20.06.2018  |  Supply chain

Nye EU krav om konfliktmineraler på vej

Indhold fra partner Hvad er dette?

Der er nye EU regler på vej om import af de såkaldte konfliktmineraler. De nye regler blev vedtaget d. 8. juni 2017 og træder i kraft fra januar 2021. Her kan du finde ud af, om din virksomhed er omfattet.

Den nye forordning om konfliktmineraler har som målsætning at dække minimum 95 pct. af importen til EU af tin, tantal, wolfram, og deres malme, samt guld fra konfliktramte og højrisiko områder.  Med konfliktramte og højrisikoområder menes navnlig De Afrikanske Store Søers Område, men mere konkret end dette er EU kommissionen ikke på nuværende tidspunkt.

Der er desuden fastsat nogle nedre grænseværdier, der afgør, om en virksomhed er omfattet af reglerne. Importerer din virksomhed mere end de fastsatte grænseværdier af de omfattede metaller eller mineraler, vil den være omfattet. Find grænseværdierne her, se Bilag 1.

Det er primært producenter, der er omfattet af forordningen. Men fører du som forhandler fx private label elektronik, så vil du som udgangspunkt også være omfattet. Forordningen undtager heller ikke SMV’er.

Sektorer, man kan forestille sig vil være særlig berørt af den nye regulering, er telekommunikations-industrien, procesindustrien, elektronikbranchen, bil- og flyindustrien samt smykkebranchen, men andre brancher kan også være berørt.

Hjælp på vej

Det er ikke altid nemt for virksomheder at finde ud af om det område, de importerer fra, er et konfliktramt eller højrisiko område. Derfor vil Kommissionen i samarbejde med OECD udarbejde en håndbog til at forklare, hvordan man anvender kriterierne til at identificere konfliktramt eller højrisiko område. Håndbogen foreligger i et udkast og forventes at blive godkendt af medlemslandene i foråret 2018.

Kommissionen vil derudover udarbejde en liste over anerkendte supply chain due diligence programmer. Hvis man kan bevise, at alle ens leverandører tilhører et godkendt program, så er man undtaget. Metodikken for denne vurdering vil blive lavet i en delegeret retsakt. Kommissionen vil ligeledes udarbejde en positiv-liste over ansvarlige smeltere og raffinaderier.

Det forventes, at anerkendelsesprocesserne vil begynde i 2019, og Kommissionens liste over ansvarlige smelteværker og raffinaderier skal ligge klar i 2020. 

Der vil også blive udarbejdet en håndbog til de håndhævende myndigheder med vejledning til hvordan kontrollerne skal foregå efter materialerne er blevet importeret. Både håndbogen målrettet myndigheder og virksomhederne vil være ikke-bindende.

Hvad kræves?

Forordningen bygger på OECD’s Due Diligence Guidance og pålægger de omfattede importører at have et sporbarhedssystem og kommunikere klart til deres leverandører og offentligheden om deres politik på området. Dette skal blandt andet finde sted ved at indarbejde den i kontrakter og aftaler. Derudover skal de omfattede importører kunne identificere og vurdere risici i deres værdikæde, og have en strategi for risikominimerende foranstaltninger. Endelig skal importørerne udføre og kunne dokumentere uafhængige tredjeparts eftersyn af deres due diligence ordninger.

Lige internationale konkurrencevilkår?

I USA har lignende krav været stillet til konfliktmineralimportører som en del af Dodd Frank lovgivningen.  Loven har haft betydning for de danske virksomheder, som er leverandører til de amerikanske virksomheder. Lovgivningen i EU har derfor været set som et skridt imod mere lige konkurrencevilkår. Nu har Præsident Trump dog ophævet denne bestemmelse i Dodd Frank lovgivningen. Det tyder i øjeblikket på, at amerikanske virksomheder alligevel vil blive ved med at udøve due diligence af hensyn til deres omdømme.

Læs mere her: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for EU-importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører fra konfliktramte områder og højrisikoområder.

Dansk Erhverv følger udviklingen, og spørgsmål kan rettes til Malene Thiele.

Mere fra Dansk Erhverv

Dansk Erhverv

WWW.DANSKERHVERV.DK

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service.

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere