07.04.2017  |  Strategi & ledelse

EY offentliggør Global Investor Survey 2017

Indhold fra partner Hvad er dette?

For 3. år i træk lanceres EY Global Investor Survey, som undersøger trends og tilgang til ESG-oplysninger. Resultater viser en tydelig global trend mod øget interesse og aktiv anvendelse af ikke-finansielle oplysninger hos investorer.

Investorer har i de seneste år i større og større omfang udviklet en interesse for ESG-faktorer. EY’s årlige Global Investor Survey viser, at ESG-oplysninger spiller en stadig større rolle i evalueringen af investeringsbeslutninger hos investorer.  

Investorer mener således, at ESG-faktorer har betydning for virksomheder i form af både risici og forretningsmæssige muligheder, og at virksomheder alt for længe har negligeret disse. Ydermere er den overordnede holdning, at bæredygtigt afkast i højere grad skal have fokus på sociale og miljømæssige aspekter, og at en best-practice tilgang til ESG-faktorer demonstrerer operationel excellence hos virksomheder.

39% af investorer ville således udelukke en investering baseret på en risiko eller historik af ”poor governance”, og 32% ville udelukke investeringer baseret på vurdering af høj grad af risici ift. menneskerettigheder. 80% af alle investorer mener, at ledelser og bestyrelser skal udarbejde langsigtede ESG-strategier, at virksomheder ikke har nok fokus på miljømæssige og sociale risici, og at en god håndtering af ESG-risici har langsigtede monetære fordele. 

I takt med at investorer i højere grad efterspørger og anvender ikke-finansielle oplysninger, er der også kommet større fokus på kvaliteten af disse, og der er i højere grad forventninger om, at oplysninger skal være målbare, verificerede og sammenlignelige. 42% af respondenterne indikerede, at ESG-oplysninger ofte er inkonsistente, utilgængelig eller uverificerede, og hele 80% efterspørger i højere grad fokus på ESG risici linket til virksomheders kerneforretning.

En anden interessant faktor, som investorer i høj grad lægger vægt på, er øget fokus på klimarisici og strategier som resultat af Parisaftalen. Hele 85% forventer således, at virksomheder i høj eller moderat grad vil øge fokus på klimarapportering. Centralt her er især, hvordan virksomheder vil gå over til en lavemissionsøkonomi.  

Ud over at øge fokus på klimaområdet generelt har COP21 også bidraget til en ændring i diskursen, fra om klimaforandringerne kommer til at ske, til hvordan man bedst muligt kan tilpasse sig disse, hvilket i fremtiden vil øge efterspørgslen på klimarapportering yderigere. Dette er ydermere forbundet med øget fokus på regulering; Frankrig har for eksempel netop vedtaget, at institutionelle investorer og finansielle selskaber lovpligtigt fra juni 2017 skal rapportere om CO2 aftrykket af deres investeringer, samt hvordan de inkorporerer ESG-faktorer i deres investerings- og risikostyringspraksisser.   

Virksomheders vigtigste motivation for inklusion af ESG-data er ifølge undersøgelsen virksomhedes omdømme og image, efterfulgt af overholdelse af lovmæssige krav, samt i mindre omfang efterspørgsel fra investorer og mulighed for at øge selskabets markedsværdi. 

På trods af, at et stadig voksende antal virksomheder vælger at offentligøre dedikerede CSR-rapporter eller integrerede årsrapporter, mener kun 44% af investorerne, at disse er materielle og brugbare, hvilket viser betydelig plads til forbedringer. En holistisk og effektiv CSR-rapportering kan sætte fokus på potentielle forretningsmæssige fordele, hvilket kan have stor indflydelse på et selskabs konkurrenceevne, brand og markedsværdi.

Relevans af de enkelte ESG-emner varierer imellem sektorer, men hvor der tidligere overordnet har været fokus på medarbejdersikkerhed og risici forbundet med dette, er dette i dag udvidet til at indeholde forventninger fra samfundet og offentligheden, demografiske og teknologiske udviklinger, vand- og ressourceknaphed, klimaforandringer samt datasikkerhed.    

Virksomheder bør således imødekomme investorers efterspørgsel for øget fokus på ESG-faktorer og tage en langsigtet tilgang til arbejdet med disse, gribe muligheden til at sætte øget fokus på ESG-risici og -muligheder, sætte dagsordener og engagere sig med interessenter, samt fokusere på det væsentlige.

Du kan læse mere om EY’s Global Investor Survey på EY’s hjemmeside.

Tags: EY

Mere fra EY

EY

www.ey.com/dk

I EY stiller vi en bred vifte af ydelser til rådighed indenfor sustainability services og virksomheders samfundsansvar. Vi har et tværfagligt team, der dækker hele det brede CSR-område, med kompetencer indenfor arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, miljø og klimapåvirkning, samt antikorruption og bestikkelse. Som et led i vores service tilbyder vi en række ydelser indenfor virksomhede…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere