31.08.2015  |  Samfund

Skat - CSR eller en omkostning?

Indhold fra partner Hvad er dette?

Skat. Er det endnu en omkostning, som vi helst vil minimere? Eller er det et etisk og moralsk anliggende? Hvor meget skal man egentlig betale i skat, for at være en ansvarlig virksomhed? Og er det nok, at vi overholder lovgivningen?

Skat. Er det endnu en omkostning, som vi helst vil minimere? Eller er det et etisk og moralsk anliggende? Hvor meget skal man egentlig betale i skat, for at være en ansvarlig virksomhed? Og er det nok, at vi overholder lovgivningen?

Debatten om virksomheders skattebetalinger er vokset de seneste par år, og den er både reel og kompleks. Derfor har CSR Forum netop valgt at tage temaet ”Ansvarlig Skat” op i 2015/16, med en række arrangementer om netop dette emne. Vores første arrangement finder sted den 1/9 på Juridisk Fakultet i København, læs mere her. (link til hjemmeside med event)

For at tage hul på debatten, har vi lavet et interview med CSR Forums næstformand, Rasmus Feldthusen, som er Professor i jura på Juridisk Fakultet i København.

Hvorfor er debatten omkring skat og CSR overhovedet opstået?

Vi har i den seneste tid set store internationale virksomheder, der har foretaget meget aggressiv skatteplanlægning gennem bl.a. Luxembourg og  Irland, og en sådan praksis stiller selvsagt større krav til, at de pågældende virksomheder forklarer sig. Skat er jo primært et juridisk anliggende, og målet er at virksomheder betaler dét de skal, ifølge lovgivningen - hverken mere eller mindre. Men i mange tilfælde vil virksomheden stå over for nogle valg, hvor den kan vælge enten at betale mere eller mindre. Og der må virksomheden selvfølgelig stå på mål for det, den gør. Det er dog i denne sammenhæng væsentligt at huske på, at en række skatteregler netop er indrettet til at animere virksomheder, til at foretage sig bestemte ting – f.eks. grønne investeringer – og hvor guleroden, så at sige, er lempeligere beskatning.

Så debatten er opstået, fordi virksomheder spekulerer i skat?

Begrebet ”spekulere” i skat dækker, i folkemund, formentlig over et bredt spektrum, hvor en del af dette falder ind under det, vi kalder lovlig skatteplanlægning, og en del falder ind under egentlig skatteunddragelse, som ikke er lovligt. Vi er, efter min opfattelse, nødt til at erkende, at virksomheder planlægger deres skat, og at de ofte ligefrem er nødsaget til at gøre det, for at undgå at betale mere skat, end hvad der er tilsigtet af lovgiver. Men virksomhederne skal selvfølgelig opføre sig ansvarligt, og bidrage dér, hvor de opererer.

 

Så er skat en del af virksomheders sociale ansvar?

Ja, det vil jeg mene, i hvert fald i forhold til omverdenens forventning om, at virksomheden er åben omkring sine skatteforhold og –politik.  Men er det så tilstrækkeligt blot at rapportere en masse tal? Hvor meget - eller lidt - en virksomhed betaler, kan have mange forklaringer. Som førnævnt, har der dog været nogle kreative virksomheder, som er gået over stregen, og det er jo det der gør, at denne debat er opstået.

Er det måske i virkeligheden et spørgsmål om transparens?

Der er i hvert fald et element af, at vi helt generelt har en forventning om at virksomhederne er transparente, og her handler det om bedre, eller mere transparens. Der er nok et ønske om at virksomheden bør forsøge at forklare det her for offentligheden, så også menigmand kan forstå det. Risikoen ved at sætte skat i sammenhæng med CSR er bare, at nogen kan forledes til at tro, at det betyder, at virksomhederne bør betale mere, end de allerede gør. Det er ikke nødvendigvis rigtigt for alle. Og i Danmark har vi jo kontrol og myndigheder til at tage sig af dette, så spørgsmålet er jo, om det ikke er op til Skat at holde øje med selvangivelserne? Er det en opgave som journalister og befolkning kan – og bør – løfte ud fra en årsrapport? Og hvem skal man bebrejde her; virksomheden, rådgiver, lovgiver eller skattemyndighederne?

 

Er skat for komplekst til at være et CSR tema?

Det er meget effektivt at få virksomhederne til at betale deres skat, ved at appellere til offentlighedens fordømmelse. Problemet er, at så indfører vi folket som domstol, og det kommer der sjældent noget godt ud af. I øvrigt går debatten primært på selskabsskat, og netop den skat er lidet velegnet som skattebase i en global verden. Stater er nationale, og virksomheder, i dag, er multinationale. Der er behov for internationale tiltag og en koordinering af staters skatteregler. OECD arbejder f.eks. på BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), som er det mest storstilede skatteprojekt på internationalt niveau – OECD arbejder netop for at mindske den skatteudnyttelse som mange store virksomheder har benyttet sig af: profit shifting og erodere værdierne af deres aktiver. Det her projekt har den fordel, at det er internationalt, og jeg tror at det vil kunne komme mange af de problemer til livs, som vi ser, i forhold til at virksomheder kan planlægge sig ud af at betale skat.

Så hvad er din holdning til denne debat?

Jeg er personligt ikke overbevist om, hvorvidt skat er egnet som et CSR tema. Emnet er komplekst og baseret på minutiøs lovgivning. Det er væsentligt at huske på, at skattereglerne heller ikke er perfekte; de kan således være indbyrdes modstridende, uklare eller ligefrem uhensigtsmæssige, i forhold til de behov en virksomhed har. Skattemyndigheder begår jo også fejl, og det kan have stor betydning for en virksomhed, at blive hængt ud som en skattesnylter, for så at få ret, efter otte år, af Højesteret. Man skal altså være meget forsigtig her. Der er mange værnsregler i Danmark, så du skal som virksomhed i virkeligheden være påpasselig med, ikke at betale for meget i skat. Det bliver svært at drive virksomhed, hvis det er præmissen.

Interviewet er tænkt som et oplæg til debat, og giver udtryk for Rasmus’ personlige holdninger.

 

 

 

Tags: Deloitte

Mere fra Deloitte

Deloitte

www.deloitte.dk

Deloitte Sustainability har erfaring med en bred vifte af opgaver, inden for samfundsansvar, risikostyring og rapportering, på tværs af industrier og virksomheder af forskellige størrelser. Vi hjælper erhvervslivet til at foretage et strategisk skift mod en positiv indvirkning på samfundet, fordi det skaber konkurrencefordele og er økonomisk rentabelt. Vores rådgivning tager udgangs…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere