09.04.2018  |  Klima, miljø og energi

Den finansielle sektor bør sigte mod langsigtet forandring ved at anvende FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Indhold fra partner Hvad er dette?

I senest udgivet rapport fra EY, er det fremhævet, hvordan FN’s verdensmål, på engelsk Sustainable Development Goals (SDG’erne), kan give betydningsfulde muligheder og bruges som et værktøj til at formidle den finansielle sektors bidrag til en bæredygtig verden.

Den finansielle sektor har en afgørende rolle for at opnå SDG’erne og bidrage til en bæredygtig verden, hvorfor EY sætter fokus på vigtigheden af, at den finansielle sektor tager affære. SDG’erne kan bruges som et værktøj, der sætter fokus på verdens mest pressende risici og muligheder, og ved at bidrage til SDG’ernes mål, kan den finansielle sektor spille en stor rolle i at omdanne den globale økonomi til en styrket og bæredygtig planet i 2030. Dette kræver, at den finansielle sektor kan identificere hvilke risici sektoren står over for så som afledte omkostninger fra f.eks. karbon, ny regulering og lovgivning, finansiel kriminalitet og ændret efterspørgsel fra flere bevidste forbrugere og investorer. For at være i stand til at håndtere sådanne risici, bør den finansielle sektor ændre mindset til at tænke mere langsigtet og for så vidt muligt prøve at tænke SDG’erne og ikke-finansielle KPI’er ind i virksomheders strategier.

Tre trin til at udnytte SDG’ernes potentiale
EY har præsenteret følgende tre trin til at håndtere risici og muligheder og udnytte anvendelse af SDG’erne bedst muligt:

  1. Identifikation og forpligtelse: Først skal a) ambitionsniveauet vurderes ift. forretningsstrategi, og dernæst skal b) SDG’erne identificeres og prioriteres ift. risici, hvorefter c) planlægning for progressivitet og eksisterende tiltag udføres og sluttelig skal virksomheden d) offentlig forpligte sig til SDG’erne samt kommunikere deres handlingsplan.
     
  2. Udvikling af mål og rapportering: Først skal a) SDG-målene udvikles og integreres på tværs af virksomheden, herunder gennem Key Performance Indicators (KPI’er), og der skal b) sættes fokus på den samlede værdiskabelse, som virksomheder skaber gennem menneskelig, fysisk, finansiel og intellektuel kapital. Herefter c) korrigeres rapportering med SDG’erne for at diskutere indsats ift. målene og etablere en fælles dialog mellem interessenter.
     
  3. Integrering: Her skal a) nye produkter, virksomhedsmodeller og services identificeres for at opnå både forretnings- og SDG-mål. Der skal b) investeres i uddannelse, kapacitetsopbygning og beskæftigelsesmuligheder for at øge lokal økonomisk magt og samtidig tage hensyn til miljøet. Herefter skal c) økonomisk vækst afkobles fra den intense brug af naturressourcer gennem kulstof-, energi- og vandeffektivitetsprogrammer og cirkulær økonomi tænkning efterfulgt af d) udvikling af systemer til integrering af styringen af SDG-spørgsmål i daglig beslutningsprocesser samt e) sikre styring og ansvarlighed for SDG-implementering på tværs af virksomheden og slutteligt f) deltage i samarbejder, udnytte netværk og dele sin ansvarlighed.

Fem identificeret SDG’er til den finansielle sektor

Den finansielle sektor kan potentielt set have indflydelse på alle 17 SDG’er, og dette vil variere alt efter, hvilken forretningsstrategi virksomheden har. EY har dog identificeret 5 SDG’er, som især er væsentlige for den finansielle sektor, og som virksomheder kan bruge for at starte et kvalificeret og målrettet arbejde: 

 

Med disse tre trin kan virksomheder gribe muligheden ved:

  • For det første at anvende SDG’erne til at skabe forretningsværdi. Her pointeres vigtigheden af at a) udnytte ansvarlige investeringer, b) finde nye typer investorer og c) innovere for en bæredygtig fremtid.
  • For det andet, at anvende SDG’erne under risikostyring til at reducere risici ved at a) identificere og forstå eksisterende og fremtidige regulerende udfordringer, b) håndtere risici på tværs af interessenter og c) forstå de finansielle påvirkninger.

Du kan læse mere i rapporten How do you fund a sustainable tomorrow.

Mere fra EY

EY

www.ey.com/dk

I EY stiller vi en bred vifte af ydelser til rådighed indenfor sustainability. Vi har et tværfagligt team, der dækker hele det brede CSR-område, med kompetencer inden for klima- og miljøpåvirkning, sustainability rapporting, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, samt antikorruption og bestikkelse.  Som et led i vores service tilbyder vi en…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere