01.05.2023  |  Klima, miljø og energi

Energiledelse kan hjælpe kommuner med at reducere ressourceforbruget og tackle energikrisen

Indhold fra partner Hvad er dette?

Samfundet står over for to store udfordringer – energikrisen og CO2-udledningen. Derfor er det en god idé for kommuner at anvende standarden for energiledelse til at arbejde struktureret og målrettet med at reducere energiforbruget.

De stigende energipriser og risikoen for at mangle energi rammer i øjeblikket mange organisationer – herunder også kommuner, som er en stor bygningsejer. Og lige netop energiforbrug i bygninger, er noget, der kan mærkes på budgetterne og i CO2-regnskaberne. Ifølge Det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde på Ejendomsområdet ejer kommunerne 31 mio. m2 og har et årligt elforbrug på 822 mio. kWh og et varmeforbrug på 2,8 mio. MWh.

Energikrisen giver dog kommunerne en oplagt mulighed for at se på, hvordan de kan styre bygninger på en mere energieffektiv måde, og få gennemgået deres energi- og ressourceforbrug for at se, hvor der er penge at spare, men i særdeleshed også for at reducere klimaaftrykket.

Og her er standarden for energiledelse, DS/ISO 50001, et godt styringsværktøj, da standarden bl.a. giver redskaber til, hvordan kommuner kan kortlægge energiforbruget så detaljeret, at ledelsen kan se, hvor og hvornår energien bliver brugt. I kortlægningsprocessen får man en masse viden om brugsmønstre og den daglige drift, som kan give gode idéer til, hvor og hvordan man kan mindske energi- og ressourceforbruget.

”Standarden er en øjenåbner for mange, der ofte bliver overraskede over, at de bruger energi på noget, som de ikke var klar over. Og det er først, når der er styr på, hvor man bruger den daglige energi, at man kan gøre noget ved det”, siger Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard.


Energiledelse nedsætter også driftsomkostningerne
Kommuner kan således anvende den internationale standard for energiledelse til at sætte fokus på energiforbruget og -ressourcerne og sikre energieffektivisering i bygninger. Standarden er nemlig et effektivt værktøj for alle typer og størrelser af organisationer til at opstille en ambitiøs energipolitik og arbejde systematisk med energibesparelser på alle niveauer. Helt konkret hjælper standarden med at indføre systemer og processer, som løbende kan optimeres for at reducere energi- og ressourceforbruget. Erfaringer viser, at der er potentiale for at spare mellem 10-15 % om året ved at anvende standarden for energiledelse. Hvilket også vil kunne mærkes på kommunernes driftsomkostninger.


Hvordan kommer I i gang med energiledelse?
Ved at følge disse seks trin kommer I nemt i gang med at anvende standarden for energiledelse, DS/ISO 50001:

1. Kortlæg potentialet for energibesparelser
Start med at danne et overblik over jeres nuværende energiudgifter og derefter anslå et besparelsesniveau med en business plan. I kan med fordel også undersøge, hvilke tiltag I allerede har gjort for at mindske energi- og ressourceforbruget. Det viser sig nemlig ofte, at mange har de basale elementer på plads, og der derfor kun er behov for mindre justeringer for at etablere et velfungerende energiledelsessystem.

2. Lav en forundersøgelse og udarbejd en energipolitik
Herefter bør I lave en forundersøgelse, der afdækker det overordnede energiforbrug og fordelingen af forbruget. Det kan være oplysninger fra forsyningsselskaberne, tidligere data for energiforbrug eller egne aflæsninger af grønne afgifter m.v. Når forundersøgelsen er lavet, bør I fastlægge jeres ambitioner såsom tid, investeringer og hvilke afdelinger, der er omfattet.

3. Tilrettelæg arbejdet og uddel ressourcer
Når ambitionerne er på plads, skal I nedsætte et team eller en energiansvarlig, der sammen med ledelsen har ansvaret for, at tiltagene bliver indført. Det er vigtigt, at I tydeligt beskriver opgavernes indhold, medarbejderens/teamets ansvar, andre medarbejderes involvering, ressourcer afsat til formålet m.v.

4. Kortlæg det præcise energiforbrug
Næste step er, at I gennemgår jeres årsforbrug af varme, gas, olie og vand samt alt jeres udstyr, så I kan vurdere både det individuelle og samlede årlige energiforbrug fordelt på fx ventilation, belysning, osv. Det vil give jer et samlet overblik over de steder, hvor I bruger energi.

5. Foretag energiscreening og udarbejd en handlingsplan
Når I har kortlagt jeres energiforbrug, skal I søge efter mulige energibesparelser. Start fx med at kigge efter de steder, hvor I har det største energiforbrug, et forbrug, der er anderledes end forventet, eller forbrug uden for arbejdstiden. Disse ideer skal I samle i en kombineret prioriteringsliste og handlingsplan.

6. Implementer og korriger energiarbejdet
Nu er I klar til at implementere et energiledelsessystem i kommunen. For at sikre at energiledelse bliver en del af de daglige arbejdsrutiner, er det vigtigt at fastholde fokus på systemet og besparelserne. Her er det vigtigt at involvere ledelsen og relevante medarbejdere, så alle kan hjælpe til med at opnå målet.

Det er desuden en god idé, at den energiansvarlige eller energiledelsesteamet løbende sikrer kontrol af energiledelsessystemet. Resultaterne kan fx fremlægges for ledelsen én gang om året.
Læs mere om energiledelse på www.ds.dk/energiledelse

9 ideer til, hvordan I kan spare på energien

 1. Sluk for det udstyr, som står på standby.
 2. Udskift til energieffektiv teknologi, fx sparepumper.
 3. Udnyt den gratis energi, hvor det er muligt.
 4. Invester i energirigtige indkøb og projekter. Det kan være lidt dyrere til at begynde med, men billigere på lang sigt.
 5. Vedligehold udstyr mv. løbende, så et potentielt energispild kan standses i opløbet.
 6. Inkluder og informer medarbejdere, så I kan få skabt en energirigtig adfærd på arbejdspladsen.
 7. Udnyt medarbejdernes erfaringer – de har tit de bedste ideer til besparelser.
 8. Sørg for at kompetenceudvikle medarbejdere, fx oplæring i brug af nyt energirigtigt udstyr.
 9. Tænk over grønne transportmuligheder.

Denne artikel er en del af temaet Styrk din bæredygtighedsindsats med standarder

Mere fra Dansk Standard

Dansk Standard

www.ds.dk/da

 • ds@ds.dk
 • 39 96 61 01
 • Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn

Dansk Standard udvikler og udgiver standarder, udbyder kurser og tilbyder rådgivning. Målet med vores ydelser er at styrke erhvervslivets og samfundets konkurrenceevne og bæredygtighed.Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation. Vi giver vores kunder mulighed for at deltage i udviklingen af europæiske og internationale standarder og dermed få indflydelse på fremtidens marked…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere