16.08.2017  |  Strategi & ledelse

Do it with diligence! Nødvendig omhu med forretningsdrevet CSR i bygge- og anlægsbranchen

Indhold fra partner Hvad er dette?

Behovet for CSR Due Diligence processer er stort, også i bygge- og anlægsbranchen, hvor såvel forretningsmæssige risici og muligheder er store. Det er i fokus hos interesse- og brancheforeningerne, som nu deltager aktivt i et kommende træningsforløb.

Due Diligence er bredt anerkendt som en nødvendig praksis i forbindelse med investering i eller overtagelse af virksomheder. Nu vinder Due Diligence imidlertid også hastigt indpas som en ledelsesdiciplin og løbende proces, specielt i forhold til Corporate Social Responsibility (CSR) i virksomheden og dens forretningspartnere. Behovet for due diligence processer er stort, også i bygge- og anlægsbranchen, hvor såvel forretningsmæssige risici og muligheder er store. Derfor fokuserer interesse- og brancheforeningerne for bygge- og anlæg nu herpå og bidrager til en paneldebat om forretningdrevet CSR Due Diligence i et snarligt kommende træningsforløb målrettet virksomheder i branchen.

Fra lovkrav om CSR Due Diligence til konkurrencefordel

Der refereres i stadigt stigende grad til Due Diligence som begreb og proces i såvel dansk som international lovgivning og andre standarder, der direkte eller indirekte specificerer krav til virksomheders CSR indsats. Det er specielt relevant for danske virksomheder, at Årsregnskabsloven i §99 a. nu stiller krav i forhold til Due Diligence. Omfattede virksomheder skal redegøre for deres Due Diligence processer for samfundsansvar generelt og på tværs af de fire politikområder: miljø (herunder klima), sociale og medarbejderrelaterede forhold, menneskerettigheder, samt anti-korruption og bestikkelse. I forhold til standarder, så stiller bl.a. OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder krav om due diligence, primært forstået som virksomhedens nødvendige omhu i forhold til at identificere, forebygge og afhjælpe aktuelle og potentielle negative indvirkninger.

I bygge- og anlægsbranchen er efterlevelse af lovgivning selvfølgelig et krav fra bygherre, men efterlevelse af specifikke CSR-relaterede standarder indgår i stigende grad også i udbudsmateriale, projektdokumenter m.m. Efterlevelsen i branchen varierer selvsagt, men stadigt flere virksomheder oplever, at en højere grad af efterlevelse af CSR-relaterede standarder kan være en konkurrencefordel. Efterlevelse (compliance) bliver dermed forretningsdrevet, men det gængse fokus i CSR Due Diligence på risiko, kan med fordel også suppleres med et fokus på forretningsmæssige muligheder. De to perspektiver på henholdsvis efterlevelse og muligheder udgør en helhedstilgang til forretningsdrevet CSR Due Diligence, der kan sikre at investeringen heri også er økonomiske bæredygtig.

En sådan tilgang og proces kan overordnet opdeles i fire stadier med en række tilknyttede best practices, der i det følgende kort eksemplificeres:

Stadie 1: Identificér

Nødvendig omhu handler indledningsvist om at virksomheden identificerer hvordan virksomheden påvirker/påvirkes i forhold til sin omverden. Det kan eksempelvis ske ved, at en bygherre forhører sig hos interessenter som NGO’er, offentlige myndigheder m.fl. omkring problemstillinger ved udledning af CO2 emissioner og/eller deltager i konkrete undersøgelser eller decideret forskning herom. Identificeringen skal ende ud i konkret vurdering eller præcis måling af virksomhedens CO2 udledning. 

Stadie 2: Integrér

Når identificeringen af påvirkningen er foretaget, så skal den tilvejebragte information integreres i forhold til virksomhedens drift. Eksempelvis ved, at en entreprenør bruger informationen i en vurdering risici og muligheder i forbindelse med indkøb af byggematerialer og/eller bearbejder den internt gennem koordinering og kommunikation. Integreringen af informationen skal ende ud i en formalisering, i form af eksempelvis strategier, politikker og mål for at reducere den negative og/eller øge den positive påvirkning.

Stadie 3: Eksekvér

Med integreringen af informationen er virksomhedens holdning og ambition i forhold til påvirkningen specificeret, hvorefter den skal eksekveres gennem konkrete handlinger. Eksempelvis ved, at et rådgivende ingeniørfirma kommunikerer sin code of conduct til underleverandører og andre forretningspartnere, opbygger deres kapacitet til efterlevelse heraf og systematisk vurderer dem på baggrund af deres performance. Eksekveringen skal ende ud i målbare resultater, som dokumenterer virksomhedens fremdrift i forhold til at reducere den negative og/eller øge den positive påvirkning.

Stadie 4: Udnyt

Via eksekveringen genereres ny information og data, som virksomheden kan udnytte med henblik på opnå en konkurrencefordel. Eksempelvis ved, at en underleverandør er innovativ og udvikler mere bæredygtige præfabrikerede byggematerialer og/eller bliver mere compliant ved at opnå en certificering af sine byggematerialer. Udnyttelsen skal ende ud i en forstærket kommunikation af virksomhedens samundsansvar og bæredygtighed til interessenterne og give konkurrencefordele i forhold til kunderne.

Best practices, men ingen “one-size-fits-all”

Beskrivelsen af de 4 stadier indikerer en kronologisk rækkefølge og muligheden for at opnå konkurrencefordele øges betydeligt, jo mere virksomheden anvender best practices i hvert stadie af Due Dilligence processen. Men virksomhederne er positioneret forskelligt i værdikæderne i bygge- og anlægsbranchen, hvorfor nogle stadier og best practices vil være mere væsentlige for den enkelte virksomhed end andre. Så der findes ingen “one-size-fits-all” i forhold til at opnå konkurrencefordele gennem forretningsdrevet CSR due diligence, men stadigt flere virksomheder i branchen demonstrerer det i praksis.

Træningsforløb i forretningdrevet CSR Due Dilligence

Forrentningsdrevet CSR Due Dilligence kan ses som en ledelsesdiciplin, der skal tilpasses den enkelte virksomheds situation og position i værdikæden. Det kræver indsigt i de forskellige stadier i Due Dilligence processen, variationsmulighederne på de tilknyttede best practices og anvendelsen i praksis gennem flere forskellige virksomhedscases. Derfor udbyder MKI (Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd) og Green Network nu til et nært forestående træningsforløb i forretningdrevet CSR Due Dilligence, som primært består af to workshops med 6 uger i mellem. Workshop 1 og workshop 2 er beskrevet som events herpå CSR.dk og du kan læse mere om forløbet, samt tilmelde dig (få pladser tilbage) på Green Networks website:

http://greennetwork.dk/duedilligenceworkshops/

Følgende interesse- og brancheforeninger deltager i paneldebatten på workshop 1:

Mere fra Green Network

Green Network

www.greennetwork.dk

Green Network A/S er et CSR netværk og rådgivningshus, der arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og vækst hos vores partnervirksomheder. I snart 25 år har vi inspireret og udviklet virksomhedernes måde at tænke forretning på og banet vejen for nye forretningsmuligheder gennem arbejdet med forretningsfokuseret samfundsansvar (CSR)…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere