01.09.2015  |  Strategi & ledelse

Vejen fra FN til dansk erhvervsliv er ikke så lang endda

FN’s generalforsamling vedtager i september 2015 17 fælles mål for udviklingen af en bæredygtig verden. Det er relevant for alle virksomheder, siger flere aktører. Læs hvordan her.

Sustainable Development Goals (SDG) er en liste over 17 målsætninger som hele verdenssamfundet bør arbejde hen i mod i de næste 15 år. Målene fremhæves vidt og bredt som et nyt fænomen: At man faktisk er blevet enige om, at etablere fælles mål for hvad hele verden skal arbejde med, for at trække udviklingen i den bæredygtige retning.

Det gælder også for virksomheder, som bliver specifikt bedt om at levere deres bidrag til fremdriften. For de fleste giver det nok udmærket mening, hvis man tænker på Shell, Maersk, Unilever, Google etc., hvis aktiviteter er tilsvarende globale. Men hvad med en dansk mellemstor virksomhed?

CSR.dk har talt med Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og FSR- Danske Revisorer at få deres bud på hvordan danske virksomheder kan bruge SDGerne. Ved at sætte de nye mål på dagsordenen for de tre organisationers fælles konference den 7. september, har de nemlig gjort sig til centrale aktører i at fragte FNs tankegods til Danmark.

Dansk Erhverv, Louise Koch, CSR-chef

Hvorfor er SDGerne relevante for danske virksomheder?
For det første kan de overveje, om der er nogle af deres produkter eller teknologier som kan bruges til at fremme opfyldelsen af et eller flere mål. For det andet kan de bruge dem som ramme i deres arbejde med at drive ansvarlig virksomhed, og overveje hvor deres aktiviteter kan bidrage negativt og positivt. Så det  handler både om forretningsudvikling og ansvarlighed.

Gælder det også for mindre virksomheder?
Selvom man ikke er stor, kan man jo godt have teknologiske løsninger, som er meget relevante for de globale udfordringer, og hvis man kan lave den kobling, så har man medvind fra starten af. Desuden så bidrager mindre, lokale projekter jo stadig til udviklingen, og budskabet bliver stærkere, hvis man kan fortælle historien om sin indsats til medarbejder og kunder inden for rammen af verdens fælles projekt.  Det er ligesom den klassiske historie om forskellen på at hugge sten og være med til at bygge en katedral.

Hvad er Dansk Erhvervs rolle i forhold til SDGerne?
Vi skal rådgive og skabe opmærksomhed om dem, hvor det er relevant. Målene vil sandsynligvis også få konsekvenser i form af politiske initiativer, fordi den danske regering i et vist omfang vil være forpligtet til at handle for at fremme målsætningerne. Her er vi en del af forhandlingerne om, hvad virksomhedernes rolle og bidrag skal være.

FSR - danske revisorer, Birgitte Mogensen, formand for FSRs CSR-udvalg

Hvorfor er SDGerne relevante for danske virksomheder?
SDGerne fortæller hvilke megatrends vi står overfor og virksomhederne bør undersøge om de kan påvirke eller selv bliver påvirket af de udfordringer, som SDGerne fremhæver. Det gælder både for egen drift, men også for relationer bagud og fremad i værdikæden. Det er strategisk tænkning – er der noget der kan forhindre os i eller hjælpe os til at have en god forretning også om 3, 5 og 10 år?

Gælder det også for mindre virksomheder?
Uanset størrelse, så skal en virksomhed have en plan, en strategi, noget som fortæller en selv, ens bank, ens aktionærer, ens medarbejdere hvor virksomheden er på vej hen. SDGerne er ikke operationelt orienterede – de er strategiske for den enkelte virksomhed. De understøtter virksomhedens arbejde med "sin fremtid" og at dens license to operate er intakt. Med SDGerne får de mindre virksomheder nu en mere klar ramme at arbejde indenfor - og det kommer til at lette de mindre virksomheder i deres CSR arbejde.

Hvad er FSRs rolle i forhold til SDGerne?
Revisorernes roller går ud over at tale om tallene i regnskaberne, de yder også både formel og uformel sparring om virksomhedens strategi og udfordringer. Så derfor er det vigtig, at man som revisor og revisorforening også har et blik for hvilke udfordringer det er verden står overfor i dag.

Erhvervsstyrelsen, Marie Voldby, Kontorchef

Hvorfor er SDG’erne relevante for danske virksomheder?
Når landene i FN i slutningen af september vedtager SDG’erne, giver landene samtidigt håndslag på, at de vil samarbejde i retning af disse fælles mål. Det betyder, at der både fra politisk side og ude i virksomhederne i Danmark, der opererer globalt, bliver et stærkt fokus på, hvordan SDGerne kan hjælpe med at sætte retning for den fremtidige bæredygtige vækst. Vi har i Danmark allerede ovgivning, der understøtter bæredygtighed, fx paragraf 99A og 99B i årsregnskabsloven, der skaber åbenhed omkring virksomhedernes arbejde med CSR og diversitet. Det bliver spændende at følge, hvordan SDGerne konkret kan drive en ny vækstdagsorden.

Gælder det også for mindre virksomheder?
Alle aktører – store eller små – vil skulle forholde sig til den fælles ramme for fremtidens prioriteter, som SDGerne udgør, hvis man opererer på det globale marked. Selvom de største virksomheder måske i første omgang er de aktive, vil det også involvere smv’er, hvis de fx er underleverandører til store virksomheder. Her har vi heldigvis allerede i Danmark generelle  værktøjer, som fx CSR-kompasset, og målrettede brancheinitiativer, der kan hjælpe SMV’er videre til at indfri potentialet i deres bæredygtighedsindsats.

Hvad er Erhvervsstyrelsens rolle i forhold til SDGerne?
Erhvervsstyrelsen er generelt regeringens forlængede arm på CSR-området og har som opgave at understøtte danske virksomheders arbejde på området i samarbejde med bl.a. Udenrigsministeriet. Det gør vi fx gennem vejledning og virksomhedsrettede værktøjer. I forhold til SDG’erne er styrelsens rolle derfor også at være med til at oversætte og konkretisere betydningen af dem for danske virksomheder.

Mere fra Eva

Eva Harpøth Skjoldborg

Redaktør, CSR.dk

Uddannelse: cand.merc.int, Copenhagen Business School 2001. Diverse efteruddannelsesforløb i journalistik ved Danmarks Journalisthøjskole. Anden beskæftigelse: Freelanceskribent med fokus på CSR, rapportering for Maersk Gruppen, ISS, LEGO, Dansk Supermarked og Carlsberg, publikationer for Novo Nordisk. Tidlige ansættelser: Journalist og kommunikationsmedarbejder, No…

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere