16.11.2018  |  Klima, miljø og energi

KlimaByen Middelfart vinder DANVAs Klimapris 2018

Indhold fra partner Hvad er dette?

Vinderen af årets klimapris blev afsløret den 13. november 2018 ved Dansk Vand Konference i Aarhus. KlimaByen Middelfart byder på masser af læring og inspiration til andre kommuner, der måske ikke endnu er kommet i gang.

Det var i et tæt opløb, at KlimaByen Middelfart endte med at have marginalerne på sin side. Med sig i feltet lå årets ypperste klimaprojekter, så det var bestemt ingen let opgave for juryen at pege på én vinder. Men optællingen af stemmer afgjorde sagen, og KlimaByen Middelfart træk sig ud af opløbet som vinder.

Det var borgmesteren for Middelfart, der sammen med Middelfart Spildevands formand og direktør modtog præmien og prisen ved en mindre ceremoni. I en kort takketale var borgmester Johannes Lundsfryd Jensen både stolt og taknemmelig for det gode arbejde, folkene bag KlimaByen Middelfart har leveret:

"Vi er meget opmærksomme på, at vi, for at lykkedes med klimadagsordenen, skal være meget konkrete i vores handlinger. Det er et langt, sejt, træk. Målsætninger er gode og nødvendige – men det er handlingerne, som batter. Klimaby-projektet er vi stolte af i Middelfart Kommune. Derfor betyder denne pris også rigtigt meget for os. Tak til hele holdet bag KlimaByen".

Formand for Middelfart Spildevand Allan Buch supplerede:

"Det betyder rigtigt meget for os, at vi som et mindre forsyningsselskab kan være med i et så stort projekt og opnå resultater og anerkendelse for indsatsen. Jeg håber, at vi med Klimabyen er med til at sætte retningen for fremtidens løsninger for klimaudfordringerne i bynære områder".

Et imponerende og visionært projekt

Der var enighed i juryen, at vinderprojektet alene i kraft af sin størrelse imponerede men også visionen og engagementet i projektet var udslagsgivende for, at valget i sidste ende faldt på KlimaByen Middelfart.

I sin votering lagde juryen vægt på de afsluttede anlægsprojekter i Allékvarteret og i Skovkvarteret, der begge er taget i brug og er udført som selvstændige anlægsprojekter. De er tænkt sammen med byens udvikling og strategi, og man klimatilpasser et meget stort areal. Med en lang række eksempler på klimatilpasningsløsninger, afhængig af områdetypologi, byder projektet på masser af læring og inspiration til andre kommuner, der måske ikke endnu er kommet i gang.

Klimaprisen skal inspirere

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, glædede sig over, at prisen igen kunne tiltrække så mange gode projekter, og han glædede sig over, at det med DANVAs Klimapris er muligt at gøre opmærksom på så mange gode initiativer i landet.

"Vi har stiftet DANVAs Klimapris, fordi vi gerne vil anerkende de mennesker, der yder en særlig indsats for, at den danske vandsektor sikrer danskernes sikkerhed, sundhed og et rent miljø. Formålet er at give inspiration og skabe dialog om klimatilpasning i vandsektoren. Og jeg synes, at de deltagende projekter igen viser, at der er masser inspiration at hente i vandsektoren".

Yderligere information

Juryens motivation

I sin vurdering af KlimaByen Middelfart har juryen særligt lagt vægt på de afsluttede anlægsprojekter i Allékvarteret og i Skovkvarteret, der begge er taget i brug og er udført som selvstændige anlægsprojekter.

Klimatilpasningen i Middelfart udnytter terrænets naturlige fald. Regnvandet i Allékvarteret og Skovkvarteret håndteres så vidt muligt lokalt på parcellerne men ledes også videre til regnbede, hvorfra det ledes til Langedam og herefter ud i Lillebælt. Alle veje i områderne er afkoblet fra fælleskloakken, så også regnvandet herfra håndteres lokalt – i render eller regnbede langs med vejene. I tilfældet af at der kommer en ekstremregn, der ikke kan rummes i en af de mange LAR løsningerne, er vejene udformet således, at kørebanetracéet kan bruges til at aflede af de store mængder regn.

Mens Skovkvarteret har fået en mere naturpræget, frodig beplantning med inspiration fra den omgivende skov står der i Allékvarteret allétræer i blomstrende vejbede mellem kørebane og fortov.

KlimaByen i Middelfart er et innovativt projekt, hvor klimatilpasning går hånd i hånd med udvikling af en sjovere, smukkere og grønnere by. Sammen med borgerne har man her skabt fremtidssikrede, bæredygtige og multifunktionelle klimatilpasningsløsninger af høj arkitektonisk værdi og med værdi for byens beboere.

Der var enighed i juryen, at projektet i Middelfart alene i kraft af sin størrelse imponerede men også visionen og engagementet i projektet var udslagsgivende for, at valget i sidste ende faldt på KlimaByen Middelfart.

Begge anlægsprojekter er tænkt sammen med byens udvikling og strategi, og man klimatilpasser et meget stort areal. Med en lang række eksempler på klimatilpasningsløsninger, afhængig af områdetypologi, byder projektet på masser af læring og inspiration til andre kommuner, der måske ikke endnu er kommet i gang.

Vurderingen af projektet foregik ved, at alle projekter fik point for fire kriterier (nyhedsværdi, merværdi, effektivitetsforbedringer, involvering af brugergrupper og tværgående arbejde). Det samlede pointtal blev herefter delt med antal jurymedlemmer, og juryen endte således med et gennemsnitstal.

For at undgå habilitetsproblemer afstod Connie Hedegaard, der er ambassadør for Klimalaboratoriet i Middelfart, fra at give point til KlimaByen Middelfart. Det samlet opnået pointtal for KlimaByen Middelfart blev derfor delt med 4 i stedet for 5, så resultatet blev sammenlignelig med de andre.

Juryen

Connie Hedegaard, Concito

Laila Kildesgaard, KL

Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium

Jesper Theilgaard, Klimaformidling

Tina Otterstrøm, NOVAFOS

Kontakt

full_P9Q5071.jpg

Lars Fischer

Afdelingschef

T: +45 87 93 35 63

M: +45 51 26 51 87

lf@danva.dk

FORENING KLIMATILPASNING

REGNVANDSLØSNINGER

Giv gerne feedback på denne artikel

DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere