges derfor ikke rent drikkevand til fremstillingen af pulpen.

Lokal genanvendelse af pulp på økologiske gårdbiogasanlæg
Den pulp, der fremstilles på anlægget, kan i princippet afsættes til brug på biogas- og biogasfællesanlæg i hele Danmark. Der er dog lavet en klausul om, at op til 5.000 ton skal kunne reserveres til lokale, økologiske landbrug med dyrehold, som ønsker at etablere gårdbiogasanlæg. Pulpningen af madaffald hos AffaldPlus kan derfor ende op med at blive fødselshjælper for øget økologisk produktion i nærområdet.

Tags: AffaldPlus

Denne artikel er en del af temaet Tema om affald

Mere fra AffaldPlus

AffaldPlus

https://www.affaldplus.dk/

AffaldPlus er affaldsselskab for Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner. Vi skal sikre et rent miljø på affaldsområdet, og vores opgave er at modtage og behandle affaldet fra områdets 309.000 borgere og 30.000 virksomheder. Affald er i dag en vigtig og værdifuld ressource, og vi arbejder for, at den udnyttes bedst muligt…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere