06.03.2018  |  Strategi & ledelse

FÅ SAT KRONER OG ØRER PÅ DET SAMFUNDSANSVAR, I TA’R

Indhold fra partner Hvad er dette?

Hvad bidrager din virksomhed med til samfundet, når den ansætter mennesker på ”kanten af arbejdsmarkedet”? Med online-værktøjet ”Den Sociale Beregner” kan man hurtigt og enkelt få sat tal på, hvad I sparer samfundet for i offentlige ydelser og bidrager med i øgede skatteindtægter.

Danske virksomheder bidrager med hundredevis af millioner kroner til den danske statskasse ved at give folk, der har haft længere tids arbejdsløshed – eller udsatte borgere – en chance. Nu (fra 1. marts 2018) kan virksomhederne helt konkret se, hvad de sparer samfundet for i kroner og ører ved at gå ind på www.densocialeberegner.dk

Det er Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Videns- og Netværkshuset Cabi, som står bag Den Sociale Beregner. Beregneren er med til, på et objektivt grundlag, at sætte fokus på den værdi, det har for både samfundet og virksomheden, at virksomheden tager et ansvar og ansætter mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. 

ISS Danmark er en af de virksomheder, som allerede har haft mulighed for at teste beregneren. Efter en tur i beregneren viser tallene, at ISS Danmark på et år har sparet det danske samfund for knap 11 mio. kr. i offentlige ydelser og været med til at generere godt 6 mio. kr. i øgede skatteindtægter: dvs. en samlet samfundsmæssig gevinst på godt 17 mio. kr. årligt. 

Regnes de personer, som efter forløb i ISS er blevet ansat i andre virksomheder, med, er den samlede samfundsmæssige gevinst på mere end 30 mio. kr. Her er tale om den direkte besparelse, og den reelle samfundsmæssige gevinst er ofte større, når øvrige positive effekter ved beskæftigelse medregnes (værdien af det udførte arbejde, besparede omkostninger til aktivering etc.).

Nu kan vi for alvor dokumentere vores indsats
”Vi har i ISS gennem mere end 20 år samarbejdet med det offentlige om at hjælpe udsatte ledige i beskæftigelse. Vi har aldrig været i tvivl om, at det kunne betale sig – både for den enkelte, for os som virksomhed og for samfundet som helhed. Men vi er glade for, at vi, med den sociale beregner, nu for alvor kan dokumentere, hvad vores indsats er værd i kroner og ører,” siger Flemming Bendt, adm. direktør for ISS Danmark.

”Ved at give de mennesker, der har brug for det, en ekstra hånd får virksomheden ikke alene den fornødne arbejdskraft, men bidrager også til samfundet. Både i form af de offentlige ydelser, som spares, når denne gruppe kommer i job samt i form af de øgede skatteindtægter, som de kommer til at bidrage med. Det regnestykke kan virksomheder fx bruge i deres CSR rapportering, som et supplement til de gode menneskelige historier,” siger Christina Schultz, sekretariatsleder, VFSA.

De grupper, der regnes som værende ”i udkanten af arbejdsmarkedet” er mennesker, som har været arbejdsløse i mere end et halvt år - der har været i et forløb med enten løntilskud eller virksomhedspraktik. Beregningerne bygger på de besparede ydelsesudgifter, som er forbundet med de pågældende ydelser samt den øgede skatteindtægt, og der er således tale om garanterede minimumsbesparelser.

Virksomheder, der er socialt ansvarlige, bidrager til FNs Verdensmål nummer 8 – ”Anstændige jobs og økonomisk vækst.”

FAKTA
SÅ ENKELT ER DET AT FÅ TAL PÅ SIT SAMFUNDSENGAGEMENT

Beregneren estimerer den minimumsgevinst, som virksomheder bidrager til samfundet med, når de ansætter personer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Beregneren bygger således på to simple parametre.

1. De besparede offentlige ydelsesudgifter til forsørgelse

2. De øgede skatteindtægter

(Der tages altså ikke hensyn til de afledte effekter såsom besparede aktiverings- og

sundhedsudgifter, lavere kriminalitet, lavere udgifter til boligstøtte m.v.)

***

For yderligere information:
Kontakt: Christina Schultz, sekretariatsleder VFSA, mobil: 72 21 74 83, cs@vfsa.dk eller

presserådgiver Lone Berning, mobil: 40 63 85 54, lone@heagenda.dk

Tjek den sociale beregner her

Mere fra Cabi

Cabi

http://www.cabiweb.dk/

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme: Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere