27.03.2015  |  Strategi & ledelse

Lunken modtagelse af nye CSR-rapporteringsregler

At flere virksomheder end hidtil fremover skal oplyse om deres CSR-arbejde i årsrapporten, mødes med skepsis af et flertal af virksomhederne, der ønsker at fastholde det eksisterende rapporteringsniveau. Det viser en pulsmåling fra revisionsfirmaet PwC.

Et nyt forslag fra EU-Kommissionen lægger op til, at alle europæiske virksomheder over en vis størrelse skal oplyse om deres CSR-arbejde i årsrapporten. Reglerne gælder for virksomheder med mere end 500 ansatte, samtidig med at virksomhederne skal være af såkaldt offentlig interesse.

Læs også: Blå blok modsætter sig nye CSR-krav

”Reglerne betyder, at i hvert fald børsnoterede og statsligt ejede virksomheder med mere end 500 ansatte er med i puljen. I Danmark lægges der dog op til, at endnu flere bør omfattes, nemlig de såkaldte store danske virksomheder. Det vil sige 1.100 danske virksomheder i stedet for de cirka 50, der i henhold til beskrivelsen i lovforslaget er omfattet af EU’s forslag”, forklarer Henrik Steffensen, partner i revisionsfirmaet PwC, der er på banen med en pulsmåling af, hvordan de danske virksomheder ser på de skærpede rapporteringskrav.

Flertal ønsker at fastholde rapporteringsniveauet
Af pulsmålingen, der rummer svar fra over 300 virksomheder, fremgår det, at 64 procent af de danske virksomheder ønsker, at kravene til virksomhedens CSR-redegørelse forbliver på det nuværende niveau.

Derimod er virksomhederne mere delte, når det gælder en vurdering af, hvorvidt fordelene ved en udvidelse af CSR-rapporteringen overstiger virksomhedens omkostninger herved. Her svarer 40 procent nej, mens 38 procent svarer ja.

”Målingen viser, at mange virksomheder ikke oplever rapporteringskravene som værdiskabende i forhold til at lave en god årsrapport. Vi ser målingen som udtryk for, at virksomhederne foretrækker rammeregler, som de selv kan udfylde i forhold til den enkelte virksomheds konkrete forhold. Det er for os at se langt bedre, end at man ”sætter checkmark” på en liste over detailkrav", siger Henrik Steffensen.

Lempelser er ikke slået igennem
De seneste år har regeringen forsøgt at gennemføre en række lempelser for virksomhederne i relation til årsrapporteringen. Det er dog ikke noget, som virksomhederne kan mærke. Ifølge pulsmålingen svarer 62 procent nej til, at de oplever ændringerne som en væsentlig lempelse.

Pulsmålingen ligger dermed i tråd med PwC’s Global CEO Survey 2015 med svar fra ca. 1.400 topledere, hvor overregulering er at finde som den altoverskyggende trussel for virksomhederne.

”Virksomhederne skal efterhånden rapportere om mange ikke-finansielle data i årsrapporten - om alt fra corporate governance over CSR til sammensætning af ledelsen. Det er alle relevante emner, men man skal passe på, at de stigende krav til rapportering ikke bliver for detaljerede. Det er væsentligt for virksomhederne, at de med afsæt i få rammeregler kan udforme deres rapportering, så den bedst afspejler forholdene i den enkelte virksomhed”, siger Henrik Steffensen.

Han peger på, at mange danske virksomheder går foran og tager et miljømæssigt og socialt ansvar. De nye krav forekommer at være udtryk for unødig detailregulering – og derved forskydes fokus over på regeloverholdelse fremfor at bruge kræfterne på at lave en ordentlig rapportering, der passer til det enkelte selskab.

- JKK 

Mere fra Joe

Joe Kristian Kipp

  • CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere