29.01.2018  |  Klima, miljø og energi

CFO’ens rolle i rapportering om klimarisici

Indhold fra partner Hvad er dette?

TCFD fokuserer på CFO’ens rolle i sin nyeste rapport om rapportering af klimarisici.

Den nyeste rapport fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) anbefaler, at virksomheder fremlægger information om ledelsesprocesser og risikostyring af klimarisici, da disse kan have indflydelsesrige konsekvenser for virksomheder.

Overordnet handler TCFD's rapport om, hvordan bestyrelser og øvrig ledelse håndterer klimaændringernes påvirkning, og hvordan de integreres i deres virksomhedsstrategi, deres finansielle planer og risikostyringsprocesser. Rapporten anbefaler også, at virksomheder beskriver forskellige mål for arbejdet med klimaændringer, der inkluderer drivhusgasemissioner inden for bestemte tidshorisonter.

CFO’ens rolle og indflydelse

Ifølge anbefalingerne skal klimarisici inkluderes i finansielle indberetninger og bør være underlagt passende interne styringsprocesser, svarende til andre regnskabsaflæggelsesprocesser af økonomi- og revisionsudvalg. Der skal ifølge anbefalingerne derfor præsenteres kvantitative oplysninger i form af målinger om økonomiske konsekvenser, som klimarelaterede finansielle risici har, eller kunne have for en virksomhed. Det kunne eksempelvis være nedskrivninger af aktiver, indvirkning på pengestrømme fra driften, nettoresultat eller adgang til kapital.

Implementeringen af anbefalingerne kan potentielt kræve ændringer i eksisterende finansielle risikoprocesser – eksempelvis skal CFO’er være bedre informeret om de klimarisici, som virksomheden kan blive udsat for samt inden for hvilken tidshorisont risiciene forventes at komme.  

Forståelse for omfang

Klimarisici er mere komplekse, mere langsigtede end de fleste andre traditionelle risici forbundet til virksomheden. Det har medført manglende forståelse og måling af deres potentielle virkninger. Blandt andet er der flere typer klimarisici, som der bør tages højde for, da de alle har potentiale for at påvirke regnskaber. Se tidligere rapportering her.

Hvis der ikke er en klar forståelse for omfanget af potentielle finansielle virkninger fra klimaændringer, kan det blive mere skadeligt for virksomhedens økonomiske præstation, hvorfor det er nødvendigt, at forståelsen for omfanget og dets konsekvenser bliver integreret på ledelsesniveau.

Fremadrettet analyser

Der opfordres til, at virksomheder anvender scenarieanalyser, såsom 2ºC-analyser, der kan laves over flere tidsperioder og tydeliggør de finansielle konsekvenser på klimaet. På grund af den fremadrettet karakter af scenarieanalyser, bør risikovurderinger løbende opdateres til at vurdere teknologi, regulering, forbrug samt fysiske ændringer, der kan påvirke væsentlighedsanalyser. 

Interessentinddragelse

Anbefalingerne kan bruges for virksomheder til at videregive relevante klimaoplysninger til investorer, långivere, forsikringsselskaber og andre interessenter. Ligeledes kan anbefalingerne øge efterspørgslen fra investorer, øge aktionærbeslutninger og potentielt føre til lovmæssige ændringer. Derfor er det vigtigt for CFO’er, sammen med direktører og ledelse, at forstå risici og potentielle konsekvenser for deres virksomhed, hvis de ikke implementerer anbefalingerne.

Du kan læse mere om EY’s rapport om anbefalingerne her.

Mere fra EY

EY

www.ey.com/dk

I EY stiller vi en bred vifte af ydelser til rådighed indenfor sustainability. Vi har et tværfagligt team, der dækker hele det brede CSR-område, med kompetencer inden for klima- og miljøpåvirkning, sustainability rapporting, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, samt antikorruption og bestikkelse.  Som et led i vores service tilbyder vi en…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere