08.01.2018  |  Klima, miljø og energi

Vandsektoren begrænser udledningen af drivhusgasser

Indhold fra partner Hvad er dette?

Vandselskaber udvikler i lyntempo nye løsninger og metoder, der skal reducere udledning af drivhusgasser. Dansk ressourcebesparende vandteknologi er et aktiv for Danmark og verden. I dag udgiver Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet den klimapolitiske redegørelse, der gør status over Danmarks udledning af drivhusgasser og overholdelsen af klimaaftaler.

Økonomisk støtte til udvikling af grønne vandløsninger er helt afgørende for vandteknologiske projekter og deres resultater. Det viser erfaringerne med VUDP, Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram, og statens MUDP, Miljøteknologisk Udviklings- og demonstrationsprogram. En stor del af de støttede projekter har direkte indflydelse på at reducere drivhusgasser og dermed at mindske klimaforandringer.

”DANVAs medlemmer, vandselskaberne, udvikler hele tiden nye løsninger, der kan reducere energiforbrug og mindske emission af drivhusgasser. Den vandteknologiske udvikling understøtter dermed Danmarks bestræbelser på at mindske udledning og overholde internationale klimaaftaler. Den hjælper Danmark med at leve op til de internationale konventioner, ligesom de danske løsninger og metoder er så attraktive for andre landes opfyldelse af klimamål, at de udvikler sig til at være rene eksportsuccesser,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Vandsektorens egen fond, den tidligere Vandsektorens Teknologi-udviklingsfond, VTU-Fonden, er i dag erstattet af VUDP, efter staten valgte ikke at yde støtte længere. VTU-Fonden har på syv år finansieret 25 projekter, der alle har det formål at reducere energiforbruget og udledning af drivhusgasser. Tilsammen er der givet støtte med godt 35 millioner kroner.

”Vandselskaberne har i samme periode af egen drift effektiviseret for flere milliarder kroner, hvoraf en del af dette beløb direkte kan tilskrives de nye teknologier. Desuden bliver metoderne solgt som eksportløsninger af vandselskabernes samarbejdsparter, hvilket alt andet lige understøtter en reduktion af energiforbruget ude i verden, samtidig med at det sender eksportkroner tilbage igen til den danske stat. Så alt i alt er vandsektorens bidrag til, at Danmark overholder klimaaftalerne, en kæmpegevinst,” siger Carl-Emil Larsen og tilføjer:

”Det er tydeligt, set på skaren af ansøgninger til støtteordningerne, at vandselskaberne af egen drift ønsker at reducere udledning af klimagasser og blive endnu mere energineutrale.”

Udviklingsprojekterne i VTU-Fonden og VUDP indeholder f.eks. reducering af lattergasemissioner, CO2-emissioner og reducering af energiforbrug eller produktion af energi (energineutrale løsninger) ved hjælp af procesoptimeringer styring og øget viden om fx mikrobiologien, indhold af næringsstoffer osv. De danske løsninger er internationalt førende på deres felt. Projekterne er fordelt på større og mindre vandselskaber fordelt over hele landet.

En analyse af NIRAS og DAMVAD viste for nylig, at investeringerne til statens MUDP kommer tilbage til det danske samfund næsten tre gange. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP, er en kæmpe forretningssucces, der kommer forbrugere og samfund til gode. Støtten fra programmet går til udvikling af nye, bedre løsninger, der gør håndteringen af blandt andet vand mere effektiv til glæde for forbrugerne. Det til trods er støtten blevet beskåret med 28 millioner kroner i den seneste finanslov.

Til gengæld er der i 2018 og 2019 afsat i alt 5 millioner kroner til at støtte spildevandsselskaber, der ønsker at gennemføre forsøg med måling og regulering af lattergas på renseanlæg.

Vandsektorens VUDP har et budget på ca. 8 millioner kroner.

Den klimapolitiske redegørelse offentligøres her.

Yderligere information
Kontakt Karsten Bjørno på 2014 3542 eller kbj@danva.dk

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere