17.03.2023  |  Klima, miljø og energi

PensionDanmark er branchens firstmover i arbejdet med biodiversitet

Pensionsbranchens første rapport om biodiversitet er ude som et første forsøg på at måle impact i konkrete projekter. Finanssektorens Indsats for biodiversitet er dog kun lige begyndt. .

Genopretningen af naturen og biodiversiteten har været underbelyst i indsatsen for grøn omstilling. Det mener PensionDanmark, som nu offentliggør branchens første rapport om påvirkning af biodiversitet.

Det sker i forlængelse af et nyt fokus på biodiversitet hos pensionskæmpen, valgt fordi det flugter med PensionDanmarks formål: at skabe værdi for sine 815.000 medlemmer gennem langsigtede afkast fra investeringer i ejendomme.

”For PensionDanmark er det en forudsætning, at virksomheder har en klar strategi om at forpligte sig til at bidrage positivt til biodiversitet, hvis de fremadrettet vil udgøre en langsigtet og rentabel investeringscase. Biodiversitet bliver et væsentligt konkurrenceparameter på lige fod med klima, og der er derfor et kæmpe potentiale i at indtænke det i vores ejendomsinvesteringer, siger adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.

Rapporten kortlægger påvirkningen af naturen fra seks byudviklingsprojekter, hvor PensionDanmark er bygherre. Resultaterne for de seks projekter viser, at PensionDanmark, baseret på afrapporteringen fordelt på seks indikatorer for blandt andet kronedække, beskyttet natur og artsdiversitet, er på rette vej til at opnå målsætningen om samlet set at være Nature Positive by 2030.

Rapportens målemetode har PensionDanmark udviklet i samarbejde med SLA, Andel og Aaen Engineering. Den er baseret på en række biodiversitetsmål, inspireret af videnskabelige anbefalinger samt DGNB’s bæredygtighedscertificeringskrav.

Mange flere skridt at tage: strategi på plads
Undersøgelsen og indsatsen er kun første skridt i en løbende udvidelse af selskabets indsats for at genoprette naturen.

Hvad er Finance for Biodiversity Pledge?

126 finansielle institutioner fra 21 lande er i dag en del af  Finance for Biodiversity Pledge https://www.financeforbiodiversity.org/about-the-pledge/, som blev lanceret i 2020. Formålet er at få finansselskaber til at beskytte og genoprette biodiversitet gennem deres finansieringsaktiviteter og investeringer.

Selskaber, der skriver under på Finance for Biodiversity Pledge, forpligter sig til at: 

 • Samarbejde og vidensdele
 • Have dialog med og påvirke virksomheder, de investerer i
 • Måle impact
 • Sætte mål
 • Rapportere offentligt om ovenstående før 2025

I alt fem danske finansvirksomheder har til dato skrevet under på pledgen. Udover PensionDanmark er det Danske Bank, PKA, Velliv og Nordea Asset Management.

PensionDanmarks fokus på biodiversitet tog for alvor fart i 2021 med tilslutningen til Finance for Biodiversity Pledge, (se faktaboks), hvor en række danske og internationale, institutionelle investorer forpligter sig til at beskytte og genoprette biodiversitet gennem finansieringsaktiviteter og investeringer.

I maj 2022 lancerede PensionDanmark sin første biodiversitetsstrategi og forpligtede sig til, at investeringer i byområder og nybyggerier samlet set skal levere et positivt bidrag til biodiversiteten senest i 2030.  For at nå dette mål skal PensionDanmark med øjeblikkelig virkning arbejde for at modvirke tab af biodiversitet. Det skal f.eks. ske gennem:

 • Fortrinsvis at udvikle nye projekter på arealer med lav naturværdi for at undgå køb af grunde, der bidrager til skade på eksisterende økosystemer. PensionDanmark har i 2022 fastlagt en investeringsnøgle for køb af grunde, der skal sikre, at retningslinjerne i EU’s taksonomiforordning følges, så der primært investeres i arealer med lav biodiversitet.
 • Tidligt fokus i projekudvikling på at styrke og bevare lokale naturkvaliteter gennem inddragelse af lokale interessenter, biologer, landskabsarkitekter og andre.
 • Integrering af naturudvikling i eksempelvis byggemodning og prioriteres i separat anlægsøkonomi til landskab, mens byggematerialer skal minimere negativ effekt på biodiversitet i både byggeriet og off-site i forbindelse med udvinding eller fragt.
 • Indsamling af data til at fastslå projektets opnåede effekter til gavn for biodiversitet, som skal  dokumentere indsatsen og skabe grobund for yderligere forbedringer.
 • Drift af investeringer på naturens præmisser gennem inddragelse af blandt andet beboere i monitorering og vedligeholdelse af indsatser for biodiversitet og understøttes i overdragelsen af driftsansvar til kommuner, bydels- eller ejerforeninger.
 • Gradvist at sikre, at PensionDanmark i udviklingen af nye byområder og ejendomme lever op til EU's taksonomikrav for biodiversitet og økosystemer.

”Vi er godt på vej, men langt fra i mål. PensionDanmark udbreder derfor også indsatsen ved at stille krav om handling til fordel for naturgenopretning hos de selskaber, som vi investerer i,” siger Torben Möger Pedersen.

Mere fra CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning

CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning

www.csr.dk

CSR.dk – forum for bæredygtig forretning – er Danmarks eneste erhvervsmedie og community med dedikeret fokus på forretningsdrevet CSR. Medlemmer på CSR.dk kan bidrage aktivt med indhold og erfaring og betragtes som en indsigtsfuld vidensressource i udviklingen af CSR.dk. Vi udkommer dagligt på CSR.dk, ugentligt med nyhedsbreve samt fire gange om året med magasinet CSR Quarterly.

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere