25.05.2021  |  Strategi & ledelse

EU vil regulere om ’bæredygtig selskabsledelse’

Indhold fra partner Hvad er dette?

Europa-Kommissionen er slået ind på en kurs, hvor europæiske virksomheders arbejde med og rapportering på bæredygtighed i stigende grad skal lovreguleres. Det vil kunne påvirke, hvordan vi driver selskabsledelse i Danmark.

EU har igangsat et omfattende arbejde med at regulere bæredygtighedsområdet. Det vil sige virksomheders arbejde med blandt andet klima, miljø, menneske- og arbejdstagerrettigheder, diversitet og bekæmpelse af korruption og bestikkelse - såvel i egen forretning som i leverandørkæden. Der er grundlæggende tale om et skifte fra ’soft law’, hvor anbefalinger og fleksibilitet står centralt, henimod øget ’hård’ lovregulering.

Her kan du læse om Europa-Kommissionens forslag om bæredygtig selskabsledelse og due diligence, som under ét også kaldes ’Sustainable Corporate Governance’

To forslag i ét
Forslaget ’Sustainable Corporate Governance’ indeholder faktisk to forslag: Europa-Kommissionens påtænkte indgreb i reglerne for selskabsledelse og en plan for lovpligtig due diligence i relation til menneskerettigheder og miljø. Overordnet har det samlede forslag til hensigt at skabe samfundsansvar i de europæiske virksomheder, bedre retssikkerhed for rettighedshavere - i sager med relation til krænkelser af menneskerettighederne - og en harmonisering af lovgivningen på tværs af EU-landene.

”Dansk Erhverv har den klare holdning, at det er langt mere hensigtsmæssig at behandle de to initiativer hver for sig,” siger CSR-chef Malene Thiele og uddyber:

”Harmonisering giver mening for så vidt angår lovkrav om due diligence. Men det samme gør sig ikke gældende, når vi taler selskabsledelse. Den danske model for selskabsledelse fungerer godt og er internationalt rost. Selskabsretten er funderet i national lov, og set med danske øjne er der derfor ingen anledning til at tro, at EU kan regulere det bedre, end vi allerede selv kan i Danmark.”

Vidt og bredt kritiseret analyse
Europa-Kommissionens analyse ”Study on directors’ duties and sustainable corporate governance” når frem til, at europæiske børsnoterede virksomheder vægter kortsigtet værdimaksimering højere end langsigtede hensyn. Det svækker den økonomiske, miljømæssige og sociale bæredygtighed i europæiske selskaber. Dette dokumenteres blandt andet ved et højt niveau af udbytteudbetaling og lavt niveau af geninvestering. Analysen har dog mødt udbredt kritik - ikke mindst fra flere selskabsretsprofessorer.

Læs fx kritikken fra Copenhagen Business School og Harvard Law School og Harvard Business School.

“At virksomhedsledelse skal være bæredygtig, kan man ikke være uenig i. Men initiativet, som vi kender det for nuværende, bygger altså på forkerte præmisser i form af en vidt og bredt kritiseret analyse. Dansk Erhverv finder derfor, at beslutningsgrundlaget er utilstrækkeligt i forhold til at retfærdiggøre at regulere selskabsretsområdet på EU-niveau,” påpeger Malene Thiele.

Hvad mener regeringen?
I sit høringssvar anbefaler regeringen, at Europa-Kommissionen ikke regulerer reglerne om selskabsledelse på EU-niveau. Regeringen anbefaler i stedet, at forslaget alene omhandler due diligence i forhold til menneskerettigheder og miljø. Det fremhæves, at hvis selskabernes ledelse pålægges væsentlige begrænsninger i forhold til fx udbetaling af udbytte og aktietilbagekøb, kan det fratage ledelsens handlemuligheder for at træffe de nødvendige og effektive beslutninger til gavn for selskabet. Det vil kunne skade selskabets drift, udvikling, konkurrenceevne og evne til at tiltrække risikovillig kapital.

Regeringen påpeger også, at en lovgivning, som tilsidesætter blandt andet aktionærernes ejerrettigheder, kan have karakter af ekspropriation og dermed også være i strid med den danske grundlovs § 73.

Du kan finde regeringens position i forhold til Sustainable Corporate Governance her.

Dansk Erhverv: Behov for sammenhæng
Dansk Erhverv følger udviklingen nøje og arbejder med at forebygge risikoen for, at Sustainable Corporate Governance vil overlappe andre nuværende og kommende forslag inden for bæredygtighedsrapportering. Dansk Erhverv arbejder for regelforenkling og harmonisering af kravene til virksomheder.

”Det skal være så enkelt som muligt for danske virksomheder at efterleve bæredygtighedskrav fra EU. Dels for at vi ikke ender i en situation, hvor danske virksomheder skal bruge flere kræfter på at rapportere end på at implementere. Dels for at vi ikke skaber et administrativt monster, der vil gøre livet svært for mange små og mellemstore virksomheder. Målet må være at skabe effektiv regulering, hvor de forskellige bestemmelser for virksomheder frem for alt er effektive og enkle at anvende,” understreger Malene Thiele.

Dét arbejder Dansk Erhverv for
Dansk Erhverv arbejder for, at de to elementer i forslaget behandles separat, og at især det påtænkte indgreb i reglerne for selskabsledelse frafaldes.
Derudover arbejder vi for, at due diligence kravet begrænses til leverandører med hvem, selskabet har en direkte forretningsrelation, og for at der tages nødvendige proportionalitetshensyn.

Den forventede proces

  • Europa-Kommissionen skal komme med et forslag til august 2021.
  • Grundet den store mængde høringssvar har det hele tiden været ventet, at forslaget vil blive forsinket.
  • I slutningen af maj kom det dog frem, at det såkaldte Regulatory Scrutiny Board ikke har godkendt konsekvensanalysen, hvad der betyder, at forslaget for nuværende er udskudt til efteråret
  • Europa-Parlamentet vedtog sin holdning til Sustainable Corporate Governance-forslaget den 17. december 2020.

Mere fra Dansk Erhverv

Dansk Erhverv

WWW.DANSKERHVERV.DK

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service.

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere